Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Euroregiony Polski - EUROREGION "PRADZIAD"

  Euroregion powstał 2 lipca 1997 r. Stronami umowy o utworzeniu Euroregionu są Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Osobłogi i Unia Turystyczna Ziemi Nyskiej oraz czeskie Stowarzyszenia Miast i Gmin Powiatów Bruntal, Jesenik i Šumperk.

  Euroregion Pradziad" obejmuje po stronie polskiej 12 gmin z województwa opolskiego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euroregiony Polski - EUROREGION "GLACENSIS"

  Umowę o utworzeniu Euroregionu podpisano 5 grudnia 1996 r. między Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej i Regionalnym Stowarzyszeniem do Spraw Współpracy Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej.

  Po stronie polskiej w skład Euroregionu wchodzi 17 gmin i miasta takie jak Kłodzko, Nowa Ruda i Bystrzyca...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /2 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euroregiony Polski - EUROREGION "NEISSE - NISA - NYSA"

  Euroregion "Nysa" został powołany do życia w 1991 r. Obejmuje trzy obszary przygraniczne położone w sercu Europy, u styku granic Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polskiej. W sensie formalnym Euroregion "Nysa" jest dobrowolną wspólnotą interesów gmin i powiatów terenów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /2 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euroregiony Polski - EUROREGION "SPREWA - NYSA - BÓBR"

  21 września 1993 r. w Gubinie podpisano umowę o utworzeniu Euroregionu "Sprewa-Nysa- Bóbr". W jego skład po stronie polskie wchodzi 51 gmin, z tego 50 leżących w województwie lubuskim i 1 w województwie wielkopolskim. Łączna powierzchnia tej części Euroregionu wynosi 7 844 km2 i zamieszkuje ją ponad 632...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /2 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euroregiony Polski - EUROREGION "PRO EUROPA VIADRINA"

  Euroregion powstał w grudniu 1993 r. na mocy umowy podpisanej przez Stowarzyszenie Gmin Lubuskich, Związek Gmin Gorzowskich i Niemieckie Stowarzyszenie Środkowa Odra".

  Euroregion "Pro Europa Viadrina" obejmuje po stronie polskiej 33 gminy z terenu dwóch województw lubuskiego i zachodniopomorskiego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /2 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euroregiony Polski - EUROREGION "POMERANIA"

  15 grudnia 1995 r. w Szczecinie powołano do życia Euroregion Pomerania". Stronami Umowy o utworzeniu Euroregionu Pomerania" są: Komunalny Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego Pomerania" ze strony polskiej, a Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania" ze strony niemieckiej. Z dniem 26 lutego 1998 roku...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /5 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euroregiony Polski - POWSTANIE I FUNKCJONOWANIE EUROREGIONÓW W POLSCE

  Mimo wielu wcześniejszych inicjatyw dotyczących współpracy regionów przygranicznych - np. w zakresie tzw. małego ruchu turystycznego, przygranicznej wymiany handlowej, transferu siły roboczej, kooperacji przemysłowej a także prób zagospodarowania Odry - w Polsce trwałych wzrost możliwości współpracy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /5 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eurazja - Obszary bezodpływowe i rzeki

  Rozległość kontynentu , odcięcie jego wnętrza od oceanów przez wielkie bariery górskie i związana z tym suchość kotlin wewnętrznych są przyczyną że znaczne obszary Eurazji nie mają odpływu do oceanu . Obszary bezodpływowe zajmują w Eurazji 17,7 mln km kwadratowych powierzchni ( tj. około 32 %...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eurazja - Wody

  O ile układ sieci rzecznej jest ukształtowaniem powierzchni kontynentu i jego dziejami geologicznymi , o ile ilość opływających wód , względnie brak wód powierzchniowych , jest funkcją warunków klimatycznych w szczególności zaś opadów atmosferycznych i parowania , które z kolei zależą od temperatury i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eurazja - Klimat

  Zasadniczą rolę w kształtowaniu się stosunków klimatycznych na obszarze Euroazji odgrywają następujące czynniki :

  1. położenie pomiędzy równikiem a biegunem północnym, a więc w różnych strefach krążenia mas powietrza

  2. wielka rozciągłość lądu i oddalenie jego wnętrza od oceanu,

  3...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /26.09.2011 Znaków /1 331

  praca w formacie txt

Do góry