Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Formacje roślinne - W GÓRACH

  Występuje piętrowość klimatyczno- roślinna. Piętra roślinne w górach są odpowiednikami stref roślinnych zależnych od szerokości geograficznej. Najniższe piętro zajmują lasy liściaste, wyżej lasy iglaste, krzewiaste karłowate zarośla i hale wysokogórskie. Roślinność wysokogórska występująca...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formacje roślinne - FORMACJA PUSTYNNA

  Typowe dla niej są kserofity (suchorosty). Roślinność występuje głównie w oazach. Przedstawicielami tej formy są suche ostre trawy, kolczaste i liczne sukulenty (gatunki suchoroślowe): w Afryce aloesy, w Ameryce kaktusy i opuncje. Spotyka się też rozchodniki, drzewa butelkowe, tamaryszki, akacje i palmy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formacje roślinne - FORMACJA TRAWIASTA

  Naturalne ekosystemy, stanowiące zróżnicowane środowisko, rozwinęły się a nizinach i wyżynach, gdzie jest mało opadów lub jest uboga gleba, by mogły tam rosnąć drzewa. Formacje trawiaste- stepy występują w Ameryce Północnej (prerie), w Ameryce Południowej (pampasy) i w środkowej Eurazji. Rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formacje roślinne - FORMACJA KRZEWIASTA

  Tworzą je twardolistne krzewy występujące w klimatach o suchym lecie i deszczowej zimie. Charakterystyczne drzewa tej formacji to: oliwki, dęby korkowe, pinie, kasztany jadalne, cedry. Występuje makia, którą tworzą gęste zarośla niskich krzewów i drzew: pistacji, mirtów, oleandrów, jałowców i bukszpanu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formacje roślinne - FORMACJE DRZEWIASTE

  Lasy strefy okołorównikowej są to lasy wiecznie zielone (dżungla, selva). Panuje tam przez cały rok wysoka temperatura i padają obfite deszcze. Roślinność jest bardzo bujna i rośnie bardzo szybko. Na 1 ha lasu tropikalnego występuje ok. 200 gatunków drzew. Występuje piętrowy układ roślinności. Zwarta...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /3 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORA TATR - Zespoły porostów

  Pozornie nagie turnie i bloki granitów pokryte są mozaiką porostów, które nadają charakterystyczną zielonawoszarą barwę szczytom tatrzańskim. Przeważają tu porosty skorupiaste, a najpospolitsze to porosty należące do rodzaju Rhizocarpon, Lecanora i Lecidea.

  W niższych położeniach, w lasach i kosówce...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORA TATR - Roślinność piętra turniowego

  W tym najwyższym piętrze roślinności tatrzańskiej spotykamy fragmenty zespołu kosmatki brunatnej, z występującym aż po szczyt Gerlacha kozłowcem, oraz niewielkie wyleżyska, grupy roślin piargowych, a jako nowy zespól - zespół turniowy boimki. Oprócz boimki mamy tu do czynienia z goryczką...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORA TATR - Wyleżyska

  W piętrze halnym spotykamy jeszcze inne oryginalne zespoły, pojawiające się w miejscach, gdzie pod ścianami skalnymi nagromadzone śniegi długo zalegają i topnieją dopiero w środku lata, odsłaniając drobne, niskorosłe darenki roślin. Nazywamy takie miejsca wyleżyskami i mówimy o roślinności...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORA TATR - Roślinność piętra halnego

  W piętrze halnym występuje w dolnych partiach kosodrzewina, lecz krzaki jej są coraz drobniejsze, bardziej rozrzucone i dorastające do kilkudziesięciu centymetrów. Natomiast rozciągają się tu obszerne połacie wysokogórskich muraw, służące jako główny teren wypasu owiec. Jeżeli chodzi o występujące...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORA TATR - Zespoły roślinne piargów

  W piętrze kosówki, a także powyżej, nagromadzają się wskutek kruszenia się skał stożki piargów, na których panują dość trudne warunki dla życia roślin. Wyróżniamy tu tworzący się na piargach wapiennych zespół Papavereto-Cerastietum latifolii występujący w piętrze kosodrzewiny i piętrze halnym...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /1 044

  praca w formacie txt

Do góry