Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Geneza i ewolucja jezior świata

  Śródlądowe naturalne zbiorniki wodne, których woda nie podlega swobodnej wymianie z wodami wszechoceanu nazywają się jeziorami. Jeziora pokrywają około 2,7 miliona kilometrów kwadratowych, to jest około 1,8 % powierzchni lądów i stanowią 0,019 % ogólnych zasobów atmosfery, lokalnie jeziora odgrywają...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /5 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENETYCZNA KLASYFIKACJA JEZIOR

  Jeziora słone występują przede wszystkim w klimacie suchym. Zasolenie jezior wzrasta w miarę ubytku wody w skutek parowania. Największe zasolenie (260-) ma Morze Martwe. Jeziora zasilane są wodami uchodzących do nich rzek, wodami opadowymi oraz niekiedy wodami podziemnymi. Jeziora, które nie odprowadzają...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /5 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gejzery

  GEJZERY

  Źródła związane z aktywną strefą wulkaniczną:gejzery

  - Ameryka pn (yellowstone)

  - Islandia

  - Kamczadka

  - Nowa zelandia

  GEJZERY: źródła, które w regularnych bądź nieregul

  Arnych odstepach czasu wyrzucają gorącą wodę

  I parę wodną.

  1.) Gromadząca się woda jest podgrzewana...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje miast

  Funkcje miast ulegały zmianom wraz ze zmianami stosunków spoleczno-gospodarczych. Niejednokrotnie miasto pełni współcześnie zupełnie inne funkcje niż pełniło pierwotnie. Ze względu na funkcje miasta możemy wymienić:

  - miasta przemysłowe - są to miasta, które swe powstanie lub rozwój zawdzięczają...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /2 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja - Historia Francji

  W I tysiącleciu p.n.e. ziemie zamieszkane przez celtyckich Galów, kolonizacja grecka na południowym wybrzeżu. W 121 r. p.n.e. podbój przez Rzym południowej części (Galia Narbońska), 58-52 roku p.n.e. podbój przez Cezara reszty Galii, romanizacja, od II w. n.e. chrystianizacja; od III w. najazdy ludów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /37 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja - Transport i łączność

  EUROTUNEL - tunel kolejowy wydrążony 1988-93 pod dnem Cieśniny Kaletańskiej (40 m poniżej dna morskiego), między Frethun koło Calais na wybrzeżu francuskim a Folkestone na wybrzeżu angielskim; składa się z dwóch tuneli o długości 50,5 km i średnicy 7,6 m; skraca czas podróży z Paryża do Londynu z 7...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja - Geografia Francji

  KORSYKA - Corse, region adm. Francji, złożony z dep.: Corse-du-Sud i Haute-Corse, pow. 8,7 tys. km 2, 250 tys. mieszk., ośr. adm. Ajaccio, rzeki: Golo, Tavignano. W zachodniej części najwyższy szczyt Korsyki - Monte Cinto (2710 m), zatoki Sagone, Ajaccio. Jeden ze słabiej rozwiniętych gospodarczo regionów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja - dane ogólne

  Francja - dane ogólne:

  Ludność - 60,1 mln (Francuzi - 93%, Hiszpanie, Włosi, Algierczycy, Marokańczycy);

  Powierzchnia - 551,5 tys. km2;

  Gęstość zaludnienia - 105 os/km2 (region paryski - 890 os/km2);

  Rozmieszczenie ludności - 74% w miastach;

  Przyrost naturalny - 3%0;

  Produkcja - 5,3% produktu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotometeory

  Fotometeor jest to zjawisko świetlne powstające wskutek odbicia, załamania, ugięcia lub interferencji światła słonecznego lub księżycowego.

  Poniżej podane są definicje najczęściej obserwowanych fotometeorow.

  - (1) Zjawisko halo

  Grupa zjawisk optycznych w postaci pierścieni (kręgów), łuków...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /5 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy geomorfologiczne powstałe w procesach eolicznych

  Procesy eoliczne - procesy geologiczne i rzeźbotwórcze zachodzące pod wpływem działania wiatru

  Działalność wiatru polega przede wszystkim na transportowaniu luźnych cząstek skał i minerałów. W związku z tym procesy eoliczne najsilniej działają w klimacie suchym o dużych dobowych i rocznych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011 Znaków /3 566

  praca w formacie txt

Do góry