Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Hodowla lasów na terenie Polski - Szkółkarstwo

  Materiał sadzeniowy na potrzeby zalesienia gruntów i odnowienia lasu produkowany jest w szkółkach leśnych. W roku 1998 ich liczba wynosiła 1385, a łączna powierzchnia produkcyjna - 3521 ha.

  Rok Liczba szkółek Powierzchnia produkcyjna

  1991 1 163 3 227

  1992 1 166 3 248

  1993 1 219 3 310

  1994 1 380 3...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /27.09.2011 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hodowla lasów na terenie Polski - Nasiennictwo i selekcja

  Podstawowymi formami ochrony leśnych zasobów genowych są komisyjnie uznawane i podlegające ochronie prawnej, wyłączone i gospodarcze drzewostany nasienne, plantacje i plantacyjne uprawy nasienne oraz drzewa doborowe. Opracowany w 1993 r. "Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /27.09.2011 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hodowla lasów na terenie Polski - Hodowla lasu

  Celem hodowli lasu jest zapewnienie trwałości i wysokiej produkcyjności lasów oraz ciągłości rozwoju i stabilności ekosystemów leśnych przez stosowanie - wzorowanych na procesach naturalnych - metod odnowienia i kształtowania struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów. Zespół zabiegów odnowieniowych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /27.09.2011 Znaków /2 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiszpania - Informacje turystyczne

  Godne odwiedzenia są m.in.: Madryt (pałac królewski, Muzeum Prado, muzeum archeologiczne), oraz Aranjuez, Segowia, Salamanka, Toledo, Barcelona, Mallorca, Sewilla, Pampeluna, Costa Brava, Walencia, Alicante, Granada, Kordowa, Malaga, Valle de los Caídos, kąpieliska, walki byków (corrida).

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /27.09.2011 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiszpania - Rolnictwo

  W rolnictwie znajduje zatrudnienie 12% ludności zawodowo czynnej. Produkty pochodzenia rolniczego stanowią poważną pozycję eksportową H. dostarczając niemal 1/5 wpływów z eksportu. Pod względem eksportu owoców cytrusowych kraj znajduje się w ścisłej światowej czołówce.

  Poza pomarańczami i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /27.09.2011 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiszpania - Przemysł

  Hiszpania posiada dobrze rozwinięty, nowoczesny przemysł przetwórczy. Wielkie stocznie znajdują się w Kartagenie i El Ferrol, zakłady branży samochodowej w Barcelonie i Valladolid, w kraju funkcjonują liczne zakłady przemysłu maszynowego i chemicznego. Przemysł włókienniczy skupił się na obszarze...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /27.09.2011 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiszpania - Bogactwa naturalne

  Hiszpania posiada liczne i bogate złoża surowców naturalnych. Wydobywany głównie w Górach Kantabryjskich węgiel kamienny zaspokaja 70% krajowego zapotrzebowania. Oprócz węgla równie często występują rudy żelaza. Ich wydobycie w pełni zaspokaja potrzeby przemysłu hutniczego i umożliwia eksport...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /27.09.2011 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiszpania - Ustrój polityczny

  Monarchia konstytucyjna, głową państwa jest król. Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego parlamentu (Cortes Generales): 350-osobowego Kongresu Deputowanych (Congreso de los Diputados) i 255-osobowego Senatu (Senado), częściowo nominowanego. Funkcjonuje 23-osobowa Rada Państwa (Consejo de Estado) będąca...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /27.09.2011 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiszpania - Historia

  Kolonizację południowych wybrzeży dzisiejszej Hiszpanii rozpoczęli w X p.n.e. Fenicjanie, którzy prowadzili w założonych przez siebie koloniach ożywiony handel. Ok. 230 p.n.e. Fenicjan wyparli Kartagińczycy, którzy zapoczątkowali intensywną kolonizację wnętrza Półwyspu Iberyjskiego.

  Rzymianie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /27.09.2011 Znaków /4 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiszpania - Warunki naturalne

  Hiszpania zajmuje ok. 85% powierzchni Półwyspu Iberyjskiego. Środkową część kraju zajmuje rozległa wyżyna, tzw. Meseta, będąca wielkim masywem hercyńskim, którego górotwory uległy zniszczeniu przez procesy denudacyjne.

  Skały budujące Mesetę pochodzą przeważnie z ery archaicznej (granity, gnejsy)...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /27.09.2011 Znaków /3 310

  praca w formacie txt

Do góry