Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Jaki wpływ na klimat może wywierać działalność człowieka

  Jaki wpływ na klimat może wywierać działalność człowieka w zakresie:

  -wycinki lasów,

  -budowy sztucznych zbiorników wodnych,

  -rozbudowy wielkich miast,

  -rozbudowy wielkich zakładów przemysłowych.

  Jakakolwiek ingerencja w środowisko naturalne powoduje zachwianie ekosystemu, a jednocześnie jest to...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /3 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak środowisko geograficzne wpływa na działalność i życie człowieka

  Elementem obejmowanym przez termin "środowisko geograficzne" jest przestrzeń geograficzna. Do takiej przestrzeni należą naturalne składniki przyrody (często wyeksploatowane lub przeobrażone przez człowieka), jak również te elementy które stworzył sam człowiek. Oznacza to, że środowisko geograficzne to...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /3 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak sobie wyobrażam przyszłość polski w zjednoczonej europie?

  Moim zdaniem przyszłość polski będzie wyglądać ponuro jeśli nadal Europa będzie się jednoczyć tak jak dzisiaj. W urzędach Unii Europejskiej i urzędach rady Europy jest przerost zatrudnienia i biurokracja. W całej Europie są za wysokiee podatki, które hamują wzrost gospodarczy i dlatego gospodarka...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rodzą się gwiazdy?

  Nowe gwiazdy powstają od zawsze, od pierwszych chwil po pierwszym wybuchu. Niektóre z nich otaczają się rodzinami planet.

  W przestrzeni kosmicznej znajdują się chmury, które mogą zaświecić jak Słońce. W rzeczywistości bowiem gwiazdy rodzą się z gazu i pyłu rozproszonego we Wszechświecie. Jednakże...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /1 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstawał mur chiński

  Nazywany jest najdłuższym cmentarzem świata

  Geneza budowy Wielkiego Muru Chińskiego sięga ósmego wieku przed Chr. Olbrzymie państwo chińskie podzielone było wówczas na samodzielne prowincje, w których władzę sprawowali samodzielni, konkurujący ze sobą książęta feudalni. Monarchowie ci rozumieli...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /7 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstaje i jak wygląda zorza polarna

  Zorza polarna jest jednym z najwspanialszych widowisk, które daje nam przyroda. Jej światło pulsuje, zmienia swe barwy i natężenie. Przybiera kształty firanek, draperii, koron, wstęg i świetlistych smug. Przez cały czas obraz się zmienia.

  Aczkolwiek mechanizmy powodujące zorzę są dość dobrze i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /10 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hydrosfera

  HYDROSFERA - wodna powłoka Ziemi.

  Całkowita objętość wód na Ziemi - 1 390 000 000 km3

  W tym:

  - 96,5% - Wszechocean

  - 1,7% - wody podziemne

  - 1,7% - lądolody i lodowce

  - 0,5% - rzeki, jeziora, bagna i biosfera

  obieg wody - ustawiczne przemieszczanie się wody przy równoczesnej zmianie jej stanu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /2 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hutnictwo metali zależnych i niezależnych

  Rudy zelaza sprowadzane z Ukrainy, Szwecji i z Brazylii. W polsce wydobywa sie rudy zelaza na wyz. Krakowsko Czestochowskiej - Klobuck i Krzebice. Wystepuja ale nie wydopbywa sie w rejonie Gor Swietokrzyskich i Suwal;k. Huty zlokalizowane sa w wiekszoci w Gornoslaskim Okregu Przemyslowym - np. Huta Katowice. Na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hodowla w Polsce

  Celem chowu zwierzat jest produkcja miesa, mleka, jaj i welny.

  Na chow zwierzat wplywaja:

  - ilosc i jakosc wyprodukowanych pasz

  - stan ilosciowy zwierzat

  - liczba zatrudnionych i ich kwalifikacje

  - stan pomieszczen gospodarczych przeznaczonych do chowu i ich wyposazenie techniczne

  Do grupy zwierzat...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hodowla lasów na terenie Polski - Odnowienia i zalesienia

  "Krajowy program zwiększenia lesistości", przyjęty przez Rząd RP dnia 23 czerwca 1995 r. Przewiduje on wzrost udziału lasów w przestrzeni kraju do 30% w 2020 r. i 33% w perspektywie 2050 r. Leśne zagospodarowanie gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa jest uzasadnione przede wszystkim potrzebą zwiększenia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /2 414

  praca w formacie txt

Do góry