Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Karpaty

  Karpaty to długi pas górski rozciągający się przez pięć państw: Polskę, Słowację, Ukrainę, Czechy i Rumunię. Największy szczyt Karpat to Gerlach, który mierzy 2655m. n.p.m. i leży na części Słowackiej. W Polsce Karpaty podzielone są na Beskidy Zachodnie z Beskidem Niskim, Średnim i Wysokim oraz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /5 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kampinoski Park Narodowy - TURYSTYKA

  W parku dozwolona jest turystyka krajoznawcza (piesza, rowerowa i konna, zimą także narciarska). Służą jej znakomite szlaki turystyczne o długości około 360 km oraz ponad 200-kilometrowy tzw. Kampinoski Szlak Rowerowy. Dla obsługi ruchu turystycznego urządzono na obrzeżu Parku 15 parkingów samochodowych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kampinoski Park Narodowy - KULTURA MATERIALNA

  Tereny Parku mają bogatą historię, w tym związaną z walkami o niepodległość Polski. Świadectwem jej są mogiły powstańców z 1863r., cmentarze wojenne z 1939r. oraz partyzanckie z lat 1944-1945, zbiorowe mogiły i pomniki. Symbolem zbrodni hitlerowskich jest cmentarz Palmiry, miejsce spoczynku...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kampinoski Park Narodowy - ZWIERZĘTA

  Park i współczesna dolina nieuregulowanej Wisły ze starorzeczami, piaszczystymi łachami, wyspami, łęgami i zaroślami stanowią niezwykłe ważne biotopy dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Fauna Parku jest bogata - według naukowców obejmuje ponad 16500 gatunków. Najliczniejsze są owady liczące ponad...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kampinoski Park Narodowy - ROŚLINNOŚĆ

  Naturalne zasoby flory parku obejmują około 1100 gatunków roślin naczyniowych. Ochronie gatunkowej podlega 61 gatunków roślin, w tym m.in.: chamedafne północna, zimoziół północny, wisienka kwaśna i wężymord stepowy. Osobliwością parku jest występowanie brzozy czarnej. Stwierdzono też występowanie 115...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kampinoski Park Narodowy - WODY

  Park położony jest w największym w kraju węźle wodnym, jaki wyznaczają zbiegające się w tym rejonie doliny Wisły, Bugu, Narwi, Wkry i Bzury. W Parku brak jezior. W XIX i XX wieku znaczne obszary bagien zostały zmeliorowane i obecnie są przesuszone. Największym ciekiem wodnym parku jest Łasica, dopływ...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kampinoski Park Narodowy - GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA

  Krajobraz Parku ukształtował się ponad 12 tysięcy temu, gdy płynące z południa rzeki napotkały czoło ustępującego lądolodu skandynawskiego i skierowały się wzdłuż niego ku zachodowi, żłobiąc szerokie na około 18 km koryto. Tak powstał taras akumulacyjny pradoliny Wisły, ograniczony od...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /2 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kampinoski Park Narodowy - POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, HISTORIA

  Kampinoski Park Narodowy jest jednym z dwóch parków narodowych w świecie położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy państwa. Leży w województwie mazowieckim, na północny-zachód od Warszawy. Obejmuje fragment pradoliny w Kotlinie Warszawskiej, gdzie występuje duży kompleks Puszcza Kampinoska. Takie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /3 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jura Krakowsko Częstochowska

  Przede wszystkim trzeba wyjaśnić, że najczęściej używaną nazwą Jury jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Mówi się też Jura/Wyżyna Krakowsko-Wieluńska. Rozciąga się ona pasem o szerokości od około 40 kilometrów w okolicach Krakowa do kilkunastu - koło Częstochowy. Długość Wyżyny wy-nosi ok...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /12 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jowisz - Informacje ogólne

  Jowisz jest największą planetą w Układzie Słonecznym. Ma 11 razy większą średnicę i 318 razy większą masę niż Ziemia. Droga wokół Słońca, w średniej odległości od niego 800 mln km, zabiera mu prawie 12 lat!

  Jowisz jest olbrzymią kulą gazową. Oprócz niego są jeszcze trzy takie planety:...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /3 799

  praca w formacie txt

Do góry