Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Klimat Polski i jego cechy

  Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego, przejściowego miedzy morskim a kontynentalnym.

  Klimat Polski jest wynikiem działania czynników:

  - meteorologicznych

  - rodzaje mas powietrza występujących na danym obszarze

  - rozkład frontów atmosferycznych w różnych porach roku

  - rozmieszczenie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /3 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lazurowe Wybrzeże

  Lazurowe Wybrzeze

  Połozenie:

  - Południowo-wschodnia część Francji, między Cassis a Menton

  - Francuskie wybrzeże Morza Śródziemnego

  - Graniczy z Włochami i Hiszpanią

  Charakterystyka terenu:

  - Linia brzegowa bardzo nierówna

  - W niewielkiej odległości od brzegu występują wyspy

  - Góry...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klimat i Hydrosfera

  Pogoda- to stan fizyczny atmosfery w danej chwili, na danym obszarze; określają ją: ciśnienie, wiatr, zachmurzenie, nasłonecznienie, temperatura powietrza, opady. Pogoda zmienia się w cyklu dobowym i rocznym. Badaniem pogody zajmuje się meteorologia. Klimat- to charakterystyka dla danego obszaru zespół...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja dziedzin przemysłu

  Klasyfikacja dziedzin przemyslu :

  1. Przemysl wydobywczy

  2. Przemysl przetwórczy

  a) energetyczny

  b) metalurgiczny

  c) elektromaszynowy

  - metalowy

  - maszynowy

  - samochodowy(ś.t)

  (ś.t) znaczy:

  - przem.środków -lotniczy(ś.t)

  - transportu -taboru kolejowego(ś.t)

  d) chemiczny

  - chemiczny...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kilkudniowa wycieczka po Polsce

  Na kilkudniową wycieczkę po Polsce chciałbym się wybrać do kilku miast położonych nad Wisłą. Wisła jest najdłuższą rzeką Polski. Ma około tysiąca kilometrów. Źródła ma na stokach Babiej Góry. Uchodzi kilkoma ramionami do Morza Bałtyckiego. Na długości 940 km. jest żeglowna. W związku z tym...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /2 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karpaty - STOSUNKI WODNE

  Karpaty stanowią europejski dział wodny między zlewiskiem M. Bałtyckiego i M. Czarnego. W Karpatach Zachodnich rzeki spływające ku północy należą do dorzeczy Odry (Ostrawica) i Wisły (Soła, Skawa, Raba, Dunajec, Wisłoka, San), rzeki spływające na południe - do dorzecza Dunaju (Prut, Seret, Jałomica...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karpaty - KLIMAT

  Karpaty leżą w strefie klimatu umiarkowanego. Karpaty Zachodnie stanowią granicę klimatyczną między obszarami chłodniejszymi, pozostającymi pod przejściowy wpływem mas powietrza morskiego na północy i terenami cieplejszymi, o klimacie bardziej kontynentalnym, na południe (Wielka Nizina...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karpaty - RZEŹBA

  Dzisiejsza rzeźba Karpat jest rezultatem działalności niszczącej i budującej różnych czynników, które modelowały ten obszar od okresu mioceńskiego (od około 30 mln lat). Główną rolę w przebiegu procesów rzeźbotwórczych Karpat odegrały rzeki i procesy stokowe, w najwyższych górach - lodowce. W...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karpaty - BUDOWA GEOLOGICZNA

  Karpaty zostały sfałdowane i wypiętrzone w kredzie i trzeciorzędzie, w wyniku orogenezy alpejskiej. Wyróżnia się w nich dwie wielkie jednostki geologiczne:

  a). Karpaty Zewnętrzne (fliszowe), zbudowane głównie z naprzemianległych warstw piaskowców i łupków ilastych (flisz), ujętych w fałdy, łuski i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karpaty - PODZIAŁ KARPAT

  Karpaty dzielą się na Karpaty Zachodnie (do Przełęczy Łupkowskiej), Karpaty Wschodnie(do Przełęczy Predeal) i Karpaty Południowe (zwane też Alpami Transylwańskimi). W Karpatach Zachodnich wyróżnia się Karpaty Zewnętrzne (fliszowe) i Karpaty Wewnętrzne (lub Centralne), rozdzielone szerokim obniżeniem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011 Znaków /1 721

  praca w formacie txt

Do góry