Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  KRAKOWSKI OKRĘG PRZEMYSŁOWY

  Krakowski Okręg Przemysłowy obejmuje przede wszystkim

  - Kraków,

  - Bochnię,

  - Skawinę,

  - Myślenice,

  - Wieliczkę

  (1,3 tys.km2 i ok. 1 mln ludności).

  Jego przemysł daje ok. 4% ogólnej produkcji sprzedanej tego działu. Specjalizuje się w hutnictwie żelaza i stali, produkcji odlewów i wyrobów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ernest Dodano /28.09.2011 Znaków /10 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje Beneluksu - WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA

  Wielkie Księstwo Luksemburga, Grossherzogtum Luxemburg, Grand-Duché de Luxembourg, Grousherzogdem Lezebuurg, jedno z mniejszych państw, położone w Europie, w jej zachodniej części. Graniczy z Francją, Belgią i Niemcami. Nie ma dostępu do morza. Powierzchnia 2586 km2.

  Stolica Luksemburg (75,4 tys...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ernest Dodano /28.09.2011 Znaków /4 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje Beneluksu - HOLANDIA

  Holandia, Nederland, Królestwo Holandii (Niderlandów), Koninkrijk der Nederlanden, państwo w zachodniej Europie, nad Morzem Północnym. Obszar 41 834 km2. Graniczy na wschodzie z Niemcami, na południowym zachodzie z Belgią, północno-zachodnie i północne granice kraju wyznacza wybrzeże Morza Północnego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ernest Dodano /28.09.2011 Znaków /10 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje Beneluksu - BELGIA

  Belgia, Belgique, België, Królestwo Belgii, Royaume de Belgique, Konin-krijk België, kraj w Europie Zachodniej, nad Morzem Północnym. Sąsiadu-je z Holandią, Niemcami, Luksemburgiem i Francją. Powierzchnia 30 513 km2.

  Stolicą jest Bruksela (990 tys. mieszkańców, 1991).

  Inne większe miasta to Antwerpia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ernest Dodano /28.09.2011 Znaków /3 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje Beneluksu

  Benelux (L'Union économique Bénélux) to łączna nazwa trzech państw: Belgii (Belgium), Holandii (Netherlands) oraz Luksemburga (Luxemburg). Jest to ekonomiczne porozumienie Holandii, Belgii i Luksemburga. W 1921 Belgia i Luksemburg podpisały umowę o wolnym handlu. W 1947 dołączyła do nich Holandia. W lutym...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ernest Dodano /28.09.2011 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węgry - MIASTA

  Buda i Peszt, powstałe na przeciwległych brzegach Dunaju jako oddzielne miasta, są dziś połączone mostami. Stolica, odbudowana po zniszczeniach wojennych (Hitler ogłosił Budapeszt twierdzą, a dwie dywizje SS usiłowały bronić miasta przed Armią Czerwoną), stała się ważnym ośrodkiem turystycznym o...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ernest Dodano /28.09.2011 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węgry - TURYSTYKA

  Turystyka na Węgrzech staje się przemysłem. Rozwija się zwłaszcza w okolicach Balatonu, dużego jeziora o powierzchni 590 km2 oraz na obszarach leśnych, gdzie żyje wiele cennych gatunków flory i fauny. Wielu turystów przybywa do stolicy - przepięknie położonego Budapesztu, gdzie można podziwiać...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ernest Dodano /28.09.2011 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węgry - ROLNICTWO

  Węgry są krajem samowystarczalnym pod względem produkcji żywności. 57% powierzchni kraju zajmują ziemie orne, a łąki i pastwiska stanowią 13%. Dzięki obfitym opadom i wysokiej temperaturze latem dolina Dunaju należy do bardzo wydajnych rolniczo obszarów. Uprawia się tu kukurydzę, pszenicę, jęczmień...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ernest Dodano /28.09.2011 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węgry - PRZEMYSŁ

  Kraj ubogi w surowce mineralne, niewielkie ilości boksytów i rud żelaza. Najważniejszy surowiec tego kraju to węgiel brunatny. Przemysł węgierski w warunkach ustroju socjalistycznego, a więc do 1990r., był nastawiony przede wszystkim na masową produkcję niewysokiej jakości dóbr i z trudem konkurował...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ernest Dodano /28.09.2011 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węgry - ENERGETYKA

  79% energii elektrycznej pochodzi z elektrociepłowni, a jedynie 1% z hydroelektrowni (koło Vac). 20% energii dostarcza elektrownia jądrowa w Paks - głównym centrum ambitnego programu atomowego Węgier.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ernest Dodano /28.09.2011 Znaków /213

  praca w formacie txt

Do góry