Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Kraków - Historia: I wojna światowa

  Wybuch I wojny światowej i wymarsz 6 VIII 1914 I Kompanii Kadrowej z ul. Oleandry, a później utworzenie Legionów Polskich sprawiły, że Kraków stał się głównym ośrodkiem politycznym Polski. Polityczną reprezentacją był Naczelny Komitet Narodowy. 31 X 1918 Kraków pierwszy spośród innych regionów ogłosił...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ernest Dodano /28.09.2011 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraków - Historia: Okres zaborów

  Po okresie reorganizacji nowy magistrat, pochodzący w całości z nominacji cesarskiej, rozpoczął urzędowanie 1 IX 1802. Powierzchnia Krakowa wynosiła wtedy 7,8 km2. Jeszcze po I rozbiorze Polski, gdy granica z Austrią przebiegała na Wiśle, cesarz Józef II aktem z 23 II 1784 ustanowił nowe, konkurencyjne...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ernest Dodano /28.09.2011 Znaków /3 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraków - Historia: Sejm Czteroletni

  Jesienią 1792 wkraczają do Krakowa wojska rosyjskie, a miasto musi na własny koszt utrzymać garnizon, stacjonujący do marca 1794. 24 III tego roku na rynku w Krakowie przysięga T. Kościuszko. Rozpoczyna się ogólnonarodowe powstanie. 15 VI 1794 wkraczają do miasta wojska pruskie i pozostają do końca 1795...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ernest Dodano /28.09.2011 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraków - Historia: Panowanie dynastii Jagiellonów

  Wieki XV i XVI to okres największego rozwoju miasta - czasy panowania Jagiellonów. Osiedlają się w Krakowie liczni kupcy, rzemieślnicy, architekci i uczeni. Najsłynniejsi przybysze, którzy wpisali się w dzieje Krakowa, to: W. Stwosz, F. Kallimach, J. Decjusz, Bonerowie (J. Boner, S. Boner), B. Berrecci. Wieki...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ernest Dodano /28.09.2011 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraków - Historia: Panowanie Kazimierza Wielkiego

  W czasach panowania Kazimierza III Wielkiego zostały założone obok Krakowa dwa niezależne miasta: w 1335 otrzymała prawo miejskie osada na wiślanej wyspie poniżej Wawelu, która od imienia króla przyjęła nazwę Kazimierz. Dokumentem z 1366 król lokował kolejne miasto pod Krakowem, koło starego (z XII w.)...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ernest Dodano /28.09.2011 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraków - Historia: Wzrost znaczenia politycznego

  Rola Krakowa wzrasta, gdy książę Kazimierz I Odnowiciel czyni go swoją główną siedzibą w 1038. Szczególnego znaczenia nabiera wzgórze wawelskie, na którym zostają zbudowane ważne obiekty - katedra, siedziba biskupstwa i rezydencja panującego. Po śmierci Bolesława III Krzywoustego w 1138 Kraków...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ernest Dodano /28.09.2011 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraków - Historia: Początki osadnictwa

  Rozwój osadnictwa na obszarze dzisiejszego Krakowa sięga epoki paleolitu i rozpoczął się ok. 50 tys. lat temu. Tak archeolodzy interpretują znaleziska narzędzi krzemiennych oraz ślady obozowisk gromad ludzkich, ale trudno jednoznacznie określić, ile tys. lat temu powstała osada nazwana później Krakowem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ernest Dodano /28.09.2011 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraków - Gospodarka

  Przemysł hutniczy (Huta im. T. Sendzimira), chemiczny, farmaceutyczny, maszynowy, odzieżowy, spożywczy, elektrotechniczny, poligraficzny, skórzano-obuwniczy. Ośrodek turystyczny i usługowy, międzynarodowy węzęł komunikacyjny (drogowy, kolejowy, lotniczy).

  Jeden z najważniejszych ośrodków kulturalnych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ernest Dodano /28.09.2011 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraków - Warunki fizyczno - geograficzne

  Obszar miasta przecinają doliny dopływów Wisły: Rudawy, Prądnika, Dłubni, Wilgi i Drwiny Długiej. W obrębie Krakowa występuje kilka zbiorników wód podziemnych o podwyższonej mineralizacji w utworach jurajskich, kredowych, mioceńskich i czwartorzędowych, częściowo ujętych w źródła, np. na Matecznym...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ernest Dodano /28.09.2011 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraków

  Kraków, miasto wojewódzkie położone w dolinie Wisły, na pograniczu trzech regionów: Bramy Krakowskiej, Kotliny Sandomierskiej i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Powierzchnia miasta obejmuje 325 km2, ok. 741 tys. mieszkańców (1993).

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ernest Dodano /28.09.2011 Znaków /266

  praca w formacie txt

Do góry