Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Odnawialne źródła energii w Polsce - Biomasa

  Znaczne korzyści krajowej gospodarce przynosić może wykorzystanie biomasy. Zasoby dyspozycyjne biomasy w kraju oceniane są na ok. 30 mln ton rocznie, co jest równoważne 15 -20 min ton paliwa umownego. Z 2 ton słomy lub suchego drewna otrzymuje się tyle ciepła, co z 1 tony węgla kamiennego. Ze zbioru słomy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnawialne źródła energii w Polsce - Woda

  Zasobność rzek w energię związana jest z ich spadkiem oraz wielkością przepływu ich wód. Polskie rzeki wykazują bardzo zróżnicowane zasoby energetyczne. Jak dotychczas, wykorzystanie sił wodnych w Polsce jest niewielkie, a udział hydroenergetyki w krajowej produkcji energii elektrycznej wynosi tylko 2,6...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /1 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnawialne źródła energii w Polsce - Aktualny stan ich wykorzystywania

  Obecnie w Polsce zużywa się w ciągu roku prawie 4200PJ energii, w tym jedynie 1 - 1,5 % przypada na OZE. Europa promuje gównie wiatr, Słońce i małą energetykę wodną. Uważa się bowiem, iż zbliżająca się epoka zrównoważonego rozwoju będzie polegała na odrzuceniu wielu pomysłów technicznej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnawialne źródła energii w Polsce

  Od przeszło ćwierćwiecza zastanawiamy się nad tym, czy sa u mas korzystne warunki do rozwoju energetyki odnawialnej, a tym czasem na całym świecie energie tę po prostu się wykorzystuje i to w coraz większym stopniu. Energia wiatru, geotermalna, Słońca, biomasy oraz innych odnawialnych źródeł...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona wód

  Działania techniczne i organizacyjno-prawne, których celem jest zachowanie lub przywrócenie wodom naturalnym pełnej przydatności jakościowej oraz utrzymanie równowagi bilansu wodno-gospodarczego kraju. Podstawę prawną ochrony wód przed zanieczyszczeniem stanowi prawo wodne, którym jest zbiór przepisów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /4 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBSZARY WYDOBYCIA WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO NA ŚWIECIE. NAJWIĘKSI PRODUCENCI I EKSPORTERZY

  Najwięksi producenci węgla kamiennego:

  Chiny - 34,6

  USA - 24,0

  Indie -7,1

  RPA - 5,1

  Rosja - 4,9

  Chiny 425,354,596,1291 (1960,1970,1980, 1995)

  USA 392,550,671,858

  Zmieniła się pozycja państw Europejskich - spadła bo przeprowadzono restrukturyzację górnictwa.

  W Chinach: - tania siła robocza...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /1 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszary rolnicze na świecie

  Rolnictwo jest działem gospodarki najbardziej uzależnionym od warunków, a zwłaszcza od klimatu, ukształtowania terenu i stosunków glebowych. Z tego tez względu rolnictwo może być prowadzone na określonych terenach, gdzie warunki naturalne są dogodne. Są to w większości obszary o najlepszych glebach...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszary nadwyżek i niedoboru żywności na świecie

  Badaniem stanu wyżywienia ludności świata zajmuje się wiele organizacji międzynarodowych. Najważniejszą jest FAO, czyli Organizacja narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Z uzyskanych danych wynika, że nie we wszystkich obszarach świata stan wyżywienia ludności jest zadowalający.

  Za...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /2 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obieg wody w przyrodzie i jej zanieczyszczenia

  Obieg wody w przyrodzie

  Ziemia, to nazwa naszej planety. Bardziej wlasciwie byloby nazywac ja Woda, , gdyz ponad dwie trzecie jej powierzchni zajmuja morza i oceany. Zaledwie jedna milionowa czesc wody na Ziemi to woda rzeczna. Sto razy wiecej wody sródladowej znajduje sie w jeziorach. Tylko 20 jezior na kuli...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /7 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Burza, pioruny, iskra elektryczna, chmury i plazma

  Burza magnetyczna, zaburzenie lokalne pola magnetycznego Ziemi trwające do kilku godzin. Zaburzenia te powodowane są przez oddziaływanie magnetyczne cząstek naładowanych pochodzących ze Słońca i przechwyconych przez magnetosferę Ziemi

  Piorun, gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Rudolf Dodano /28.09.2011 Znaków /4 740

  praca w formacie txt

Do góry