Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Początek wojny

  Oskara Lange w pierwszych miesiącach wojny pochłaniały - obok wytężonej pracy naukowej - gorączkowe próby znalezienia sposobu dopomożenia bliskim mu ludziom w okupowanej Polsce, zwłaszcza polskim uczonym i działaczom socjalistycznym. Władysław Malinowski, Artur Salman, Wiktor Ehrenpreis byli jego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSKAR LANGE

  Urodził się w Tomaszowie Mazowieckim 27 lipca 1904 roku i tam rozpoczął naukę szkolną w Szkole Handlowej w 1912 roku. Następnie uczęszczał do Szkoły Handlowej Kupiectwa Łódzkiego w Łodzi i Gimnazjum Filologicznego w Tomaszowie Mazowieckim. W latach 1922-1926 studiował przez jeden rok na Uniwersytecie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /7 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSADY I FORMY POLODOWCOWE - Formy powstałe na terenie objętym lądolodem

  a) faliste równiny moreny dennej - u czoła lodowca, w miarę topnienia lodu, powstają wały lub pagórki moreny czołowej i moren bocznych, odsłania się również morena denna, tworząca lekko faliste lub płaskie równiny.

  b) ozy - ozami nazywamy długie, wąskie i zwykle kręte wały lub ciągi wzgórz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /1 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSADY I FORMY POLODOWCOWE - Formy utworzone w warunkach klimatu peryglacjalnego

  a) gołoborza - Gołoborze to nagromadzenie bloków i odłamków skalnych na stoku górskim, powstałe w wyniku wietrzenia twardych, zwięzłych skał. Gołoborza powstają w wyniku wietrzenia fizycznego: zmiany temperatury, a zwłaszcza zamarzanie wody w szczelinach skalnych (np. w spękaniach ciosowych), powodują...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /1 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSADY I FORMY POLODOWCOWE - Formy powstałe przez działalność lodowców górskich

  a) U - kształtne doliny - doliny, które swoim przekrojem przypominają literę U, są dość głębokie i strome.

  b) kocioł lodowcowy - (cyrk lodowcowy, kar), półkuliste lub wydłużone obniżenie otoczone z trzech stron stromymi ścianami skalnymi, opadające ku dolinie lodowcowej progiem skalnym. Powstaje w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSADY I FORMY POLODOWCOWE - Formy powstałe przed czołem lądolodu

  a) moreny czołowe - ciągi pagórków i wzgórz o wysokości do kilkudziesięciu metrów, które powstały wzdłuż czoła lądolodu w czasie jego dłuższego postoju. Tworzyły się one najczęściej w wyniku intensywnej akumulacji glin zwałowych oraz głazów, żwirów i piasków bezpośrednio przy krawędzi lądolodu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orogeneza hercynska i alpejska

  Powierzchnia: 312 685 km2

  Ludność: 38,7 mln mieszk. (1997)

  Podział administracyjny: 16 województw (do 31 XII 1998 - 49), 373 powiaty i 2483 gminy

  Granica: graniczy z obwodem kaliningradzkim Federacji Ros. (210 km), Litwą (103 km), Białorusią (416 km), Ukrainą (529 km), Słowacją (539 km), Czechami...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /5 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje międzynarodowe - UNICEF

  Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury, ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNICEF jest jedna z wyspecjalizowanych organizacji ONZ z siedziba w Paryżu. Została założona w 1946 roku przez 44 państwa, w tym także Polskę.

  Członkowie:

  - od...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /3 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje międzynarodowe - EWG

  Europejska Wspólnota Gospodarcza, franc. Communaute Economique Europeenne, potocznie EWG jest też nazywane Wspólny Rynek. Jest to główna europejska wspólnota gospodarcza. Została utworzona na mocy traktatu rzymskiego z 1957 roku, który wszedł w życie jednak dopiero rok później, czyli w 1958 roku...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje międzynarodowe - ANZUS

  Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku. Pakt polityczno - wojskowy podpisany w 1951 roku w San Francisco prze rządy Australii, Nowej Zelandii i USA. Nazwa paktu pochodzi od pierwszych liter angielskich nazw państw, które go podpisały:

  A ustralia

  N ew

  Z ealand

  U nited

  S tates

  Organizacja ta powstała z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /1 200

  praca w formacie txt

Do góry