Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Parki Narodowe w Polsce - Park Narodowy Bory Tucholskie

  Utworzony 1 lipca 1996r na podstawie rozporządzenia nr 305 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996r. (Dz. U. Nr 64, poz. 305) do 1 stycznia 1999 r. w województwie bydgoskim - obecnie województwie pomorskim.

  Powierzchnia 4789,34 ha.

  Powierzchnia otuliny 10292,24 ha.

  79 % powierzchni Parku zajmują lasy (3798,3...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /17 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki Narodowe w Polsce - Biebrzański Park Narodowy

  Utworzony 25 września 1993r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1993r. (Dz. U. Nr 86, poz. 399) do 1 stycznia 1999 r.w województwach: łomżyńskim, białostockim i suwalskim - obecnie województwie podlaskim.

  Powierzchnia Parku wynosi 59223,00 ha.

  W granicach Parku znalazł się...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /12 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki Narodowe w Polsce - Babiogórski Park Narodowy

  Utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 października 1954r (Dz. U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.) do 1 stycznia 1999 r. w województwach bielskim i nowosądeckim - obecnie województwie małopolskim.

  Powierzchnia - 3391,55 ha.

  Wokół Parku wyznaczono otulinę o powierzchni 8437,00 ha.

  W godle Parku...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /7 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Rezerwat "Woronicza"

  Został utworzony w 1989 roku. Położony jest na terenie Nadleśnictwa Supraśl, obręb Sokółka i zajmuje powierzchnię 133,80 ha. Charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem pod względem geomorfologicznym. Centralną jego część zajmuje płaskodenna, miejscami o stromych brzegach, dolina rzeki Woronicza...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /2 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Rezerwat Krasne

  Został utworzony w 1990 roku. Ten niewielki obiekt o powierzchni 83,61 ha leży po prawej stronie szosy Białystok - Supraśl, w pobliżu stawów rybnych Polskiego Związku Wędkarskiego. Zabiegi hydrotechniczne i okresowe regulacje stanu wody w stawach mają duży wpływ na stosunki wodne w rezerwacie.

  Płaski...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /1 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Rezerwat Jałówka

  Został utworzony w 1990 roku. Jest to rezerwat częściowy. Zajmuje powierzchnię 277 hm. Za utworzeniem rezerwatu przemawiały duże walory przyrodnicze obiektu, zwłaszcza: znaczne zróżnicowanie ekosystemów ( leśnych, wód płynących, źródliskowych ), różnorodność zbiorowisk roślinnych, występujących w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /2 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Ochrona krajobrazu

  Ochrona środowiska zmierza do zabezpieczenia przed zniszczeniem bądź degradacją walorów przyrodniczych i cech estetycznych krajobrazu na określonych obszarach, z uwzględnieniem ich znaczenia jako terenów rekreacyjnych. Jest ona realizowana przez tworzenie parków krajobrazowych i obszarów chronionego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /1 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Fauna

  Teren ten jest miejscem bytowania 154 gatunków ptaków w tym 139 gatunków lęgowych. Z rzadkich gatunków występuje tu między innymi bocian czarny, żuraw, orlik krzykliwy, dzięcioł trójpalczasty, kruk. Duże populacje osiągają gatunki tajgowe, takie jak: orzechówka, gil, krzyżodziób świerkowy i inne. Do...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Stosunki wodne

  Pod względem hydrograficznym obszar ten znajduje się w większości w zlewni Supraśli. Przez wschodnie tereny przebiega dział wodny Wisły i Niemna, a przez północne dział wodny Biebrzy i Supraśli, niższego rzędu. Wytworzyły się tu rzadko spotykane torfowiska wysokie, a w dolinach rzek torfowiska...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Ukształtowanie terenu

  Rzeźba terenu powstała podczas zaniku zlodowacenia środkowopolskiego. Występuje tu duże zagęszczenie różnorodnych form geomorfologicznych tworzących zupełnie młody krajobraz polodowcowy, jednakże bez jezior. Najwyższe wzniesienia przekraczają 200 m npm., przy deniwelacji względnej do 80 m i nachyleniu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /580

  praca w formacie txt

Do góry