Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Pedosfera - GLEBY ASTREFOWE

  -Mady- występują wzdłuż dolin rzecznych i na obszarach delt. Są bardzo żyzne i bardzo bogate w próchnicę. Powstają w wyniku osadzania ilastych i organicznych substancji w czasie wylewów rzek.

  -Rędziny- tworzą się na podłożu wapiennym, głównie w klimatach umiarkowanych. Są płytkie, ale zasobne w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedosfera - GLEBY STREFOWE

  -Gleby tundrowe- występują na wieloletniej zmarzlinie w klimacie subpolarnym. Są płytkie i słabo wykształcone. Zawartość próchnicy wynosi w nich tylko 1-2%. Uprawiane są rzadko, jedynie po odpowiednich zabiegach rolniczych. (północne krańce kontynentów: Europy, Azji, Ameryki Pół.)

  -Bielice- powstają...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /2 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedosfera

  Na powierzchni Ziemi zachodzą bardzo intensywne procesy wietrzenia, w wyniku których powstaje zwietrzelina. Zwietrzałe skały stają się luźne, porowate, pochłaniają oraz zatrzymują wodę i powietrze- zaczynają się tworzyć warunki niezbędne do życia organizmów żywych. W momencie pojawienia się w niej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /3 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasaty

  Pasaty - stałe prądy w strefie międzyzwrotnikowej

  - antypasaty - nagrzewane silne powietrze w strefie około zwrotnikowej wznosi się do górnych warstw troposfery skąd rozpływa się dwoma strumieniami ku zwrotnikom (do25-30s szer. geog. ) jednocześnie ulegajac odchyleniu tzn. Powietrz ulega rozgęszczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe

  Parki narodowem rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu tworza krajowy system obszarow chronionych.

  Park narodowy to obszar chroniony, wyrozniajacy sie wartosciami przyrodniczymi, kulturalnymi, naukowymi o powierzchni nie mniejszej niz 1000 ha ma ktorym ochrnoie polega calosc...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki Narodowe w Polsce - Poleski Park Narodowy

  Utworzony 1 maja 1990r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1990r. (Dz. U Nr 27, poz. 155 z późn. zm.) do 1 stycznia 1999 r. w województwach chełmskim i lubelskim - obecnie województwie lubelskim. Na jego utworzenie oczekiwano od 1959r., tj. od zgłoszenia formalnego wniosku przez prof. Dominika...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /6 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki Narodowe w Polsce - Ojcowski Park Narodowy

  Utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956r. (Dz. U. Nr 4, poz. 22 z późn. zm.) do 1 stycznia 1999 r. w województwie krakowskim - obecnie województwie małopolskim.

  Powierzchnia Parku wynosi 2145,62 ha, z czego 385 ha objęto ochroną ścisłą.

  Wokół Parku utworzono otulinę o...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /8 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki Narodowe w Polsce - Magurski Park Narodowy

  Utworzony 1 sierpnia 1995 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1994r. (Dz. U. Nr 126, poz. 618 z 1994r.) do 1 stycznia 1999 r. na terenie województw krośnieńskiego i nowosądeckiego - obecnie województwie podkarpackim.

  Powierzchnia 19961,92 ha.

  Wokół Parku wyznaczono otulinę o powierzchni...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /4 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki Narodowe w Polsce - Kampinoski Park Narodowy

  Utworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959r. (Dz. U. Nr 17, poz. 91 z póżn. zm.) do 1 stycznia 1999 r. w województwach warszawskim i piotrkowskim - obecnie województwie mazowieckim.

  Powierzchnia 38544,33 ha, z czego 4303 ha objęto ochroną ścisłą.

  Wokół Parku wyznaczono...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /5 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki Narodowe w Polsce - Gorczański Park Narodowy

  Utworzony 1 stycznia 1981r rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1980r. (Dz. U. Nr 18, poz. 66 z późn. zm.) do 1 stycznia 1999 r. w województwie nowosądeckim - obecnie województwie małopolskim.

  Powierzchnia Parku wynosi 7.019,07 ha, z czego 2789 ha objęto ochroną ścisłą. Lesistość Parku...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011 Znaków /5 662

  praca w formacie txt

Do góry