Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Województwo Podlaskie - Warunki glebowe

  Na obszarze województwa podlaskiego występują gleby wykształcone z polodowcowych piasków i żwirów, glin i pyłów oraz współczesnych osadów torfowych, namułów, utworów aluwialnych, deluwialnych i piasków eolicznych. Największy odsetek zajmują gleby wytworzone z piasków i glin w typie gleb brunatnych i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo Podlaskie - Warunki wodne

  Obszar województwa podlaskiego należy do dorzecza Wisły, Niemna i Pregoły. Główny układ sieci hydrograficznej województwa tworzy rzeka Narew ze swoimi największymi dopływami: Biebrzą, Pisą, Narewką, Supraślą i Nereślą. Rzeka Bug z uwagi na swoje peryferyjne położenie charakteryzuje się ograniczonym...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /2 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo Podlaskie - Surowce mineralne

  Surowce mineralne skalne na terenie województwa podlaskiego związane są z osadami czwartorzędnymi i są eksploatowane metodami odkrywkowymi . Szczególnie duże są zasoby piasku, żwiru i kruszywa naturalnego. Największe złoża kruszywa naturalnego o zatwierdzonych zasobach to między innymi.

  Ponadto na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo Podlaskie - Budowa geologiczna krain

  Pod względem tektonicznym obszar województwa podlaskiego znajduje się w obrębie Wyniesienia Mazursko-Suwalskiego wchodzącego w skład krystalicznej prekambryjskiej platformy wschodnio - europejskiej.

  Węglanowe skały kredy górnej wraz z osadami trzeciorzędowymi budują podłoże czwartorzędu. Powierzchnia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /1 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo Podlaskie - Podział województwa podlaskiego na krainy geograficzne

  Na obszarze województwa podlaskiego ze względu na genezę form morfologicznych wyróżniono następujące regiony naturalne (wg J. Kondrackiego i A. Richlinga) :

  Makroregion Pojezierze Litewskie

  - mezoregion Pojezierze Zachodniosuwalskie

  - mezoregion Pojezierze Wschodniosuwalskie

  - mezoregion Równina...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo Podlaskie - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

  Województwo Podlaskie posiada w znacznym stopniu zachowane w stanie naturalnym, o wysokich i unikalnych walorach w skali kraju i Europy, środowisko przyrodnicze - głównie duże kompleksy naturalnych lasów oraz jeziora i bagienne doliny rzek o cennej i różnorodnej roślinności. Obszary te odznaczają się...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /2 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plemiona Indian Ameryki Południowej - WITOTO

  Indianie Ameryki Południowej, które wraz z kilkunastoma innymi plemionami wchodzą w skład odrębnej rodziny witotoańskiej języków makrokaraibskich. Zamieszkują oni (okołó 20 tys.) obszary Kolumbii i Peru (zachodnią część Amazonii między dopływami Napo i Caqueto). Prowadząc półkoczowniczy tryb życia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plemiona Indian Ameryki Południowej - TUPI - GUARANI

  Ponad 40 plemion Indian Ameryki Południowej, tworzących oddzielną rodzinę językową, zamieszkujących pierwotnie wybrzeża. Pod naporem Europejczyków rozprzestrzenili się na terenach Brazylii, Boliwii, Peru, Kolumbii i Paragwaju. Niektóre z plemion na terenach Brazylii zostały doszczętnie wyniszczone...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plemiona Indian Ameryki Południowej - PANO

  Kilkanaście plemion Indian Ameryki Południowej, tworzących odrębną rodzinę językową, podzieloną na 3 grupy (centralną, południowo-zachodnią i południowo-wschodnią). Zamieszkiwali oni zachodnie dorzecze Amazonki na obszarze Brazylii, Boliwii i Peru. Dziś (szacunkowo około 15 tys.) najliczniejszym...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plemiona Indian Ameryki Południowej - MAPUCZE

  Araukanie

  Kilkanaście plemion (m.in. araua, sipo, pama) Indian Ameryki Południowej, tworzący oddzielną grupę (arauańską), wchodzącą w skład arawakańskiej rodziny językowej. Współcześnie zamieszkują tereny Chile i Argentyny. Waleczni, skutecznie opierali się ekspansji Inków, a w czasie konkwisty -...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /757

  praca w formacie txt

Do góry