Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Procesy endogeniczne - Ruchy górotwórcze

  Ruchy górotwórcze, górotwórczość, wielkoskalowe ruchy skorupy ziemskiej prowadzące do powstania gór, stanowiące część cyklu orogenicznego.

  W efekcie orogenezy następuje sfałdowanie osadów w obrębie geosynklin oraz ich wypiętrzenie w postaci łańcuchów gór fałdowych, czemu towarzyszą powszechnie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy endogeniczne - Ruchy lądotwórcze

  Epejrogeneza, ruchy lądotwórcze, ruchy epejrogeniczne, powolne ruchy wynoszące lub zanurzające w głąb litosfery znaczne fragmenty skorupy ziemskiej. Ruchom tego typu nie towarzyszą deformacje ani fałdowania warstw skalnych.

  Ciągłemu procesowi wynoszenia, od momentu stopnienia lodowca, podlega...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy egzogeniczne - CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO

  Człowiek -Środowisko", "Środowisko- Wyzwania". Uważamy, że ingerencja człowieka w środowisko naturalne poszła za daleko. Człowiek wykorzystując przyrodę do własnych celów, zapomniał o granicach, których nie powinien nigdy przekroczyć. Bardzo często cywilizacja i człowiek wkracza w miejsca, w które...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /9 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy egzogeniczne - Działalność wiatru

  Niszcząca działalność wiatru

  . deflacja - jest wywiewanie materiału, powodujące obniżenie się powierzchni terenu, odsłaniając jednocześnie niezwietrzałą litą skałę. Tam gdzie występuje deflacja tworzą się różne misy deflacyjne i ostańce. Góry świadki (ostańce) świadczą o pierwotnej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy egzogeniczne - Powstawanie Lodowców

  Lodowce to wielkie nagromadzenie lodu lodowcowego istniejącego przez dłuższy czas, które powstało w wyniku przeobrażenia się śniegu zalegającego powyżej granicy wieloletnich śniegów i poruszające się powoli pod wpływem własnego ciężaru.

  Lądolody to lodowce w formie rozległych pokryw o...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /5 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy egzogeniczne - Działalność morza

  Niszcząca działalność morza

  Działalność rzeźbotwórcza wód morskich obejmuje przede wszystkim wybrzeże. Wybrzeża płaskie powstały w skutek zalania przez morze obszarów wyżynnych lub górskich. Odporne są na niszczenie przez fale, czyli abrazję. Fale uderzając o ścianę wysokiego wybrzeża powodują...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /2 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy egzogeniczne - Działalność wód płynących

  Podstawa erozyjna - głębokość, do której rzeki mogą wycinać swe doliny

  terasy rzeczne - twory powstałe z resztek dawnego dna

  terasy akumulacyjne - twory powstałe na tych odcinkach akumulacji rzeki, gdzie wcina się ona w swoją pokrywę akumulacyjną.

  erozja boczna - jest wynikiem przesuwania się...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /1 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy egzogeniczne - Działalność wód podziemnych (zjawiska krasowe)

  Krasowe zjawiska, ogół procesów i form terenu, występujących na obszarach zbudowanych ze skał rozpuszczalnych, głównie z wapieni, a także z dolomitów, gipsu, kredy i soli. Powstaje w wyniku krasowienia. Cechuje się występowaniem form krasowych powierzchniowych: lejów, żłobków, żeber, zapadlisk, a także...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /2 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy egzogeniczne - Wietrzenie

  Wszystkie rodzaje wietrzenia występują równocześnie, w różnych klimatach przebiegają jednak odmiennie.

  Wietrzenie mechaniczne, rodzaj wietrzenia powodujący zmiany fizyczne, czyli rozpad skały. W zależności od oddziałującego czynnika wyróżnia się:

  1) wietrzenie mechaniczne insolacyjne (termiczne)...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /2 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces krasowienia i biegi rzeki

  Do skał rozpuszczalnych pod wpływem wody należą: wapienie, dolomity, gipsy i sole kamiennie. Są to skały porowate, występuję w nich szczeliny, więc wody opadowe i powierzchniowe dostają się w głąb, rozpuszczając skały. Rozpuszcza je jedynie woda krasowa, zawierająca dwutlenek węgla i azotu. Na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /5 700

  praca w formacie txt

Do góry