Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Rynek paliw płynnych i ciekłych - CECHY KONSUMENTA

  Na rynku paliw nie ma konsumentów jednakowo usytuowanych , ponieważ są wśród nich bogaci , zamożni , przeciętnie usytuowani jak również biedni . Wszyscy w większym lub mniejszym stopniu potrzebują paliw , jednak wszyscy nie mogą zaspokoić swoich potrzeb behawioralnych .

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /29.09.2011 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek paliw płynnych i ciekłych - PODAŻ

  Na rynku paliw płynnych i ciekłych jest bardzo duża , ponieważ rynek ten nabiera rozmachu i rośnie w potęgę - powstają nowe rafinerie a stacje paliw oferują coraz więcej usług . W takiej sytuacji rośnie konkurencja , dzięki której ceny paliw nie są wygórowane . Pierwszy zauważalny rozwój sektora...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /29.09.2011 Znaków /3 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek paliw płynnych i ciekłych - POPYT

  Na rynku paliw płynnych i ciekłych jest duży , ponieważ dobra te są niezbędne w poprawnym funkcjonowaniu przemysłu, handlu i w życiu każdego człowieka . Paliwa to produkty energetyczne , które stanowią doskonałe rozwiązanie dla zaspokojenia podstawowej potrzeby każdego człowieka - potrzeby ciepła w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /29.09.2011 Znaków /2 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek paliw płynnych i ciekłych - WPROWADZENIE TEORETYCZNE

  Przed omówieniem tematu głównego wyjaśnię kilka często pojawiających się pojęć ekonomicznych .

  RYNEK  to zwięzła nazwa procesu prowadzącego do tego , że decyzje gospodarstw domowych dotyczące konsumpcji alternatywnych dóbr , decyzje przedsiębiorstw o tym , co i jak wytwarzać oraz decyzje...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /29.09.2011 Znaków /5 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch wirowy Ziemi i jego następstwa

  Ruch wirowy jest to ruch ziemi wokół własnej osi z zachodu na wschód, trwający 23 godz. 56 min. 4 sek. W tym czasie wszystkie miejsca na Ziemi zakreślają okrąg, oprócz biegunów.

  Następstwa ruchu wirowego Ziemi:

  - dobowa zmiana wysokości Słońca nad horyzontem (dzień i noc)

  - spłaszczenie ziemi na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /29.09.2011 Znaków /1 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH PŁYT LITOSFERY

  Teoria płyt litosfery jest aktualnie najbardziej akceptowaną teorią geotektoniczną wyjaśniająca przyczyny fałdowań i powstawania gór, tłumacząca jednocześnie zmiany w rozkładzie kontynentów i mórz w dotychczasowej historii Ziemi.

  Teoria zakłada istnienie w strukturze ziemskiej litosfery kilkunastu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /29.09.2011 Znaków /5 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój świata organicznego w wybranym okresie geologicznym

  Gdy 250 milionów lat temu rozpoczęła się era mezozoiczna, większość obecnych kontynentów, była połączona w gigantyczną masę lodową - Pangeę. Pod jej koniec świat fizyczny wyglądał bardzo podobnie do dzisiejszego.

  Mezozoik nazywany jest niekiedy wiekiem gadów ponieważ żyło w tym czasie wiele...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011 Znaków /7 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Regionalna polityka rolna

  Regionalną przestrzeń produkcyjną traktować należy w sposób zróżnicowany odpowiednio do jakości gleb, stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego, zasobów wody, kultury i tradycji rolniczej. W związku z tym należy: wyróżnić regiony intensywnej produkcji rolniczej, w których stosowane będą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011 Znaków /3 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Kierunki rozwoju i eksportu polskiego rolnictwa

  Należy zrewidować dotychczasowe poglądy i praktykę, że eksport polskiego rolnictwa powinien być w głównej mierze orientowany do krajów WNP. Integracja gospodarki polskiej z gospodarką Unii Europejskiej nie może omijać rolnictwa, które należy szeroko włączyć do tych procesów z możliwie najszerszym...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Zabezpieczenie wody dla rolnictwa

  Zabezpieczenie wody stanowi kluczowy i strategiczny problem dla rozwoju rolnictwa w kraju. Postępujące zmiany klimatyczne przy jednoczesnej praktyce melioracji (odwadniania użytków rolnych) przeprowadzanej przez dziesięciolecia doprowadziły do obniżenia się wód gruntownych w centralnej Polsce oraz do...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011 Znaków /885

  praca w formacie txt

Do góry