Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Siarka - jak powstała i gdzie występuje

  Siarka rodzima. Tworzy kryształy w kształcie tabliczek lub podwójnych piramid, skupienia zbite i nacieki. Siarka powstała w trzeciorzędzie. Jest częstym produktem ekshalacji wulkanicznych jak np. w Chile lub Indonezji. Powstaje również w sąsiedztwie pokładów gipsu w wyniku procesów jego redukcji. Złoża...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /29.09.2011 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sawanna - Informacje ogólne

  Sawanna obejmuje obszary równin i okolic pod- i międzyzwrotnikowych, porośniętych bujną roślinnością trawiastą ( o liściach ostrych i twardych), z rzadko rozmieszczonymi drzewami bądź kępami drzew albo krzewów. To rzadkie i równomierne rozmieszczenie drzew jest skutkiem konkurencji o wodę...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /29.09.2011 Znaków /4 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  San Marino - Informacje ogólne

  San Marino jest najstarszą europejską republiką parlamentarną, która powstała w 301 r. N.e..

  Najwyższym organem ustawodawczym jest 60-osobowa Wielka Rada Generalna., wybierana na pięć lat. WRG wysłania spośród siebie rząd (Rada Państwa), sprawujący władzę wykonawczą wraz z dwoma kapitanami...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /29.09.2011 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAHARA - Informacje ogólne

  Klimat Sahary jest nieprzyjazny dla życia człowieka ponieważ podczas dnia temperatura sięga 50* natomiast w nocy temperatura spada poniżej 0*,całkowity brak wody sprawia, że brak tam roślinności, a pustynia zaliczana jest do najbardziej nieprzyjaznych dla człowieka miejsc.

  Na krajobraz Sahary składa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /29.09.2011 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeźbotwórcza działalność wód płynących

  Woda odgrywa niezwykle ważną rolę rzeźbotwórczą powierzchni litosfery. Główna masa wody występującej na powierzchni lądów pochodzi z opadów. Omawianie wpływu wody na rzeźbę powierzchni Ziemi należy zatem zacząć od działalności deszczu.

  Krople deszczu spadające na grunt przekazują swoją energie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /29.09.2011 Znaków /10 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeki, jeziora, lodowce

  Rodzaje erozji:

  - wgłębna(rzeka wcina się w głąb podłoża),

  - boczna(rzeka wcina się w bok koryta),

  - wsteczna(cofa się ściana skalna; w górach).

  kaptaż rzeczny - przeciąganie wód jednej rzeki przez drugą

  Wyróżniamy 3 odcinki w biegu rzek:

  a) bieg górny,

  b) bieg środkowy,

  c) bieg...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /29.09.2011 Znaków /3 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeki i jeziora na kuli ziemskiej

  1. Jezioro - to naturalne zagłębienie lądu wypełnione wodą, które nie mają połączenie z morzem.

  2. Typy genetyczne jezior

  a) polodowcowe - powstałe na skutek akumulacyjnej i erozyjnej działalności lądolodów i lodowców górskich.

  b) morenowe - powstałe na skutek wypełnienia wodą zagłębień na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /29.09.2011 Znaków /3 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek paliw płynnych i ciekłych - Elektroniczny system euroShell

  W przejazdach po Europie karta euroShell jest Waszym najpewniejszym środkiem płatniczym. Eliminuje ryzyko związane z przewożeniem gotówki. Ogranicza również konieczność dotychczas stosowanych wypłat gotówkowych. System autoryzacji blokujący użycie karty prze osoby niepowołane gwarantuje Państwu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /29.09.2011 Znaków /2 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek paliw płynnych i ciekłych - IMPORT, EKSPORT

  Trudno dzisiaj podtrzymać rozpowszechniany w przeszłości pogląd, że struktura zużycia surowców energetycznych zdominowana przez węgiel jest uzasadniona, gdyż odpowiada strukturze rodzimych zasobów pierwotnych źródeł energii. Wiele krajów posiadających bogate złoża węgla i nie mających większych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /29.09.2011 Znaków /2 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek paliw płynnych i ciekłych - ILOŚĆ PRODUKTÓW

  Prawie połowę obrotu stacji prywatnych stanowi olej napędowy ( 49% ) . Udział żółtej etyliny 94 wynosi 34% , bezołowiowej 11% i etyliny 98 - 6%.

  W sumie jednak sieć stacji prywatnych sprzedaje w kraju 46% benzyn i 58% olejów napędowych . Niestety , nie mam danych dotyczących dochodów państwa z sektora...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /29.09.2011 Znaków /1 109

  praca w formacie txt

Do góry