Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Sudety - WAŻNIEJSZE OBIEKTY

  Wodospad Wilczki - w Międzygórzu podziwiać możemy Wodospad im. Stefana Żeromskiego na rzece Wilczce, jeden z większych w Sudetach. Jeszcze na początku roku 1997 mierzył on 27m. Po lipcowej powodzi jego wysokość zmniejszyła się o kilka metrów.

  Bazylika w Wambierzycach - Położone u podnóża Gór...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /30.09.2011 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sudety - Informacje ogólne

  Rodzaj krajobrazu naturalnego: Kontrast między stromymi stokami i łagodnymi wierzchowinami jest typowym elementem krajobrazu Sudetów. Charakterystyczne jest również to, że obok pasm górskich występują rozległe kotliny otoczone ze wszystkich stron górami. Odwadniające je rzeki przebijają się przez góry...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /30.09.2011 Znaków /8 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sudety wraz z Przedgórzem Sudeckim - Ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna

  Sudety Zachodnie:

  Budowa geologiczna Sudetów Zachodnich jest bardzo charakterystyczna, środkową część tworzy wielki batolit granitowy, związany z fałdowaniem hercyńskim, otoczony metamorficznymi seriami skalnymi. Trwające dziesiątki milionów lat procesy denudacyjne doprowadziły do zrównania starych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /30.09.2011 Znaków /8 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sudety wraz z Przedgórzem Sudeckim - Historia powstania Sudetów

  Sudety po raz pierwszy zostały wypiętrzone we wczesnym paleozoiku podczas fałdowania kaledońskiego. Kolejne fałdowanie, które wpłynęło na ukształtowanie Sudetów, orogeneza hercyńska, miało miejsce w późnym paleozoiku. Później przez około 200 milionów lat Sudety były niszczone przez czynniki...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /30.09.2011 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sudety wraz z Przedgórzem Sudeckim - Podział

  Sudety dzielimy na następujące regiony:

  - Sudety Zachodnie (w ich skład wchodzą następujące pasma: Góry Izerskie, Góry Kaczawskie, Rudawy Janowickie i Karkonosze oraz Kotlina Jeleniogórska),

  - Sudety Środkowe (Góry Kamienne, Góry Wałbrzyskie, Góry Sowie, Góry Bardzkie, Góry Stołowe, Góry Bystrzyckie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /30.09.2011 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sudety wraz z Przedgórzem Sudeckim - Położenie

  Sudety położone są w południowo- zachodniej Polsce, północnych Czechach i w Niemczech (zachodni skraj Sudetów). Ciągną się od Gór Łużyckich na zachodzie do Bramy Morawskiej na wschodzie (ok. 300 km). Od północy linia uskoku brzeżnego oddziela Sudety od Przedgórza Sudeckiego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /30.09.2011 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów strukturę użytkowania ziemi w Polsce i jej zróżnicowanie przestrzenne

  Użytki rolne stanowią 60 % powierzchni całkowitej Polski. Udział użytków rolnych w powierzchni poszczególnych województw nie jest jednakowy i waha się w granicach od 40 % w woj. zielonogórskim do 78 % w województwie skierniewickim. Najwięcej użytków rolnych skupiają województwa środkowe oraz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /30.09.2011 Znaków /2 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA NARODOWOŚCIOWA LUDNOŚCI POLSKI

  Druga wojna światowa, zmiany granic i masowe przesiedlenia po wojnie spowodowały ujednolicenie narodowościowe ludności Polski. W okresie powojennym nie prowadzono statystyki narodowej i poprawną odpowiedź na pytanie o skład etniczny Polski może dać jedynie spis ludności. Pszypuszcza się, że mniejszości...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /30.09.2011 Znaków /2 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefy klimatyczne świata i ich charakterystyka

  Na przebieg procesów klimatotwórczych wpływa zróżnicowanie oświetlenia ziemi, co jest skutkiem kształtu i ruchów Ziemi oraz zróżnicowania jej powierzchni. Czynniki te powodują strefowe i astrefowe zróżnicowanie klimatu. Do geograficznych czynników klimatycznych, zalicza się przede wszystkim szerokość...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /30.09.2011 Znaków /5 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Statystyki ludności - Struktura biologiczna ludności w Polsce

  Na strukturę biologiczną ludności w naszym kraju miał wpływ przyrost naturalny, migracje oraz kataklizmy (np. wojny) poszczególnych lat. Wojny spowodowały duże straty wśród pewnej grupy ludności (głównie mężczyzn) i dlatego w grupie osób poniżej 50 roku życia występuje przewaga mężczyzn nad...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cezar444 Dodano /30.09.2011 Znaków /3 033

  praca w formacie txt

Do góry