Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Uprawa buraka cukrowego w Polsce

  BURAK CUKROWY - roślina przemysłowa, okopowa.

  Buraki cukrowe zajmują 3% ogólnej powierzchni upraw.

  Są roślinami o dużych wymaganiach klimatycznych (ciepłe i wilgotne lato) i glebowych, wymagają intensywnego nawożenia, długiego okresu wegetacyjnego, często uprawiane z pszenica w płodozmianie. Ich...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukształtowanie powierzchni Ziemi

  Ukształtowanie powierzchni Ziemi jest wynikiem przeciwstawnego działania (interakcji) procesów endogenicznych i egzogenicznych, które powodują, że ukształtowanie powierzchni stale się zmienia. W ciągu długiego czasu rozwoju skorupy ziemskiej wzajemne oddziaływanie tych procesów doprowadziło do...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /5 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukształtowanie dna morskiego

  Rozróżnia się wielkie i małe formy dna morskiego.

  A. Do dużych form należą:

  1. Szelf - platforma kontynentalna o głębokości od 0 do 200 m. i małym nachyleniu otaczająca pasem kontynenty (podwodne przedłużenie lądu), przeciętna szerokość 74 km (od 15 do 1 400 km). Intensywnie eksploatowane dla...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /3 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ Słoneczny - SATELITA

  Satelita naturalny, księżyc, ciało niebieskie obiegające planetę; w Układzie Słonecznym znanych jest obecnie 61 satelitów; najwięcej ich ma Saturn - 18, następnie Jowisz - 2) - 16, Uran - 15, Neptun - 8, Mars - 2, Ziemia i Pluton po 1; największymi satelitami są: Ganimedes (promień 2634 km), Callisto...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ Słoneczny - Pola magnetyczne planet

  Dynamo planetarne.

  Ziemia dysponuje dosyć silnym polem magnetycznym. Pole to jest w przybliżeniu dipolowe, tzn. daje się przedstawić jako pole magnesu sztabkowego umieszczonego w pobliżu środka Ziemi i nachylonego pod kątem ok. 11° do osi obrotu Ziemi. Pole magnetyczne mają także: Merkury, wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /2 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ Słoneczny - Planety wielkie

  Cechami wyróżniającymi ciała tej grupy są duża masa i rozmiary (najmniej masywny Uran ma masę około 14 razy większą niż Ziemia), a także fakt, iż dużą część materii planet tej grupy stanowią gazy. Do grupy planet wielkich tradycyjnie zalicza się Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna. Proces...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /2 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ Słoneczny - Atmosfera i hydrosfera ciał średnich

  Ziemia, Wenus, Mars i Tytan (satelita Saturna) mają dosyć gęste atmosfery. Ciśnienie atmosferyczne na Wenus jest około 90 razy większe niż ziemskie, na Tytanie 1,5 razy większe niż ziemskie, a na Marsie ponad 100 razy mniejsze. Głównymi składnikami atmosfery Wenus i Marsa są: dwutlenek węgla (ponad...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ Słoneczny - Planety lodowo - skalne

  Do tej grupy planet należy Pluton, a także większość dużych i średnich satelitów dużych planet. Gęstość planet tej grupy wynosi najczęściej od 1000 do 2000 kg/m3. Największy Ganimedes ma gęstość 1950 kg/m3. Dzięki zdjęciom sond Voyager uzyskano wiele informacji o powierzchni planet...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ Słoneczny - Planety grupy ziemskiej

  Tradycyjnie do grupy tej zaliczane są: Ziemia, Wenus, Mars, Merkury. Często dołącza się do nich także dwa satelity Jowisza: Io i Europę. Są to planety zbudowane głównie ze skał krzemianowych i stopu żelaza z niklem. Ze względu na skład mają dużą średnią gęstość. Średnia gęstość Ziemi wynosi...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /6 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ Słoneczny - Średnie ciała Układu Słonecznego

  Cechami charakterystycznymi ciał tej grupy są: kulisty kształt, fakt, iż większa część planety jest w stanie stałym, grawitacyjna dyferencjacja materii planety, a także jej aktywność wulkaniczna i/lub tektoniczna, przynajmniej w pewnym okresie jej istnienia.

  Ewolucja planet tej grupy była bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Tytus Dodano /30.09.2011 Znaków /2 143

  praca w formacie txt

Do góry