Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Wiatry huraganowe

  Anomalie pogodowe wyrażają się częstym występowaniem ekstremalnych temperatur, opadów i wiatrów. Huraganowe wiatry, takie jak tajfuny, cyklony, czy tornada, to zaledwie część ze spektakularnych zjawisk naszej atmosfery Cyklony tropikalne powstają nad wodami oceanu o temperaturze ponad 27 C. Mają...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /6 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiatr - Wiatry górskie (katabatyczne)

  W bezchmurne noce, powietrze często zaczyna spływać wzdłuż zboczy gór i wzgórz. Te prądy zstępujące stają się szczególnie widoczne, gdy powietrze porusza się ku dnu dolin rzecznych. Ten typ przepływu powi etrza nazywa się wiatrem górskim (katabatycznym, grec. iść w dół). Wiatr rozwija się w nocy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiatr - Wiatry dolinne (anabatyczne)

  Wiatry dolinne (anabatyczne) są wytwarzane przez proces odwrotny do procesu generującego wiatr górski (katabatyczny, grec. iść w górę). Wiatr dolinny jest łagodnym strumieniem wstępującym wzdłuż zboczy wzgórz w piękny, ciepły dzień.W ciepły, bezchmurny dzień zbocza wzgórz ogrzewane przez promienie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiatr - Zmiany temperatury w czasie wiatru fenowego

  W celu zobrazowania zmian temperatury mogących zajść w czasie rozwoju wiatru fenowego przyjmijmy, że powietrze wznosi się na wysokość 3 km . Przyjmijmy, że podstawa chmury po stronie nawietrznej znajduje się na wysokości 1 km nad powierzchnią gruntu. Przypuśćmy, że podczas wznoszenia się powietrza...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /1 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiatr - Wiatry fenowe

  Fenem meteorolodzy przyjęli nazywać ciepłe i suche wiatry rozwijające w obszarach górskich. Przy napotkaniu bariery górskiej, powietrze jest zmuszone do wznoszenia się i następuje ochładzanie adiabatyczne. Jeśli wilgotność powietrza jest wystarczająco duża, to para wodna może ulec kondensacji tworząc...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /2 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiatr - Pomiary wiatromierzem Wilda

  Kierunek wiatru. Stajemy przy słupie wiatromierza pod przeciwwagą chorągiewki i w ciągu 2 min sledzimy jej ruchy względem prętów rozy wiatrów, oceniamy średnie położenie przeciwwagi i zapisujemy własciwym skrótem kierunek odpowiadający temu położeniu. Jeżeli wyjatkowo wiatromierz umieszczony jest na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiatr - Kierunek wiatru

  Kierunek wiatru wyrażamy w całkowitych dziesiątkach stopni kąta, o który kierunek wiatru jest odchylony od południka geograficznego (od północy geograficznej), stosując 36-kierunkowa skale. Nazywamy ją roza wiatrów.

  Cisze notujemy literą C. Wyniki pomiarów zaokrąglamy następująco: gdy nadwyżka ponad...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /5 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiatr - rejestracja i sposoby notowania

  Wiatrem nazywamy poziomy ruch powietrza względem powierzchni Ziemi. Wiatr charakteryzuje się kierunkiem i predkością. Za kierunek uważamy tę stronę świata, z której wieje wiatr. Prędkość wiatru jest to odleglość, jaką przebywają czasteczki powietrza w jednostce czasu.

  Obserwacje wiatru polegają na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /1 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiatr a życie człowieka

  Wiatr jest to jeden z czynników meteorologicznych. Wiatrem nazywamy przemieszczanie mas powietrza nad lądem lub morzem.

  Wiatromierz inaczej nazywany anemometrem jest to przyrząd służący do pomiaru prędkości i niekiedy kierunku wiatru. Najprostszy wiatromierz zbudował Wilde w którym prędkość wiatru...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /6 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węgiel, ropa naftowa, energetyka na świecie

  Surowce energetyczne

  I. Surowce energetyczne dzielimy na:

  A. Nieodnawialne: węgiel kamienny, brunatny, torf, ropa naftowa, gaz ziemny, piaski i łupki bitumiczne, drewno, pierwiastki promieniotwórcze (uran, tor)

  B. Odnawialne: energia wód płynących, pływów i prądów morskich, energia słońca i wiatru...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /6 263

  praca w formacie txt

Do góry