Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Wody powierzchniowe Polski

  Trzecią, pod względem zajmowanego areału, formę użytków stanowią wody powierzchniowe. Obszar zajęty przez nie w 1994 r. wynosił 830 tys. ha, co stanowi 2,65% ogólnej powierzchni kraju. W stosunku do 1980 r. powierzchnia ta uległa zwiększeniu wskutek wybudowania kilku nowych zbiorników, z których...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /2 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody powierzchniowe i podziemne

  Głównym elementem sieci wód powierzchniowych Pragi jest Wisła. Do niej odprowadzane są wody a licznych kanałów melioracyjnych osuszających taras zalewowy oraz wilgotne fragmenty tarasu nadzalewowego. Największym kanałom i ich budowniczowie nadali nazwy własne np. Nowe Ujście, Nawa Ulga, Wystawowy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody mineralne Polski jako atrakcja turystyczna świata

  WODY MINERALNE:

  - odmiana wód podziemnych

  - wody gruntowe

  - zawierają sole mineralne i gazy w ilości nie mniejszej niż 1g/dm3

  - wyróżniają się temperaturą nie niższą niż 20oC (cieplice)

  - mają minimalną choćby ilości składników aktywnych farmakologicznie (brom, jod, radon)

  - ze względu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /2 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodospady - Informacje ogólne

  Wodospady są niczym żywe istoty: rodzą się, zmieniają, przemieszczają, rosną i wreszcie umierają. Przebieg rzek jest prawie zawsze nierówny. Niewielkie załamania spadków na małych progach lub kamiennych rumowiskach są przyczyną powstawania tzw. bystrzy i szotów. To odcinki uwielbiane przez kajakarzy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /4 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woda - życie czy zniszczenie

  ŻYCIE

  Woda jest najpowszechniejszym związkiem na Ziemi. Jako oceany i morza pokrywają 71% powierzchni Ziemi. Jest niezbędna do życia, wypełnia każdą żywą komórkę stanowiąc 2/3 wagi naszego ciała. Woda jest nieomal synonimem życia. Wszędzie na Ziemi gdzie tylko jest woda poczynając od lodowatych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /9 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włochy - Słynne budowle Włoch

  - Koloseum. Największy amfiteatr świata starożytnego , Wzniesiony w Rzymie przez cesarza z Dynastii Flawiuszów . Otwarty w 80 roku. Jedno z największych osiągnięć Rzymskiej architektury.

  - Forum Romanum. Jest to główny i najstarszy rynek starożytnego Rzymu. Znajdują się na nim liczne świątynie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włochy - Słynne miasta Włoch

  Piza położona jest nad rzeką Arno. Znajduje się tam jedna z najsłynniejszych budowli świata krzywa wieża(inaczej kampanila), obecnie przechylona o 5 m w stosunku do słynnej katedry z amboną Giovanniego Pisano i baptysterium katedralnego z amboną Niccolo Pisano. W Pizie znajduje się również cmentarz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /2 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włochy

  Włochy mają jedną z najbogatszych historii w Europie , ustępującą jedynie historii Grecji. Jest to również jedno z najpóźniej zjednoczonych państw europejskich. Krajobraz kraju jest zróżnicowany, a długa tradycja kulturowa znajduje odzwierciedlenie w postaci ruin świątyń i klasycznych rzeźb...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilgotność powietrza i rozkład opadów na świecie

  Wilgotność powietrza - zawartość pary wodnej w określonej objętości powietrza.

  Wilgotność bezwzględna - zawartość pary wodnej w jednostce objętości wyrażona w gramach/1m3.

  Wilgotność względna - wyrażona w procentach stosunek aktualnej ilości pary wodnej do ilości, która by nasyciła...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /2 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wietrzenie i ruchy masowe

  Na powierzchni Ziemi wyróżnia się następujące rodzaje wietrzenia:

  -wietrzenie fizyczne

  -wietrzenie chemiczne

  -wietrzenie biologiczne.

  Wszystkie występują równocześnie, w różnych klimatach przebiegają jednak odmiennie. Charakter i intensywność wietrzenia zależy od klimatu, charakteru skały i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /3 981

  praca w formacie txt

Do góry