Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Zjednoczone Emiraty Arabskie - Warunki naturalne

  Największą część powierzchni zajmuje pustynia Ar - Rub al - Chali, bo aż 97%. Na wschodzie rozciągają się góry Al - Hadżar al - Gharbi. Najwyższym szczytem jest Yabal Tibir. Ma on wysokość 1527 m n.p.m. Emiraty leżą w strefie zwrotnikowej, więc klimat jest oczywiści zwrotnikowy - suchy, a na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjednoczone Emiraty Arabskie - Ludność

  Około 87% ludności stanowią Arabowie (w tym miejscowi około 31%), 13% to pracownicy cudzoziemscy, zatrudnieni tylko tymczasowo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Najwięcej pochodzi z Pakistanu, Indii, Iranu oraz innych krajów europejskich, a także USA.

  Używany jest głównie język arabski, angielski, a w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011 Znaków /1 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjednoczone Emiraty Arabskie - Gospodarka

  Zjednoczone Emiraty Arabskie należą do grupy najbogatszych i najszybciej rozwijających się krajów w Azji Zachodniej. Gospodarka tego państwa jest oparta głównie na eksploatacji ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Ważny jest również przemysł petrochemiczny, metalurgiczny (głównie hutnictwie aluminium)...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjednoczone Emiraty Arabskie - Ustrój polityczny

  Zjednoczone Emiraty Arabskie są federacją (księstwa). Każdy z emiratów ma swojego władcę (emira), który wchodzi w skład Rady Najwyższej. Spośród emirów wybiera się prezydenta państwa (na 5-letnią kadencję), a Rada Najwyższa zatwierdza skład czterdziesto - osobowej Federacyjnej Rady Narodowej. Jest...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjednoczone Emiraty Arabskie

  Zjednoczone Emiraty Arabskie, Al-Imarat al-'Arabiyyah al - Muttahidah, Federacja Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Dawlat al - Imarat al- Arabiyyah al - Muttahidah. Państwo w południowo-zachodniej Azji, na Półwyspie Arabskim, nad Zatoką Perską oraz Omańską. Graniczy na północnym wschodzie i wschodzie z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasolenie wód na świecie

  1) Ogólna wagowa zawartość w wodzie rozpuszczonych soli mineralnych, wyrażona w procentach lub promilach. W wodach słodkich przeważają węglany (60% wszystkich rodzajów soli), a w wodzie morskiej - chlorki (88%). W wodach powierzchniowych wysokie zasolenie wody występuje zazwyczaj na obszarach suchych i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011 Znaków /1 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenie i ochrona wody, powietrza i gleby w Polsce

  Ekologia jest to nauka zajmująca się strukturą i funkcjonowaniem żywej przyrody. Obejmuje ona całość zjawisk dotyczących wzajemnych zależności między organizmami a ich żywym i martwym środowiskiem.

  Człowiek ma prawo do:

  1. picia czystej wody

  2. oddychania świeżym powietrzem

  3. zdrowego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011 Znaków /15 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Warunki czystości Bałtyku

  Jest całkowicie jasne ,że tylko czyste zlewisko Bałtyku zapewni czystość morza . Podstawowy warunek czystości Bałtyku jest już wypracowany i stopniowo wprowadzany w życie. Jest to ograniczenie emisji zanieczyszczeń w zlewisku Bałtyku przynajmniej o 50 %. Niestety warunek ten jest bardzo trudny i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011 Znaków /5 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Przyszłość Morza Bałtyckiego

  Mimo wieloletnich wysiłków państw basenu Morza Bałtyckiego stan czystości morza nie poprawił się. Przyczyną tego niepowodzenia był brak rzeczywistych działań na rzecz ochrony środowiska w rejonie zlewiska Bałtyku. Zarówno ciągłe badania, jak też zwalczanie skutków zanieczyszczeń nie mogło dać...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Udział Polski w międzynarodowych programach kontroli środowiska Morza Bałtyckiego

  Badania stanu środowiska morskiego polskiej strefy Morza Bałtyckiego prowadzone w 1999 roku przez Oddział Morski Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni we współpracy z Centrum Biologii Morza Polskiej Akademii Nauk w Gdyni i Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie były...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt

Do góry