Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Bakterie świecące

  Środowisko życia

  Bakterie świecące można wyizolować z wody morskiej. Oto sposób izolacji bakterii świecących z ryb morskich :

  Ciało ryby morskiej zanurzyć częściowo w roztworze soli i umieścić w lodówce w temperaturze 4 - 6 °C. Po pewnym czasie na powierzchni ciała ryby wyrosną kolonie bakterii...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /2 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie chorobotwórcze

  Bakterie (Bacteria), jedna z gromad królestwa bezjądrowych obejmująca organizmy jednokomórkowe o różnych kształtach (ziarenkowce, pałeczki, laseczki, przecinkowce i śrubowce), składająca się z łańcuszków z luźno powiązanych komórek (paciorkowiec), nieregularnych skupień (gronkowiec) i regularnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /4 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE PRZEBIEGU FILOGENEZY WYKORZYSTUJĄC ZDOBYCZE BIOLOGII MOLEKULARNEJ

  Filogenetyka stara się badać pokrewieństwa między organizmami. Ludzie od wieków starali się klasyfikować organizmy tworząc grupy na podstawie podobieństw. Powstawały przez to sztuczne podziały, nie mające związku z ewolucyjnym powiązaniem organizmów. Rozpowszechnienie teorii ewolucji, stawiającej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /3 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aromorfozy w rozwoju ewolucyjnym strunowców

  Aromorfoza to pojawiająca się znacząca zmiana jakościowa w obrębie grupy organizmów, podnosząca ich poziom organizacji, metabolizm i funkcje życiowe ma wyższy szczebel ewolucyjny.Termin ten został użyty po raz pierwszy przez A.N.Siewiercowa (1936 r.).

  PRZYKŁADY AROMORFOZ U STRUNOWCÓW:

  BEZCZASZKOWCE:...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apiterapia - Informacje ogólne

  APITERAPIA to zastosowanie produktów pszczelich w lecznictwie. Stanowi ona alternatywę dla wielu nowoczesnych leków syntetycznych. Stosowanie apiterapii znane jest od kilku tysięcy lat lecz dopiero w ostatnim 30-leciu, jest przedmiotem udokumentowanych badań naukowych. Od lat obserwuje się napływ do Polski...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /7 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparat gębowy - definicja

  Aparat gębowy - są to odnóża segmentów głowowych przystosowane do pobierania pożywienia, składają się z wargi górnej, pary żuwaczek, pary szczęk z głaszczkami. Rozróżniamy aparaty :

  - gryzące

  - liżące

  - ssące

  - gryząco- liżące

  - kłująco- ssące

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia - Informacje ogólne

  Niewiele skamieniałości pozostało po naszych przodkach sprzed 7-4 mln lat. Możliwe, że współczesnym przodkiem dzisiejszych małp człekokształtnych i ludzi jest przedstawiciel człekokształtnych zwany Dryopthecus. Sądzono, że następca dropiteka zwany Ramapithecus, który miał uzębienie pośrednie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /4 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bulimia - LECZENIE

  Leczenie polega przede wszystkim na psychoterapii - indywidualnej, grupowej lub rodzinnej. Mogą być również prowadzone terapie behawioralne lub poznawcze. Terapia behawioralna polega głównie na zmianie destrukcyjnych zachowań (w tym przypadku - napadów obżarstwa - wymiotów) ; sesje poświęcone są badaniu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /04.10.2011 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bulimia - ROZPOZNANIE

  Lekarz przeprowadza badanie fizyczne i zbiera historię choroby. Lekarz powinien zwrócić szczególną uwagę na sposób jedzenia, poszukując takich zachowań, jak: powtarzające się okresy obżarstwa z następczym zmuszaniem się do wymiotów lub zażywaniem środków przeczyszczających, naprzemienne obżarstwo i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /04.10.2011 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bulimia - OBJAWY

  Ogólne zdrowie osoby chorującej na bulimię zależy od tego jak często przechodzi ona okresy kompulsywnego jedzenia a następnie wymiotów. Może ona wymiotować sporadycznie (raz w miesiącu), albo znacznie częściej (po kilka razy dziennie). Konsekwencje zdrowotne zależą właściwie od indukowanych wymiotów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /04.10.2011 Znaków /960

  praca w formacie txt

Do góry