Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  BIOLOGIA - definicja

  Zespół nauk przyrodniczych zajmujący się wyjaśnianiem zjawisk, procesów i form życia. Termin biologia wprowadzili do nauki niemal jednocześnie J.B. Lamarck i G.R. Treviranus na początku XIX w. Badania nad zwierzętami są domeną zoologii, nad roślinami botaniki, nad budową ciała zwierząt i człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /4 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGIA ROZMNAŻANIA GLONÓW, MSZAKÓW I PAPROCI

  Oogamia-typ rozmnażania polegający na łączeniu się ruchliwej gamety męskiej-plemnika z nieruchliwą gametą żeńską-komórką jajową.

  Anizogamia-typ rozmnażania polegający na łączeniu się dwóch gamet mających wici, ale różniących się wielkością wynikającą z różnej ilości materiału...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /8 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białka, cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe

  WĘGLOWODANY (CUKROWCE, SACHARYDY) to związki organiczne złożone z węgla, wodoru i tlenu w stosunku 1C:2H:1O. Można to określić wzorem (CH2O)n.

  Węglowodany pełnią funkcje:

  - są paliwem komórkowym, spełniają funkcje energetyczne, są źródłem energii

  - magazynują energię, są materiałem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /13 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białka - Informacje ogólne

  Budowa białek . Podstawową jednostką budulcową jest aminokwas zbudowanych z dwóch charakterystycznych grup: grupy aminokwasowej NH2 i gr. Karboksylowej(COOH)

  Cząsteczki białka powstają przez łączenie się aminokwasów wiązaniem peptydowym w długie łańcuchy

  2 aminokwasy tworządwupetydy

  3-10...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZKRĘGOWCE - EWOLUCJA UKŁADU ODDECHOWEGO

  PIERWOTNIAKI

  GĄBKI

  JAMOCHŁONY

  Wymiana gazowa u tych zwierząt wodnych zachodzi całą powierzchnią ciała na drodze dyfuzji i jest dość prostym procesem. Rozpuszczony w wodzie tlen dyfunduje do wnętrza komórek, a dwutlenek węgla na zewnątrz, do otaczającej wody. Wyspecjalizowane narządy oddechowe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /4 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie – pojęcia

  ASEPTYKA - bakteriolociczna jałowość pomieszczeń,narzędzi, -Ulega mutacji,ewolucji -ie mają metabolizmu niedopuszczeniadrobnoustrojów do określonego środowiska np.do rany.

  ANTYSEPTYKA - postępowanie odkażające, którego celem jest zabicie wszystkich bakterii,wirusów,grzybów.

  SZCZEPIONKA - zawiesina...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie - Przegląd i znaczenie bakterii

  Bakterie w królestwie Prokaryota tworzą dwa podkrólestwa Archaebacteria i Eubacteria. Archabacteria różnią się od pozostałych budową ściany komórkowej, a także rybosomalnym RNA i specyficznymi enzymami. Archebakteirie zajmują najczęściej ekstremalne, beztlenowe nisze ekologiczne. Występują w przewodach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /1 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie - Rozmnażanie bakterii

  Biologicznym celem rozmnażania jest zapewnienie istnienia ciągłości gatunku w czasie i przestrzeni. Bakterie rozmnażają się w sposób bezpłciowy. Jego istotą jest tworzenie potomstwa przez jednego osobnika macierzystego. Formy jednokomórkowe rozmnażają się prze podział, który rozpoczyna podwojenie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /1 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie - Metabolizm bakterii - odżywianie

  Istotą odżywiania jest pobieranie przez organizm substancji potrzebnych, do utrzymania funkcji życiowych, a także wzrostu i rozwoju. Większość bakterii to organizmy cudzożywne (heterotroficzne). Odżywianie heterotroficzne polega na pobieraniu gotowej materii organicznej wytwarzanej przez inne organizmy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /2 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie - Oddychanie wewnątrzkomórkowe

  Istotą oddychania wewnątrzkomórkowego jest częściowe lub całkowite utlenianie substratu oddechowego, czemu towarzyszy uwalnianie i magazynowanie w ATP energii niezbędnej do życia. Częściowe utlenianie zachodzi podczas oddychania beztlenowego, natomiast całkowite podczas oddychania tlenowego. Zaletą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /674

  praca w formacie txt

Do góry