Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  DZIAŁY BIOLOGII - Bioenergetyka

  Nauka biologiczna zajmująca się przemianami energetycznymi w żywych organizmach i ekosystemach.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /99

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁY BIOLOGII - Biocybernetyka

  Nauka zajmująca się badaniem swoistych dla żywych organizmów zasad i mechanizmów celowej samoregulacji oraz wzajemnego oddziaływania organizmów i otaczającego środowiska. Biocybernetyka bada te właściwości organizmów żywych, które dotyczą procesów regulacji, ich stabilności i sterowalności...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁY BIOLOGII - Bionika

  Dziedzina wiedzy z pogranicza biologii i techniki, zajmująca się badaniem budowy i zasad działania organizmów żywych w celu wykorzystania uzyskanych wyników do budowy urządzeń technicznych.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁY BIOLOGII - Biofizyka

  Dziedzina nauk biologicznych z pogranicza wielu dyscyplin naukowych, zajmująca się podstawami fizycznymi i fizykochemicznymi procesów życiowych oraz wpływem zewnętrznych czynników fizycznych na te procesy; do jej zadań należy m.in. badanie procesów życiowych na poziomie molekularnym (np. wyjaśnianie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁY BIOLOGII - Biologia molekularna

  Dziedzina badań z pogranicza kilku nauk biologicznych (m.in. biochemii, biofizyki, genetyki) zajmująca się głównie ustalaniem związków między budową substancji wielkocząsteczkowych a ich funkcjami w żywej komórce; np. badania kwasów nukleinowych doprowadziły do ustalenia kodu genetycznego i sposobu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁY BIOLOGII - Mikrobiologia

  Mikrobiologia w szerszym znaczeniu zajmuje się badaniem wszystkich drobnoustrojów (w tym znaczeniu obejmuje bakteriologię, wirusologię, protozoologię i częściowo alergologię, mikologię i immunologię), w ściślejszym znaczeniu - tylko badaniem bakterii i wirusów.

  . mikrobiologia ogólna - zajmuje się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /1 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁY BIOLOGII - Antropologia

  Antropologia jest to nauka o rozwoju rodowym człowieka, o zmienności jego cech fizycznych w czasie i przestrzeni (w tym także o zróżnicowaniu rasowym). Obejmuje trzy duże grupy problemów:

  . filogeneza człowieka (antropogeneza) - nauka badająca historię rodową człowieka i człowiekowatych,

  ...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁY BIOLOGII - Biochemia

  Biochemia (chemia fizjologiczna), to nauka o budowie chemicznej organizmów żywych i przebiegających w nich procesach chemicznych i energetycznych. Rozróżnia się:

  . biochemię statyczną - badającą skład ilościowy i jakościowy żywej materii,

  . biochemię dynamiczną - badającą przemiany materii,

  ...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁY BIOLOGII - Zoologia

  Zoologia to zespół nauk, których przedmiotem badań są organizmy zwierzęce. Dzieli się na następujące dyscypliny:

  . morfologia zwierząt - nauka dotycząca zagadnień budowy zwierząt, jej zależności od pełnionych przez zwierzę czynności oraz jego warunków życiowych. W zakresie morfologii wyróżnić...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /4 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁY BIOLOGII - Botanika

  Botanika jest jedną z dyscyplin nauk biologicznych zajmującą się roślinami; jej główne działy to:

  . morfologia roślin - nauka zajmująca się badaniem pokroju, ukształtowania i zewnętrznej budowy organów roślinnych, stosunków jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi narządami roślinnymi oraz przemian...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /2 376

  praca w formacie txt

Do góry