Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Biotechnologia - BIOTECHNOLOGIA I BIZNES. CO MOŻESZ ROBIĆ BĘDĄC BIOTECHNOLOGIEM

  Biotechnologia jest obecnie jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki prawdopodobnie również dlatego , że oprócz badań podstawowych ma niesamowicie dużo zastosowań praktycznych - jak żadna chyba gałąź nauki jest silnie związana z przemysłem i szeroko rozumianym biznesem.

  Rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biomy kuli ziemskiej - Puszcza Tropikalna

  Tropikalne lasy deszczowe są jednym z najstarszych i najbogatszych w gatunki środowisk naturalnych naszej planety. Chociaż zajmują zaledwie 6 procent powierzchni Ziemi, są środowiskiem życia ponad połowy wszystkich gatunków roślin i zwierząt.

  Lasy deszczowe tworzą głównie szerokolistne, wieczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /3 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biomy kuli ziemskiej - Pustynie

  Chociaż większość powierzchni lądu naszej planety porasta gęsta roślinność, to jednak na Ziemi istnieją obszary, które nie porośnięte rzadką roślinnością lub są jej całkowicie pozbawione. Rejony te nazywa się pustyniami i czasami spotyka się na nich fascynujące gatunki roślin i zwierząt...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /3 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biomy kuli ziemskiej - Sawanna

  Sawanna obejmuje obszary równin i okolic zwrotnikowych, porośniętych bujną roślinnością trawiastą ( o liściach ostrych i twardych ), z rzadko rozmieszczonymi drzewami bądź kępami drzew albo krzewów. To rzadkie i równomierne rozmieszczenie drzew jest skutkiem konkurencji o wodę, eliminującej drzewa...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /1 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biomy kuli ziemskiej - Step

  Step, czyli traworośla strefy umiarkowanej, występuje na średnich szerokościach geograficznych, gdzie panuje niedostatek wody, wynikający z małych nierównych opadów rocznych (250-450mm/rok). Lato jest suche i gorące, zima dość mroźna i śnieżna. Dobowe wahania temperatury powietrza i ziemi są duże...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biomy kuli ziemskiej - Lasy liściaste

  Lasy liściaste rozciągają się na ogromnym obszarze na południe od strefy tajgi. Spotykamy je również daleko na południe od równika, np. na terytorium Australii i Ameryki Południowej. Rosną wszędzie tam, gdzie panuje łagodny, umiarkowany klimat i znajduje się dostateczna ilość wilgoci. Bardzo trudno...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /5 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biomy kuli ziemskiej - Tajga

  Najbardziej na północ wysunięte lasy porastają olbrzymie przestrzenie półkuli północnej. Z północnej strony stykają się z tundrą, wnikając w nią w dolinach. Ten szeroki pas lasów rozciąga się od Kanady przez północne rejony Europy - Norwegię, Szwecję, Finlandię, Łotwę, Estonię i część Rosji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /3 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biomy kuli ziemskiej - Tundra

  Tundra to obszar bezleśny, ciągnący się pasmem wokół bieguna północnego. Charakteryzuje się surowym klimatem - długą i mroźną zimą oraz krótkim, chłodnym latem. Średnie temperatury stycznia w tundrach euroazjatyckich i amerykańskich wynoszą od -16 do -26 C, okresowo spadają nawet do -60, natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biomy kuli ziemskiej

  Biom jest największą lodową jednostką biocenotyczną, w obrębie której przeważa jednolita forma życiowa roślinności, będąca w stanie względnej równowagi (klimaksu) i uwarunkowana klimatem, np. w biomie obszarów stepowych klimaksową roślinnością są trawy.

  Podział na biomy w kontekście...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁY BIOLOGII - Ekologia

  Nauka biologiczna zajmująca się relacjami między żywymi organizmami a ich środowiskiem życia z uwzględnieniem wzajemnych stosunków między tymi organizmami.. W ostatnich latach nastąpiła ściślejsza integracja ekologii z genetyką i teorią ewolucji, powstał dział zwany ekologią ewolucyjną. Wzrost...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /933

  praca w formacie txt

Do góry