Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Budowa komórki i funkcje jej składników - Podział komórki

  Mitoza

  Profaza:

  - z siateczki chromatynowej wyodrębniają się chromosomy

  - w późnym stadium profazy można wyróżnić w każdym chromosomie dwie chromatydy

  - pod koniec profazy znika błona jądrowa i jąderko, wykształca się wrzeciono kariokinetyczne

  - część włókien wrzeciona łączy się z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /1 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa komórki i funkcje jej składników - Plastydy

  Charakterystyczne organelle komórek roślinnych. Mają kształt kulisty lub elipsoidalny. Otoczone są dwiema błonami cytoplazmatycznymi. Wnętrze plastydów stanowi bezpostaciowy ośrodek zwany sromą, plastydowy DNA i rybosomy. Najmłodszą formą plastydów są protoplastydy występujące w komórkach tkanki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa komórki i funkcje jej składników - Mitochondrium

  Organelle o kształcie kulistym lub wydłużonym. Otoczone dwiema błonami cytoplazmatycznymi. Wnętrze mitochondrium stanowi koloidalny ośrodek, tzw. matriks zawierający białka, zwłaszcza enzymy. Funkcja: uzyskiwanie energii w wyniku zespolonych reakcji utleniania produktów przemiany materii. Energia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa komórki i funkcje jej składników - Centriole

  Występują w komórkach zwierzęcych i roślin niższych w pobliżu jądra komórkowego. W okresie podziału wytwarzają struktury biegunowe wrzeciona podziałowego.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa komórki i funkcje jej składników - Aparat Golgiego

  Inaczej zwany diktiosomem tworzy stosy kilku spłaszczonych cystern ułożonych równolegle do siebie. Cysterny ograniczone są pojedynczą błoną białkowo-lipidową. Od nich odrywają się pęcherzyki transportujące. Funkcja: synteza i wydzielanie wielocukrowców, śluzów. Jest również miejscem przebudowy i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa komórki i funkcje jej składników - Lizosomy

  Występują tylko w komórkach zwierzęcych. Ich odpowiednikami w komórkach roślinnych są sferosomy. Zawierają enzymy trawienne, które są w stanie latencji (nieaktywne). W nich zachodzą procesy trawienia wewnątrzkomórkowego składników protoplastu związane z przebudową komórki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa komórki i funkcje jej składników - Rybosomy

  Kuliste struktury zbudowane z białek i RNA. Mogą one występować wolno w cytoplazmie lub mogą być związane z błonami retikulum endoplazmatycznego. Syntetyzują białka. Zespół rybosomów połączonych nicią matrycową stanowi polirybosom.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa komórki i funkcje jej składników - Ściana komórkowa

  Zbudowana z pektyn i celulozy (cukrowce). Między łańcuchami celulozy występują wolne przestrzenie wypełnione wodą i pektynami. Zespół łańcuchów pektynowych tworzy mikrofibrylle. W ścianie komórkowej mogą odkładać się także substancje pochodzenia tłuszczowego. Kontaktowanie się żywych protoplastów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa komórki i funkcje jej składników - Błony cytoplazmatyczne

  Plazmalemma - żywa, półprzepuszczalna błona białkowo-lipidowa, okalająca cytoplazmę (protoplast). Lipidy połączone są z białkami w taki sposób, że tworzą coś w rodzaju płynnej moaziki. Kontroluje metabolizm komórki regulując przepływ różnego rodzaju związków.

  Siateczka wewnątrz plazmatyczna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa komórki i funkcje jej składników - Cytoplazma

  Cytoplazma stanowi zwykle główną masę komórki. Jej właściwości fizyczne podobne są do właściwości roztworu koloidowego. Jest bezbarwna przezroczysta, półpłynna, śluzowata o gęstości nieco większej od wody. Ma zdolność ciągłego ruchu. W jej skład wchodzą: woda, białka, lipidy, węglowodany i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /1 770

  praca w formacie txt

Do góry