Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Budowa tkanek - TKANKI MERYSTEMATYCZNE

  Merystemy są to tkanki utworzone z komórek zdolnych do regularnych podziałów. Są to komórki o cienkich wyłącznie pierwotnych ścianach komórkowych, ze stosunkowo dużymi jądrami i o niewielkim na ogół stopniu wakuolizacji. Komórki te dzieląc się produkują nowe partie tkanki, które po zróżnicowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /3 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa tkanek

  Tkanki roślin naczyniowych wykazują wysoki stopień specjalizacji i zróżnicowania. Wykształcenie tkanki chłonnej w korzeniu i tkanek okrywających w pędzie oraz wytworzenie tkanek przewodzących i mechanicznych umożliwiło tym roślinom opanowanie środowiska lądowego i osiągnięcie znacznych rozmiarów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /3 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa organów roślin okrytonasiennych w związku z funkcją - Nasienie, owocnia i owoc

  ŽNasienie jest spoczynkowym stadium rośliny, wszystkie procesy życiowe jego komórek są zahamowane i przebiegają w bardzo zwolnionym tempie. Jest to tzw. stan życia utajnionego - anabioza. Zahamowaniu procesów życiowych sprzyja mała zawartość wody w nasieniu. Po okresie spoczynku, kiedy nasienie znajdzie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa organów roślin okrytonasiennych w związku z funkcją - Kwiat

  ŽKwiat jest zmodyfikowanym pędem, którego liście przekształciły się w poszczególne elementy kwiatu, którego zadaniem jest wytwarzanie nasion.

  Typowy kwiat składa się z zielonych dziełek kielicha, barwnych płatków korony, pręcików i słupka .

  ŽDziałki kielicha chronią w pączku wewnętrzne części...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /2 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa organów roślin okrytonasiennych w związku z funkcją - Liść

  ŽLiść jest organem służącym do asymilacji, oddychania i transpiracji. Jego morfologia i budowa wewnętrzna jest ściśle związana z tymi czynnościami i do nich dostosowana.

  ŽW niektórych przypadkach liścia pełnią rolę organów spichrzowych, np. łuski cebuli, liście główki kapusty.

  ŽU roślin...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /4 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa organów roślin okrytonasiennych w związku z funkcją - Łodyga

  ŽŁodyga jest łącznikiem między korzeniem a liśćmi, kwiatami i owocami, bo przewodzi wodę z solami mineralnymi od korzenia do liści, kwiatów i owoców, a związki organiczne wytworzone w liściach do korzeni, kwiatów i owoców. Tkanki przewodzące łodygi zachowują ciągłość z tkankami przewodzącymi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /5 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa organów roślin okrytonasiennych w związku z funkcją - Korzeń

  Korzeń spełnia dwa zadania. Przytwierdza roślinę do podłoża i pomaga jej utrzymać się w pozycji pionowej - to jest rola mechaniczna. Drugą czynnością, bardzo ważną dla życia rośliny jest pobieranie wody z rozpuszczonymi w niej solami mineralnymi i doprowadzenie jej do łodygi. W niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /6 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka roślin okrytonasiennych

  Okrytonasienne to podgromada roślin telomowych licząca ok. 300 tys. gatunków drzew, krzewów i bylin, będąca najliczniejszą grupą w świecie roślin. Okrytozalążkowe dzieli się na dwie klasy: dwuliścienne i jednoliścienne. Cechą charakterystyczną okrytozalążkowych jest zamknięcie zalążków w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /2 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa oka i ucha

  Zdolność układu nerwowego do odbierania bodźców świetlnych i przetwarzania ich w mózgu na wrażenia wzrokowe jest określana jako zmysł wzroku. Anatomiczną postacią tego zmysłu jest narząd wzroku, który składa się z gałki ocznej, aparatu ochronnego i aparatu ruchowego oka oraz połączeń nerwowych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /14 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa ludzkiego organizmu - UKŁAD POKARMOWY

  Przewód pokarmowy składa się z kilku części : jamy ustnej, gardła, przełyku, żołądku, jelita cienkiego ( dwunastnicy, jelita czczego i krętego ) oraz jelita grubego ( kątnicy, okrężnicy o odbytnicy ) zakończonego otworem odbytowym. Przewód pokarmowy wraz z gruczołami dodatkowymi ( wątroba i trzustka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /3 297

  praca w formacie txt

Do góry