Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Choroby zakaźne

  Ostre choroby zakzażne powstają na skutek zakażenia różnymi drobnoustrojami, do których zalicza się:

  wirusy, bakterie, pierwotniaki i grzyby chorobotwórcze .Najczęściej dzieje się to po wtargnięciu zarazka do organizmu z zewnątrz np. po zjedzeniu zakażonych pokarmów, wdychaniu powietrza zawierającego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /2 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby wzroku - OCZOPLĄS

  Oczopląs jest to zjawisko polegające na mimowolnych, rytmicznych drganiach gałek ocznych, najczę-ściej w płaszczyźnie poziomej. Występuje on w różnych chorobach ośrodkowego układu nerwowego oraz w wadach rozwojowych oka połączonych z dużym osłabieniem wzroku. Leczenie oczopląsu jest bardzo trudne, a...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby wzroku - NIEDOWIDZENIE OKA

  Niedowidzenie oka jest następstwem nie leczonego zeza. Jeśli oko odchyla się od położenia prawidło-wego, wtedy obraz świata zewnętrznego pada na inną część siatkówki niż w oku zdrowym patrzącym na wprost.Powoduje to duże zaburzenia widzenia i wyłącznie oka zezującego z obuocznego widzenia.

  Po...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby wzroku - ZAPALENIE I ZANIK NERWU WZROKOWEGO

  Zapalenie różnych odcinków nerwu wzrokowego występuje najczęściej w przebiegu chorób zaka-źnych, reumatycznych, w cukrzycy, w zatruciach. Początek jest zwykle nagły. Choroba wymaga szyb-kiego leczenia, najlepiej szpitalnego, gdyż może spowodować zanik nerwu wzrokowego i nieodwra-calne osłabienie wzroku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby wzroku - ODWARSTWIENIE SIATKÓWKI

  Choroba polega na oddzielaniu się siatkówki od leżącej pod nią naczyniówki. Może to nastąpić wtór-nie w wyniku zmian zapalnych lub nowotworowych, rozwijających się w naczyniówce i unosząc siat-kówkę. Choroba jest bezbolesna, a typowym objawem jest pojawienie się w polu widzenia uporczy-wych błysków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby wzroku - ZAPALENIA I ZWYRODNIENIA SIATKÓWKI

  Rozmaite czynniki chorobotwórcze mogą dostać się z krwią mogą dostać się do siatkówki i przylega-jącej do niej naczyniówki. Rozwija się wtedy stan zapalny, którego objawy zależą od miejsca uszko-dzenia siatkówki. Zwyrodnienie siatkówki jest następstwem zmian zapalnych, albo też występuje samoistnie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby wzroku - JASKRA

  W prawidłowym oku odbywa się stale krążenie płynu śródocznego, który odżywia przejrzyste tkanki oka i utrzymuje prawidłowe ciśnienie śródoczne. Jaskra polega na podwyższeniu tego ciśnienia i mo-żę powstawać z różnych przyczyn.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby wzroku - Zapalenia twardówki

  Przyczyną choroby są zakażenia bakteryjne, grzybicze lub odczyny alergiczne. Najczęściej występuje ona u osób z chorobami reumatycznymi. Objawem zakażenia jest ograniczone, silne przekrwienie twardówki, przeświecające fioletowo przez spojówkę. Czasem tworzą się guzkowate nacieki, bardzo bolesne przy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby wzroku - ZAĆMA

  Zaćmą, czyli kataraktą, nazywamy zmętnienie soczewki oka. Powstaje ono z wielu przyczyn, niezu-pełnie poznanych, a powodujących zabużenia przemiany materii soczewki i utratę jej przejrzystości.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby wzroku - WRZÓD PEŁZAJĄCY

  Do najczęstszych postaci zapalenia rogówki należy wrzód pełzający, wywołany przez bakterie ropne. Ich źródłem może być zmieniony zapalnie woreczek łzowy lub spojówka.Choroba zaczyna się na ogół od drobnego urazu rogówki, która następnie ulega zakażeniu. Powstający nacisk szybko rozpada się i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /891

  praca w formacie txt

Do góry