Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Drapieżniki w krajobrazach zagospodarowanych

  Drapieżniki w krajobrazach zagospodarowanych

  Przedstawione w artykule wybrane wyniki badań były prezentowane na 23 Kongresie Międzynarodowej Unii Biologów Łowieckich IUGB, który odbył się w Lyonie w 1997 roku.

  Rysie w górach Jura i ich wpływ na domowe kopytne

  Pierwsze pojawienie się rysi w Jurze we...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /5 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dowody pośrednie i bezpośrednie ewolucji z anatomii i morfologii

  1.Narządy homologiczne-narządy o jednakowym pochodzeniu i planie budowy, ale różniące się wyglądem wskutek pełnienia różnych funkcji, np: kończyna przednia człowieka, nietoperza, delfina, skrzydło ptaka.

  Dywergencja-powstawanie rozbieżności, różnokierunkowe kształtowanie się cech osobników o...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /2 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest DNA

  Budowa nukleotydu DNA nazywa się inaczej kwasem deoksyr........

  - kwas fosforowy P

  - cukier peutoza(węglowy) deoksyrboza

  - jedna z zasad azotowych: abemina, tynina, guanina, cytozyna

  Pojadyncza nic DNA utworzona jest z wielu nukleotydów i dlatego nazywana jest polinukleotyda.

  DNA występuje w postaci...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego niektóre zwierzęta składają stosunkowo dużo jaj, inne mniejszą ilość, a jeszcze inne zaledwie kilka

  Rozmnażanie bezpłciowe nie występuje u zwierząt wyższych, ponieważ są one zbyt duże i mają zbyt skomplikowaną budowę, aby był możliwy prosty podział na dwie połowy lub wrastania nowego osobnika z ,,pączka" na ciele.

  Rozmnażanie płciowe wymaga obecności i połączenia się plemnika z jajem, to...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /7 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego muchy trzymają się sufitu?

  Niektóre owady (choćby zwyczajne muchy domowe), płazy i gady (na przykład rzekotki i gekony) potrafią wchodzić na gładkie, pionowe powierzchnie, takie jak szyby okienne. Takie sztuczki są możliwe dzięki temu, że na dolnej powierzchni odnóży owadów znajduje się wiele maleńkich włosków i szczecinek...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOZOWANIE NOWOTWORÓW

  Diagnozowanie nowotworów jest zadaniem bardzo trudnym ze względu na dużą ich różnorodność. Opracowuje się różnorodne metody diagnostyczne. Niekiedy są to metody ogólne - dla wielu typów nowotworów. Teraz coraz częściej opracowywane są metody służące identyfikacji poszczególnych rodzajów raka. W...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /3 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DETERMINACJA PŁCI U SSAKÓW

  U ssaków mechanizm determinacji płci związany jest z obecnością chromosomu Y, a nie, jak u Drosophila, liczbą chromosomów X. Ponadto płeć somatyczna jest u ssaków w znacznej mierze rezultatem działania układu hormonalnego, a więc zależy od płci gonad.

  Czynnik warunkujący płeć męską, a znajdujący...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /3 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENATURACJA I RENATURACJA

  Struktura przestrzenna białek ulega zniszczeniu pod wpływem temperatury lub związków chemicznych, np. alkoholi, stężonych kwasów i zasad. Zjawisko to nosi nazwę DENATURACJI.

  Białko zdenaturyzowane zachowuje strukturę I, a nawet II-rzędową, ale tracąc charakterystyczną dla niego budowę przestrzenną...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darwin Charles Robert (1809 – 1882)

  Przyrodnik angielski. Jego ojciec i dziadek byli lekarzami. Zgodnie z rodzinną tradycją w 1825 Darwin rozpoczął studia medyczne w Edynburgu, ale po 2 latach porzucił je i przeniósł się na studia teologiczne w uniwersytecie w Cambridge. Równocześnie uczęszczał na wykłady biologii i geologii, rozwijając...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /2 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI KANCEROGENNE

  Czynniki kancerogenne (rakotwórcze) są to czynniki mogące indukować powstawanie nowotworów. Cechuje je zdolność do specyficznego oddziaływania i modyfikowania materiału genetycznego komórki.

  Czynniki zewnętrzne można podzielić na pewne grupy w zależności od ich typu lub też od miejsca występowania...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /1 839

  praca w formacie txt

Do góry