Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Ekologia - Powietrze

  Powietrze na obszarze województwa śląskiego jest czynnikiem stanowiącym poważny problem zagrażający zdrowiu mieszkańców. Zawiera ono bowiem dużą ilość pierwiastków tablicy Mendelejewa przekraczających często obowiązujące wartości dopuszczalne. Z badań przeprowadzonych przez służbę sanitarno -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /1 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologia urbanistyczna

  Urbanistyka jako forma planowania przestrzennego spełnia funkcje:

  1) ochronne

  2) miejsc pracy i odpoczynku

  3) komunikacyjne

  W dziejach ludzkości początkowo rozwijała się spontanicznie, a następnie poprzez organizowanie przestrzeni. Wiek 19 wprowadził na nowo chaos (uprzemysłowienie).

  Roczna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /9 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt szklarniowy

  W chłodny słoneczny dzień temperatura wewnątrz szklarni jest znacznie wyższa niż na zewnątrz. Dzieje się tak, ponieważ ściany szklarni działają w jedną stronę, jak zawory: szkło przepuszcza promieniowanie świetlne, ale zatrzymuje większość ciepła wewnątrz szklarni.

  Ziemia i jej atmosfera...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /5 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dżdżownica - morfologia i fizjologia

  Trzy tysiące gatunków gromady Oligochaeta - skąposzczety zamieszkuje wody słodkie i wilgotne gleby. Zwierzęta te nie mają pranóży, a każdy segment ich ciała wyposażony jest w nieliczne szczecinki. Głowa jest słabo wyodrębniona. Wszystkie skąposzczety są obupłciowe, czyli hermafrodytyczne, co oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /7 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedziczność - Czynnik X

  Chromosomy X i Y determinują płeć człowieka, lecz chromosom X zawiera także inne geny. Jeden z tych genów warunkuje postrzeganie kolorów. Zdolność rozróżniania kolorów zielonego i czerwonego zależy od genu znalezionego tylko w chromosomie X.

  Mężczyzna posiadający anormalny gen postrzegania kolorów na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /1 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedziczność - Dziedziczność jednoczynnikowa

  Genetycy odkryli różne geny recesywne i dominujące. W praktyce nie oznacza to jednak, że można przewidzieć jakie włosy będzie miało dziecko. Rzeczywiste przekazywanie genów to proces przypadkowy, w którym gen dominujący będzie miał trochę większe szansę. Jednak odkryta zasada jest bardzo pomocna w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedziczność - Pary chromosomów

  Komórka każdego człowieka ma 46 chromosomów, ułożonych w pary, przy czym jeden chromosom z każdej pary pochodzi od ojca, drugi od matki. W chromosomach występują pewne różnice: kobieta posiada wszystkie 23 pary w kształcie X, podczas gdy mężczyzna posiada 23 chromosomy w kształcie X i drugie 23 w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedziczność

  Wszyscy dobrze wiemy, że dzieci są w mniejszym lub większym stopniu podobne do swoich rodziców, dziadków, rodzeństwa, ale czy można przewidzieć, jak będą wyglądały kolejne pokolenia?

  Kiedy mówimy “ona ma oczy matki” odnosimy się do zjawiska dziedziczności, czy mówiąc żargonem naukowym – genetyki –...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedziczność cech

  Dziedziczenie cech zależy od określonej sekwencji nukleotydów w DNA . Istnieje dużo czynników tzw. Mutagenów , które uszkadzają nici DNA . Do tych czynników należą : promieniowanie i związki chemiczne . Działanie mutagenów zwiększa częstość zachodzenia Mutacji . Mutacja może dotyczyć genu lub całego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /2 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drobnoustroje - Informacje ogólne

  Drobnoustroje, mikroorganizmy, niższe organizmy roślinne i zwierzęce widoczne pod mikroskopem. Należą do nich bakterie, pierwotniaki, wirusy, liczne glony, niektóre grzyby.

  Drogi szerzenia się drobnoustrojów

  1) poza organizmem odgrywają ważną rolę w przenoszeniu się zarazków ze źródła zakażenia na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /8 208

  praca w formacie txt

Do góry