Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Piętnówka brukiewka

  Mamestra oleracem (L.), rodzina Noctuidae — sówkowate. Długość skrzydła 17—19 mm. Występuje licznie w różnego typu środowiskach, zwłaszcza na otwartych terenach. Ma dwa, a nawet trzy pokolenia w ciągu roku. Gąsienice żyją na różnych roślinach, mogą uszkadzać rośliny polne i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /26.06.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłonka stogowica

  Amphipyrapyramidea (L.), rodzina Noctuidae — sówkowate. Długość skrzydła 23—26 mm. Występuje w lasach liściastych i parkach. Motyle latają od lipca do października. Gąsienice żyją na drzewach.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /26.06.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strzygonia choinowka

  Panolis flammem (Schiff.), rodzina Noctuidae — sówkowate. Długość skrzydła 16-17 mm. Występuje w lasach iglastych, gdzie gąsienice mogą powodować gołożery, przede wszystkim na sosnach. Motyle latają od marca do maja.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /26.06.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sówka perzówka

  Apamea sordens (Huf.), rodzina Noctuidae — sówkowate. Długość skrzydła 16—17 mm. Występuje na polach, w ogrodach, porębach, łąkach, parkach itp. Motyle latają od maja do lipca. Gąsienice żyją na perzu.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /26.06.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapturnica mleczówka

  Cucullia umbratica (L.), rodzina Noctuidae — sówkowate. Długość skrzydła 22—26 mm. Gatunek pospolicie występujący w różnych biotopach. Motyle latają od czerwca do października. Gąsienice żyją niektórych roślinach z rodziny astrowatych (złożonych), np. na mleczu.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /26.06.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krokiewka lękliwica

  Phlogophora meticulosa (L.), rodzina Noctuidae — sówkowate. Długość skrzydła 20—23 mm. Występuje powszechnie i licznie, przede wszystkim na brzegach lasu, pastwiskach, na łąkach, w ogrodach i parkach. Gąsienice żyją na różnych roślinach.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /26.06.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błyszczka jarzynówka

  Autographa gamma (L.), rodzina Noctuidae - sówkowate. Należy do rodziny liczącej ponad 2000 gatunków. Ma dwa pokolenia w ciągu roku. Motyle latają od maja do września.

  Gąsienice żyją na roślinach z rodziny motylkowatych i krzyżowych, a także na burakach, lnie i tytoniu. Podczas masowych pojawów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /26.06.2013 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kokonica jeżynówka (barczatka malinówka)

  Macrothylacia rubi, rodzina Lasiocampidae — barczatkowate. Długość skrzydła 22 - 33 mm. Występuje pospolicie w lasach, gdzie miejscami jest liczna. Motyle latają w maju i w czerwcu w godzinach wieczornych, przede wszystkim na ciepłych stanowiskach, na brzegach lasu, porębach i polanach. Gąsienice są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /25.06.2013 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnica panewka

  Amathes nigrum (L.), rodzina Noctuidae — sówkowate. Długość skrzydła 17—19 mm. Występuje w ciepłychj lasach liściastych. Motyle latają od lipca do października. Gąsienice żyją na dębach i tarninie.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /25.06.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczotecznica szarawka

  Dasychira pudibunda (L.), rodzina Lymantriidae — brudnicowate. Długość skrzydła 21—29 mm. Występuje głównie w lasach liściastych. Motyle latają od kwietnia do lipca. Gąsienice żyją na różnych drzewach liściastych. Miejscami pojawia się licznie i powoduje gołożery.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /25.06.2013 Znaków /309

  praca w formacie txt

Do góry