Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Grzyby i porosty - Przemiana pokoleń

  Przemiana pokoleń występująca u workowców i podstawczaków ma szczególny charakter. Wynika ona z rozdzielenia w czasie i przestrzeni plazmogamii od kariogamii pomiędzy którymi występuje faza jąder sprzężonych. W obu przypadkach jest to przemiana heteromorficzna. Oznacza to że sporofit i gametofit różnią...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /07.10.2011 Znaków /2 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzyby i porosty - Rozmnażanie

  Grzyby rozmnażają się bezpłciowo (wegetatywnie i przez zarodniki) i płciowo. Porosty jako całość wyłącznie rozmnażają się wegetatywnie.

  Rozmnażanie wegetatywne polega na podziale komórki lub fermentacji grzybni. Jednokomórkowe drożdże przechodzą często pączkowanie.

  U porostów rozmnażanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /07.10.2011 Znaków /1 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzyby i porosty - Budowa

  Komórki grzybów mają eukariotyczną budowę komórki. W komórkach grzybów nigdy nie występują plastydy.

  FORMY GZYBÓW:

  - jednokomórkowe- otoczone są grubą chitynową ścianką komórkową np. komórka drożdży grzybów właściwych należących do workowców. Mogą też występować w postaci nagiego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /07.10.2011 Znaków /3 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzyby i porosty - Odżywianie

  Grzyby są organizmami heterotroficznymi. Dzielą się na organizmy saprobiontyczne, symbiotyczne i pasożytnicze. Większość organizmów to saprobinoty, gatunki takie pobierają pokarm na drodze wchłaniania. Więc te związki które wchłaniają muszą ulec rozkładowi poza komórką, dlatego grzyby takie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /07.10.2011 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzyby i porosty - Środowisko i tryb życia

  Grzyby są organizmami ściśle uzależnionymi od obecności wody. To typowo lądowe plechowce. Najwięcej gatunków grzybów występuje na obszarach o dużych opadach. Obok wilgotności podłoża, podstawowego czynnika warunkującego występowanie grzybów, ważne jest również:

  - nagromadzenie martwej materii...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /07.10.2011 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzyby i porosty - Pochodzenie

  Grzyby pochodzą od heterotroficznych przodków. Ponieważ wśród prostych grzybów występują stadia ameboidalne , można przyjąć iż grzyby powstały na bardzo wczesnym etapie ewolucji, gdy praorganizmy uprawiały jeszcze heterotrofizm. Nie ma wątpliwości że grzyby powstały w wodzie. Porosty są na pewno...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /07.10.2011 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzyby i porosty - Systematyka grzybów

  Podkrólestwo- Grzyby

  Gromada- Grzybowce

  Podgromada- Śluzorośla

  Podgromada- Grzyby właściwe

  Gromada- Porosty

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /07.10.2011 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzyby i glony - Informacje ogólne

  Grzyby to organizmy plechowe najczęściej występujące na lądzie. Znane są gatunki wodne i spotykamy je w powietrzu w postaci zarodników.

  Potrzebują do życia odpowiedniej wilgotności, temperatury (15-30oC), podłoża z dostatkiem materii organicznej. Ciało grzybów składa się z nitkowatych części...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /07.10.2011 Znaków /10 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gryzonie - Informacje ogólne

  Gryzonie to rząd niewielkich ssaków obejmujący 29 rodzin, cechujący się posiadaniem po 1 parze dłutowatych, stale rosnących siekaczy w szczękach górnej i dolnej. Zamieszkują wszystkie kontynenty.Największym przedstawicielem gryzoni jest kapibara zamieszkująca gęsto zarośnięte obszary leśne w pobliżu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /07.10.2011 Znaków /6 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy krwi i transfuzja

  W latach 1900 - 1910 Karl Landsteiner i Ludwik Hirschfeld wykryli we krwi czynniki chemiczne o charakterze antygenów (substancje, które wyzwalają odpowiedź immunologiczną; wśród wielkocząsteczkowych związków mogą być nimi białka, RNA, DNA i niektóre węglowodany) i przeciwciał (specyficzne związki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /07.10.2011 Znaków /6 054

  praca w formacie txt

Do góry