Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Zagrożenia wywołane przez metale ciężkie - SUROWCE ROŚLINNE

  Rośliny są istotnym ogniwem w przemieszczaniu metali z gleby do organizmów zwierząt i człowieka. Ze względu na ilość spożywanych surowców roślinnych, jest to bardzo istotne źródło metali ciężkich.

  Zawartość metali ciężkich w warzywach, owocach, zbożach i roślinach oleistych.

  Warzywa ze...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Felix Dodano /11.10.2011 Znaków /1 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia wywołane przez metale ciężkie - ARSEN

  W znaczących ilościach występuje w zbożach oraz w tkankach zwierząt morskich. Ponadto źródłem arsenu są zanieczyszczenia kwasów organicznych i nieorganicznych, barwników i pestycydów. Organiczne związki arsenu wchodzą w skład niektórych lekarstw.

  Skażenie żywności.

  Przy skażeniach żywności...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Felix Dodano /11.10.2011 Znaków /1 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia wywołane przez metale ciężkie - RTĘĆ

  Rtęć jest metalem płynnym, łatwo paruje i rozpada na drobne kuleczki, co znacznie zwiększa powierzchnię parowania. Wykorzystuje się ją w przemyśle elektrotechnicznym (prostowniki, lampy jarzeniowe i kwarcowe), przy wyrobie termometrów, barometrów, aparatury naukowo - badawczej, w technologii materiałów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Felix Dodano /11.10.2011 Znaków /3 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia wywołane przez metale ciężkie - KADM

  Używany jest on do powlekania powierzchni metali zamiast cynku.

  Jest także stosowany jako składnik lutów i stopów, do wyrobu lamp kadmowych, barwników. Do atmosfery dostaje się przez emisje przemysłowe. Kadm jest szeroko rozpowszechniony w przyrodzie oraz produktach codziennego spożycia. Jeden papieros...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Felix Dodano /11.10.2011 Znaków /1 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia wywołane przez metale ciężkie - OŁÓW

  Ołów jest metalem szeroko stosowanym w różnych gałęziach przemysłu. Jest obecny wszędzie - w powietrzu, glebie, organizmach roślinnych i zwierzęcych. Do atmosfery dostaje się poprzez emisje przemysłowe z różnych hut, cementowni oraz stalowni a także przez wzmożoną w ostatnich latach komunikację...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Felix Dodano /11.10.2011 Znaków /2 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia wywołane przez metale ciężkie

  Metale ciężkie zaliczane są do tych zanieczyszczeń żywności, które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Są one tym bardziej groźne że skutki ich działania nie są natychmiastowe, ujawniają się po wielu latach, pokoleniach i nie są w pełni poznane. Zanieczyszczenie żywności...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Felix Dodano /11.10.2011 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy pobierania wody

  Mechanizmy pobierania wody:

  - dyfuzja prosta lub wspomagana

  - transport aktywny

  osmoza:

  - przechodzenie rozpuszczalnika (wody) przez błonę półprzepuszczalną oddzielającą roztwory o różnym stężeniu.

  Sub osmotyczne czynne wywierają ciśnienie osmotyczne ponieważ posiadają określoną energie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Felix Dodano /11.10.2011 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm powstawania gatunków

  GATUNEK:

  Zbiór wszystkich osobników łącznie z przodkami i potomstwem mające wspólne pochodzenie i odznaczające się wspólnymi cechami uznanymi za gatunkowe.

  Osobniki tego sanego gatunku w naturalnych warunkach swobodnie się krzyżują i wydają płodne potomstwo, przekazują mu charakterystyczne cechy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Felix Dodano /11.10.2011 Znaków /2 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mchy i paprocie

  RYNIOFITY- to najpierw. Pionierskie rośliny ląd., które pojawiły się na Z. Już w I poł. Ery paleoz. Ok. 415 mln. Lat temu. Należy do nich roślina o nazwie kuxonia żyjąca już pod koniec okresu sylurskiego ery paleoz.

  Wątrobowiec : POROSTNICA WIELOKSZT. Wyst. : m. Wilg., zacień. Bud. Gam

  Kształt...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Felix Dodano /11.10.2011 Znaków /4 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makroelementy i Witaminy w przyrodzie

  I. Ogólna, encyklopedyczna definicja makroelemtów brzmi, iż s± one pierwiastkami niezbędnymi do prawidłowego rozwoju organizmu (tudzież znane jako "witaminy") oraz występują w tymże organiźmie w ilościach łatwych do stwierdzenia (standardowo jest to procent o dwucyfrowej liczbie), natomiast, gdy ilości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Felix Dodano /11.10.2011 Znaków /14 353

  praca w formacie txt

Do góry