Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  ORGANICZNE ZWIĄZKI CHEMICZNE

  CUKROWCE - węglowodany (sacharydy)

  - MONOSACHARYDY (jednocukry) - cukry proste (najprostsze cukrowce rozpuszczalne w wodzie):

  - TRIOZY C3

  - TETROZY C4

  - PENTOZY C5: ryboza, dezoksyryboza

  - HEKSOZY C6: glukoza, fruktoza, galaktoza

  - HEPTOZY C7

  WŁAŚCIWOŚCI I ROLA MONOSACHARYDÓW:

  Jednocukry...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Tim Dodano /12.10.2011 Znaków /4 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka nad potomstwem i obyczaje godowe - SSAKI

  Rozwój zarodka ssaków następuje wewnątrz organizmu W rozwoju wszystkich ssaków występują błony płodowe, a u ssaków łożyskowych wytwarza się łożysko. Młode są karmione mlekiem matki i pozostają przez jakiś czas po urodzeniu się pod jej opieką.

  Stekowce są jedynymi ssakami znoszącymi jaja. Jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Tim Dodano /12.10.2011 Znaków /2 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka nad potomstwem i obyczaje godowe - PTAKI

  Ptaki są jajorodne. Ich pisklęta zależnie zaraz po wykluciu od gatunku są samodzielne lub nie. Na tej podstawie ptaki dzieli się na zagniazdowniki i gniazdowniki. Pisklęta zagniazdowników wylęgają się zdolne do samodzielnego życia. Są one okryte puchem i bardzo szybko po wykluciu z jaja biegają lub...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Tim Dodano /12.10.2011 Znaków /3 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka nad potomstwem i obyczaje godowe - GADY

  Gady są na ogół zwierzętami jajorodnymi. Jaja składają na lądzie i przeważnie nie opiekują się nimi, ani też wyklutym potomstwem. Nie przechodzą one przeobrażenia, jak np. płazy. Ich rozwój jest prosty, z jaj wylęgają się młode osobniki podobne do dorosłych.

  Samica zwijki składa w czerwcu do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Tim Dodano /12.10.2011 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka nad potomstwem i obyczaje godowe - PŁAZY

  Wszystkie płazy są rozdzielnopłciowe. Samce i samice różnią się od siebie ubarwieniem powierzchni ciała. Tylko samce posiadają narządy głosowe, które są używane szczególnie intensywnie w okresie godowym. Wtedy też najlepiej można usłyszeć charakterystyczne odgłosy kumkania samców różnych gatunków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Tim Dodano /12.10.2011 Znaków /1 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka nad potomstwem i obyczaje godowe - RYBY

  Większość gatunków ryb to zwierzęta jajorodne. Składają najczęściej od kilku tysięcy do kilku milionów jaj zwanych ikrą. Okres składania jaj nazywa się tarłem i towarzyszą mu specjalne obyczaje godowe. U samców następuje w tym okresie zmiana ubarwienia, uwydatniają się niektóre części ich ciała...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Tim Dodano /12.10.2011 Znaków /2 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są Okrzemki

  Okrzemki (Bacillariophyceae, Diatomae), klasa jednokomórkowych organizmów samożywnych, występujących w środowisku wodnym na całym świecie. Znanych jest ok. 10 000 gatunków. Wytwarzają charakterystyczne krzemionkowe skorupki o skomplikowanej budowie, składające się z wieczka i denka.

  Systematyka tej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Tim Dodano /12.10.2011 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okrytozalążkowe

  Okrytozalążkowe, okrytonasienne (Angiospermae), podgromada roślin telomowych licząca ok. 300 tys. gatunków drzew, krzewów i bylin, będąca najliczniejszą grupą w świecie roślin. Okrytozalążkowe dzieli się na dwie klasy: dwuliścienne i jednoliścienne.

  Cechą charakterystyczną okrytozalążkowych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Tim Dodano /12.10.2011 Znaków /2 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oko - Informacje ogólne

  Narząd wzroku u człowieka i wszystkich kręgowców zbudowany z kulistej gałki ocznej i układu pomocniczego (powieki, narząd łzowy, spojówka, mięśnie). Ścianę gałki ocznej tworzą 3 błony: zewnętrzna twardówka, przechodząca z przodu w przezroczystą rogówkę, środkowa- złożona z naczyniówki, ciała...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Tim Dodano /12.10.2011 Znaków /6 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odżywianie się - Informacje ogólne

  Etapy odżywiania się:

  1) Zdobywanie i pobieranie pokarmu

  2) Trawienie

  3) Wchłanianie

  4) Usuwanie niestrawionych resztek pokarmu

  Zwierzęta są heterotrofami 0 czyli nie syntezują związków złożonych (org.) z prostych, tylko pobierają je w postaci gotowej.

  Zwierzęta ze względu na rodzaj...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Tim Dodano /12.10.2011 Znaków /4 186

  praca w formacie txt

Do góry