Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest RNA

  RNA kwas rybo nukleinowy.

  Budowa nukleotydu RNA to kwas fosforowy cukier pentoza jedna z zasad azotowych abenina tynina guanina.RNA występuje w postaci pojedynczej nici.

  Rola RNA odczytuje informacje genetyczna, bierze udział w biosyntezie białka.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekombinowanie DNA w przemyśle

  Bardziej prozaicznym zastosowaniem inżynierii białek może być ulepszanie enzymów stosowanych przy produkcji detergentów np. subtylizyny. Nowy jej wariant to tzw. cząsteczka drugiej generacji , która nie jest dezaktywowana przez wybielacze. Podjęte są także prace nad cząsteczką trzeciej generacji , która...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /12 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekombinacja DNA w medycynie i farmacji

  Pierwszym udanym eksperymentem tego typu było wyprodukowanie ludzkiego białka - somatostatyny - 14 aminokwasowego neurotransmitera peptydowego. Gen kodujący somatostatynę został zsyntetyzowany chemicznie i sklonowany w wektorze plazmidowym eksprymowanym w E.coli. Pierwszym komercyjnym produktem była ludzka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /11 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGULACJA SKŁADU PŁYNÓW CIAŁA U ZWIERZĄT WODNYCH

  OSMOREGULACJA - zespół procesów prowadzących do utrzymania optymalnego stężenia osmotycznego płynów ustrojowych, czyli stężenia w nich elektrolitów (gł. chlorku sodu). Stężenie osmotyczne jest przyczyną powstawania na granicy błon przepuszczalnych, np. między osoczem krwi a tkankami, ciśnienia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /2 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regionalne zagrożenia ekologiczne

  Wszystko co nas otacza, a więc organizmy roślinne i zwierzęce, woda, gleba i atmosfera, to podstawowe elementy środowiska. Człowiek budując nowe osiedla, drogi, zakłady przemysłowe niszczy tereny, na których wcześniej występowały rośliny i zwierzęta. Prowadząc nie przemyślaną, beztroską i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /14 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rany - CIEKAWOSTKI

  Przez długi czas utrwalała się na świecie opinia, ze definitywnie uporano się z chorobami zakaźnymi. Ostatnie lata przyniosły dramatyczny wzrost zachorowań m.in. na gruźlice, błonice i malarie. Pojawiły się tez nowe - dotąd nieznane - choroby zakaźne, których od początku lat 70. zidentyfikowano ponad...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /3 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rany - ODPORNOŚĆ CZŁOWIEKA

  Odporność, suma mechanizmów chroniących ustrój wyższy przed zakażeniem drobnoustrojami.

  Wyróżnia się odporność komórkową i humoralną (związaną z przeciwciałami tzn. immunoglobulinami). Odporność dzieli się również na odporność naturalną a więc taką, którą dysponuje każdy wyższy organizm...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /3 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rany - ZAKAŻENIA I INFEKCJA

  Zakażenie, infekcja, zespół objawów patologicznych powstałych na skutek działania na ustrój czynników chorobotwórczych (bakterie, wirusy), po przezwyciężeniu naturalnych, swoistych i nieswoistych, barier immunologicznych (bariery ochronne organizmu).

  Objawy zakażenia mogą być charakterystyczne dla...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /5 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rany - KRWOTOKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

  W przypadku krwawienia ze zranionej tętnicy lub żyły zasadą postępowania jest wykonanie opatrunku uciskowego nie powyżej ani poniżej krwawiącego miejsca - lecz dokładnie w miejscu krwawienia. Ta zasada jest ogromnie istotna, ponieważ wykonanie opatrunku uciskowego na ranę powoduje, że krwawienie zostaje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rany - uwagi ogólne

  Rana, przerwanie ciągłości powłoki skórnej lub błony śluzowej spowodowane przez czynniki mechaniczne, termiczne, chemiczne. Rany dzieli się na: cięte, rąbane, kłute, tłuczone, szarpane czy darte, kąsane, postrzałowe.

  Każdemu zranieniu przekraczającemu powierzchowne otarcie naskórka towarzyszy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /2 090

  praca w formacie txt

Do góry