Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  RUCH CYTOPLAZMY

  Ruch cytoplazmy: rotacyjny cyrkulacyjny pulsacyjny.

  Rola c. Krążąc rozprowadza tlen i skł. Pokarmowe Plazmodesny - pasma cytoplazmy łączące komórki tylko u roślin Rola błony k. -wymiana substancji odbieranie bodźców Osmoza - dyfuzja cząsteczek wody przez błonę pół przepuszczalną oddzielającą dwa...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój zarodkowy zwierząt

  Bruzdkowanie - Wkrótce po zapłodnieniu w zygocie następuje seria szybkich podziałów określanych jako bruzdkowanie W wyniku pierwszego podziału mitotycznego powstają 2 komórki każda z nich dzieli się mitotycznie tak więc w efekcie powstają 4 komórki . powtarzające się podziały prowadzą do wzrostu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /3 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój współczesnych badań nad ewolucją

  Rozwój ewolucjonizmu jako dziedziny był i jest bezpośrednio związany z postępami biologii molekularnej i biochemii.

  W 1952 F. Sanger wraz ze współpracownikami opracowali metodę pozwalającą na sekwencjonowanie białek. Porównanie sekwencji insuliny przedstawicieli różnych gatunków, pozwoliło na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /3 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Ssaki

  W przeciwieństwie do ptaków, które rozwinęły się z wysoko uorganizowanych gadów, wskutek czego zachowały większość wspólnych z nimi cech, ssaki rozwinęły się z gadów prymitywnych, jako zupełnie odrębna gałąź ewolucyjna. Nie przeszkodziło im to jednak wznieść się bardzo wysoko ponad poziom...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /5 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Ptaki

  W erze mezozoicznej z gadów wyodrębniły się dwie nowe gromady kręgowców - ptaki i ssaki, obecnie szeroko rozprzestrzenione i bardzo zróżnicowane na kuli ziemskiej. Praptak, Archaeopteryx, z górnej jury jest formą pośrednią między ptakami i gadami, jednoczącą w swojej budowie cechy obu grup. Cechy ptasie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /5 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Gady

  Formą przejściową łączącą płazy z gadami była sejmuria (Seymouria). Gady stanowią gromadę kręgowców charakteryzującą się lepszym niż płazy przystosowaniem do życia lądowego. Polegało to przede wszystkim na zdobywaniu przez nie zdolności rozrodu na lądzie. Najprawdopodobniej bezpośrednią...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /4 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Płazy

  Wielokierunkowa ewolucja, dokonująca się w obrębie gromady ryb, doprowadziła między innymi do powstania słodkowodnych ryb trzonopłetwych. Odznaczały się one osadzeniem płetw, zwłaszcza parzystych, na mięsistych, wydłużonych trzonach. Wewnątrz tych trzonów znajdowały się elementy kostne. W przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /5 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Ryby

  Związek filogenetyczny ryb z bezżuchwowcami wynika dość wyraźnie z podobieństwa ogólnego planu ich budowy. Jednakże ryby reprezentują wyższy szczebel organizacji i odmienny kierunek przystosowań. O ile życie pierwotnych bezżuchwowców związane było z dnem wód, na którym niejako "pasły się"...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /9 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Bezżuchwowce

  Zwierzęta te stanowią najprymitywniejszą gromadę kręgowców. Rozwinęły się ze zbliżonych do lancetnika form bezczaszkowców. Są to organizmy wodne, zamieszkujące morza lub wody słodkie. Prowadzą życie półpasożytnicze - żywią się krwią ryb; niektóre są padlinożercami.

  Do cech, świadczących o...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /2 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych

  Przodkiem kręgowców był prymitywny prastrunowiec przypominający budową dzisiejsze bezczaszkowce. Współczesne kręgowce zachowały podstawowy plan budowy swojego przodka, ale zdobyły wiele cech aromorfotycznych, dzięki czemu osiągnęły wśród strunowców najwyższy szczebel organizacji i największą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /1 893

  praca w formacie txt

Do góry