Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Sen - HISTORIA INTERPRETACJI SNÓW

  Przedstawię tu trzy poglądy dotyczące rozumienia snów. Pogląd Freuda, głoszący, iż wszelkie sny stanowią wyraz irracjonalnej i aspołecznej natury człowieka. Interpretacja Junga , który twierdzi, że sny są objawionej nieświadomej mądrości transcendentnej wobec jednostki, oraz pogląd że, marzenia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEN

  Sen jest przeciwieństwem stanu czuwania; jest to stan obniżenia wrażliwości na bodźce i częściowej bezwładności organizmu oraz spowolnienia jego funkcji; połączony ze zniesieniem przytomności, występujący okresowo u człowieka oraz u zwierząt z wysoko rozwiniętym ośrodkowym układem nerwowym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /1 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sen - stan fizjologiczny

  Sen fizjologiczny, stan czynnościowy układu nerwowego charakteryzujący się obniżeniem wrażliwości na bodźce, zanikiem aktywności ruchowej, zwolnieniem czynności serca, oddychania i in. funkcji fizjologicznych oraz czasową utratą świadomości (przytomność) w wyniku fizjologicznego rozprzestrzeniania...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /2 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selekcja naturalna, selekcja sztuczna - Informacje Ogólne

  Terminy te są nierozerwalnie związane ze współczesną hodowlą. Tyczy się to zarówno zwierząt gospodarskich jak i tych hodowanych dla celów rekreacyjnych. Bardziej wnikliwe poznanie tych pojęć pozwala, w znacznym stopniu, zrozumieć prawa, zgodnie z którymi zachodzą zmiany w genotypie oraz fenotypie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /10 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Screening banku genów czyli identyfikacja odpowiedniego klonu - METODY SELEKCJI BEZPOŚREDNIEJ

  Stosowane w przypadku gdy znany jest bezpośredni efekt fenotypowy klonowanego genu - gdy jego ekspresja powoduje zmiany morfologiczne lub fizjologiczne transformowanych komórek. Założeniem tego typu screeningu jest ekspresja klonowanych genów w komórkach gospodarza.

  Przykłady :

  - Poszukujemy genu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Screening banku genów czyli identyfikacja odpowiedniego klonu - METODY IMMUNOLOGICZNE

  Mogą być stosowane do detekcji każdego białka jeśli tylko możemy uzyskać przeciwciała. Należy jednak pamiętać , że przeciwciała wiążą się jedynie z niewielkimi fragmentami białka - epitopami , które mają charakter przestrzenny. Wymagana jest zatem właściwa konformacja białka przy reakcji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Screening banku genów czyli identyfikacja odpowiedniego klonu - METODY HYBRYDYZACYJNE

  Stosuje się w przypadku dysponowania sondą molekularną DNową lub RNową homologiczną do poszukiwanej sekwencji w różnym stopniu - niekoniecznie w 100%. Nie jest w tym przypadku wymagana ekspresja sklonowanego genu w komórkach gospodarza.

  Hybrydyzacja - powstawanie stabilnych struktur dwuniciowych z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /4 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Screening banku genów czyli identyfikacja odpowiedniego klonu

  Gdy zależy nam na wyodrębnieniu pojedynczego , konkretnego genu jakiegoś organizmu to po utworzeniu banku genów tego organizmu i stransformowaniu nim odpowiednich komórek gospodarza należy zidentyfkować klon komórek , w którym znajduje się gen. Przeszukiwanie jest zazwyczaj bardzo pracochłonne.

  Testowanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Rzęsistkowica

  Rzęsistkowica, trichomonadosis, zakażenie dróg moczowo-płciowych u kobiet i mężczyzn wywołane przez rzęsistek pochwowy (Trichomonas vaginalis). U kobiet powoduje on zwykle pieniste upławy oraz silny świąd sromu o różnym nasileniu. U mężczyzn zakażenie umiejscawia się w cewce moczowej, doprowadzając...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryby - Informacje Ogólne

  Rodzaje łusek :

  plakoidalne, tzw. skórne, składające się ze zwapniałej tarczki podstawowej i wyrastającego z niej ząbka,

  Łuski plakoidalne.

  ganoidalne - mają kształt rombów, ułożone są w rzędy, przylegają do siebie. Pokryte są cienką warstwą szklistej ganoiny,

  Łuski ganoidalne

  łuski...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /6 623

  praca w formacie txt

Do góry