Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Układ krążenia strunowców - Ssaki (Mammalia)

  Układ krążenia spełnia szczególnie dużą rolę w utrzymaniu stałości środowiska wewnętrznego. Transportuje on tlen pobrany w płucach do wszystkich tkanek, zbierając równocześnie powstający w procesach metabolizmu dwutlenek węgla. Krążenie niezbędne jest dla gospodarki wodnej ustroju...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /3 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ krążenia strunowców - Ptaki (Aves)

  W układzie krążenia ptaków znamienną cechą jest najwyższa wśród kręgowców wydolność serca. Sam ciężar serca ptasiego dwukrotnie przewyższa ciężar serca ssaka tej samej wielkości i osiąga od 5-30% ciężaru całego ciała. Serce ptaków jest więc wielkie, bije szybciej i zdolne jest do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ krążenia strunowców - Gady (Reptilia)

  Serce wszystkich gadów jest podzielone na 2 przedsionki i 2 komory. Przegroda międzykomórkowa żółwi, jaszczurek i węży jest niezupełna i leży horyzontalnie, a oba przedsionki otwierają się do komory leżącej po ich stronie grzbietowej. Natomiast u krokodyli przegroda jest skierowana grzbietobrzusznie, a...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /1 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ krążenia strunowców - Płazy (Amphibia)

  Serce składa się z komory i przedsionka, z zatoki żylnej oraz stożka tętniczego.

  Układ krążenia larw oraz płazów trwałoskrzelnych przypomina stosunki panujące u ryb. Występują tu 4 pary łuków aorty; z zakładających się w okresie zarodkowym 6 łuków zachowują się u płazów tylko 4 ostatnie, 3-6...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ krążenia strunowców - Ryby (Pisces)

  Układ krążenia ryb odznacza się kilku im tylko właściwymi cechami. Serce składa się z czterech pęcherzyków, w których krew żylna płynie jednokierunkowo od zatoki żylnej do stożka tętniczego. Jest to zatem serce żylne, zwane także skrzelowym, ze względu na swoje położenie tuż poza skrzelami, po...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /1 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ krążenia strunowców

  Występowanie centralnych części układu krwionośnego, po brzusznej stronie ciała pod przewodem pokarmowym, jest bardzo charakterystyczną cechą strunowców, nie spotykaną nigdzie w obrębie bezkręgowców łącznie z przedstrunowcami. Niemniej w szczegółach organizacja układu krwionośnego u strunowców jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ krążenia i jego choroby

  Kręgosłup to klucz do zdrowia. Dzięki niemu chodzimy i trzymamy się w pionie. Chroni rdzeń kręgowy, któ-rym biegną wszystkie drogi nerwowe zasilające narządy. Jego przerwanie grozi paraliżem, a nawet śmiercią

  Kręgosłup nazywany jest narządem osiowym człowieka. Zbudowany jest z 7 kręgów szyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /6 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ krążenia bezkręgowców

  #Tkankowce (Eumetazoa);

  W ciele większości tkankowców można wyróżnić wolne komórki unoszące się w płynach ciała lub pełzające w przestrzeniach międzykomórkowych. Przy zamkniętym układzie krążenia komórki te są elementami upostaciowanymi krwi i chłonki (limfy); przy otwartym układzie naczyniowym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /20 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ hormonalny człowieka

  1) Model sprzężenia zwrotnego ujemnego

  PODWZGÓRZE

  PRZYSADKA MÓZGOWA

  TARCZYCA KORA NADNERCZY GONADY TRZUSTKA RDZEŃ NADNERCZY

  2) Podwzgórze

  A) liberyny - aktywizacja przysadki mózgowej

  B) statyny - hamowanie przysadki mózgowej

  C) wazopresyna:

  a) hormon adiuretyczny, tzn. że odpowiada za...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /8 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  tRN i rRNA - Informacje Ogólne

  Rybosomowy RNA W rybosomach komórek występują trzy albo cztery rodzaje rybosomowego RNA różnią się one długością w zakresie od 100 do 4000 nukleotydów. Rybosomy pełnią rolę ośrodków syntezy białek w komórkach. Np. w rybosomach bakterii Eschierichia Coli występują trzy rodzaje cząsteczek rRNA, o...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /2 311

  praca w formacie txt

Do góry