Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Znaczenie równowagi w życiu żywych organizmów - Równowaga w ekosystemie

  Ekosystem jest rzeczą bardzo skomplikowaną. Jak sama nazwa wskazuje jest to pewien system. Tworzą go organizmy zwierzęce i roślinne wzajemnie od siebie uzależnione i wpływające na siebie. Całość jest doskonale zgrana i wspaniale “urządzona, zaprojektowana”. Poszczególne składniki są ze sobą dobrze...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /3 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie równowagi w życiu żywych organizmów

  Równowaga jest rzeczą bardzo ważną. Bez względu, czy jest to równowaga w społeczeństwie, ekosystemie, czy organizmie żywej istoty. Równowaga jest rzeczą trudną do otrzymania, często (dla człowieka) wręcz niemożliwą. I tu znowu ujawnia się wyższość natury nad człowiekiem. Natura zawsze bowiem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdrowy tryb życia

  Dużo mówi się o zdrowym trybie życia. Składa się na to odżywianie, sport i inne czynniki. Organizm różnie odpowiada i reaguje na nasze postępowanie. W zależności czy robimy coś dobrze, czy źle on próbuje ustabilizować sytuację, co nie zawsze jest możliwe. Naszym zadaniem jest mu pomagać i nie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /5 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenia radioaktywne i ich wpływ na zdrowie człowieka

  Ten typ zanieczyszczeń jest najgroźniejszy dla organizmów żywych ze względu na silne mutacyjne i teratogenne działanie. Istotą zanieczyszczeń radioaktywnych jest to, że są one źródłem różnego rodzaju promieniowania jonizującego. Organizmy żywe od powstania życia na Ziemi stale były narażone na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /13 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZANIECZYSZCZENIA GLEB I GRUNTÓW

  Zanieczyszczenia są to substancje chemiczne i radioaktywne oraz mikroorganizmy występujące w glebach w ilościach przekraczających ich normalną zawartość, niezbędną do zapewnienia obiegu materii i energii w ekosystemach. Pochodzą one m.in. ze stałych i ciekłych odpadów przemysłowych i komunalnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /5 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zależność miedzy budowa a funkcjonowaniem organizmu

  Pierwsze organizmy żywe pojawiły się w wodzie. Oddychanie umożliwiał im tlen w niej rozpuszczony. Jednak zwierzęta wodne w większym stopniu niż lądowe narażone są na niedobór tlenu. Jest tak, ponieważ tez woda szybko ubożeje w tlen w najbliższym otoczeniu zwierzęcia. W toku ewolucji zwierzęta...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /8 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia ekologiczne na Dolnym Śląsku

  Występowanie w kraju regionów o znacznym stopniu emisji zanieczyszczeń do środowiska stwarza realne zagrożenie dla zdrowia ludzi tam zamieszkujących. Jednym z takich regionów jest Legnickie Zagłębie Miedziowe (LZM).

  Emisja różnego rodzaju ksenobiotyków, w tym metali ciężkich, przez przemysł wydobywczy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /3 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Za i przeciw inżynierii genetycznej

  Czym jest inżynieria genetyczna? Najprościej mówiąc, polega ona na sztucznym, przebiegającym poza organizmem tworzeniu kombinacji różnych genów, a potem wprowadzaniu ich do organizmów żywych. Aby przeprowadzać doświadczenia z dziedziny inżynierii genetycznej podstawą jest niewiarygodnie duża precyzja i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /6 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjście roślin na ląd

  Rośliny od tysiącleci służyły człowiekowi za pokarm, opał, budulec wreszcie surowiec włókienniczy, jako lek i ozdoba. Człowiek poznawał je stopniowo w miarę rozwoju różnych dyscyplin botaniki oraz doskonalenia się narzędzi technicznych. Przy próbach tworzenia pewnych uogólnień w botanice, natrafiano...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /11 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDALANIE - budowa układu moczowego człowieka

  W sklad ukladu moczowego wchodzi para nerek i drogi wyprowadajace mocz.

  NERKI

  Obie nerki leza w tylnej czesci jamy brzusznej pod przepona.

  Wyrozniamy w miazszu nerki:

  - rdzen (utworzony z kilkunastu piramid nerkowych)

  - kora - powierzchniowa warstwa

  - slupy nerkowe ( za ich pomoca kora wnika w piramidy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /1 236

  praca w formacie txt

Do góry