Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Bolesław Chrobry - Informacje Ogólne

  Już zaraz po śmierci Mieszka I Bolesła zajął się grzecznie macochą Odą i dwoma braciszkami - Mieszkiem i Lampertem. Aby dojść do władzy musiał wygnać ich z kraju i zrobił to bez pardonu. Później oślepił dwóch uzurpatorów Przybywoja i Odylena, którzy to ośmielili się pomyśleć i przejęciu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /6 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady przy podejmowaniu decyzji i postanowienia w sprawie polskiej w czasie kongresu wiedeńskiego

  W okresie poprzedzającym romantyzm trwała bez pardonowa walka pomiędzy stronnictwami, klasykami a romantykami. Po upadku Napoleona zwycięskie państwa postanowiły przywrócić w Europie równowagę polityczną . W tym celu we wrześniu 1814 roku zjechali do Wiednia dyplomaci europejscy na czele z carem Rosji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /6 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka o hegemonie w Europie w XVI w.

  Po 1466r. ożywiła się polityka polska w Europie Środkowej, przybrała charakter polityki dynastycznej. Od końca XV w. pod panowaniem Jagiellonów znalazły się: Polska, Litwa, Czechy i Węgry. Jagiellonowie zdobyli czołową pozycję w Europie Środkowej, starali się skutecznie zwalczać rywalizującą z nimi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /6 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzenie się Francji

  Królowie Francji, których znaczenie było z początku niewielkie, stopniowo zdołali stworzyć silną monarchię. Główną przeszkodą na drodze do dalszej ekspansji stały się terytoria będące w posiadaniu królów angielskich, o które toczono zacięte boje.

  W IX wieku potężne imperium Karola Wielkiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /6 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja międzynarodowa w Europie w latach trzydziestych

  Zarówno Hitler jak i Mussolini kwestionowali istniejący porządek polityczny w Europie i świecie określany mianem wersalsko-waszyngtońskiego, głosząc rewanżyzm, odwet, ekspansjonizm. Początkowa wydawało się, że są to hasła werbalne polityków, głoszone w celu zdobycia władzy bądź wywołania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /6 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopniowe ograniczanie władzy królewskiej w XVI - XVII w.

  Na początku XVI w. W Europie Zachodniej utworzył się nowy typ państwa feudalnego - monarchia absolutna. Rozszerzony został autorytet, władza polityczna i przywileje monarchy kosztem poddanych. Celem absolutnej monarchii była ekspansja terytorialna. Dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej było to ogromnym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /7 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan wojenny

  Przeprowadzenie zamachu wojskowego w Polsce - wprowadzenie stanu wojen-nego - mimo wielu sygnałów docierających do członków i przywódców Solidarno-.ści, zaskoczyło całe społeczeństwo polskie. Na podstawie szczegolnych regulacji prawnych, uprawnień Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego - władz stanu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /6 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki działań Napoleona Bonaparte

  Polityka.

  Ambicjami Napoleona było zbudowanie nowego imperium rzymskiego w Europie , lub jeśli ktoś woli bardziej nowocześnie Stanów Zjednoczonych Europy. W kierunku tym też zrobił wiele. Przybrał wprawdzie formy monarchistyczne , stworzył dwór cesarski , odnowił tytuły szlacheckie, ale u podstaw jego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /5 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola kościoła w średniowieczu

  Średniowiecze trwało w Europie od IV/V w. n.e. do XV w., a w Polsce od X do XV wieku. W hierarchii średniowiecznego społeczeństwa najważniejsze miejsce zajmowały dwa stany, rycerstwo i duchowieństwo. Dlatego też średniowieczna Europa to świat zamczysk i klasztorów. Panował w niej uniwersalizm, to znaczy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /6 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja 1905 - 1906 w Rosji

  Na początku XX wieku istniała w Rosji sytuacja rewolucyjna - chłopi żądali ziemi , robotnicy ustawodawstwa pracy, wśród wielu warstw społeczeństwa system samodzierżawia, kompletnie już anachroniczny, budził opór. Ferment wewnętrzny zaostrzał wielonarodowościowy charakter państwa: zarówno wśród...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /6 734

  praca w formacie txt

Do góry