Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  20 LECIE MIEDZY WOJENNE - daty

  10,02,1919 pierwsze posiedzenie sejmu ustawodawczego

  16/17,08,1919 I powstanie śląskie

  19/20,08,1920-Iipwstanie śląskie

  2/3,05,1921-III powstanie śląskie

  20,03,1921-plebiscytna Górnym Śląsku

  5,11,1922-wybory do parlamentu

  9,12,1922-wybrany Gabriel Narutowicz

  16,12,1922-zamach na prezydenta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza, przebieg i skutki odkryć geograficznych

  Na początku ery nowożytnej, poważnym problemem gospodarczym był brak dostarczanych metali szlachetnych. Szukano różnych sposobów wyjścia z tej sytuacji. Jednym z rozwiązań było zwiększenie wydobycia metali w Europie. Na czoło wysunęły się tu kopalnie niemieckie. Lecz złoża europejskie nie były w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /9 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENA POWSTANIA LISTOPADOWEGO

  Na wybuch Powstania Listopadowego w 1830 roku złożyły się dwie główne grupy przyczyn. Do pierwszej z nich należały wydarzenia całego piętnastolecia istnienia Królestwa Polskiego. Naród stracił nadzieję na odzyskanie pełnej niepodległości. Car Aleksander I nie wywiązał się z obietnicy powiększenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /6 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENA KLĘSKI WRZESNIOWEJ (1939)

  PLAN AGRESJI

  “FALL WEISS”

  Słowa wypowiedziane przez Hitlera na odprawie z dowódcami Wehrmachtu 23 maja 1939r.,że ”Gdańsk nie jest obiektem , o który toczy się sprawa (...) Polska to tylko stopień”, odzwierciedlały zasadnicze cele przygotowanej przez Niemcy agresji na Polskę. Celem tej agresji nie był...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /29 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klęska Wrześniowa

  Na klęskę wrześniową złożyło się wiele czynników , z których przyczyny politycznej natury leżały w polityce zagranicznej rządu sanacyjnego , powodującej faktycznie polityczne i militarne osamotnienie Polski w walce z najazdem hitlerowskim. Jej sojusznicy – Anglia i Francja dopiero 3 września w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /5 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza II wojny światowej

  1 września 1939 r. Wybuchła największa wojna w dziejach świata – II wojna światowa- która trwała niemal 6 lat. Uczestniczyło w niej 61 państw, liczba zmobilizowanego wojska wynosiła 110 mln żołnierzy, zaginęło lub zginęło 55 mln ludzi, 35 mln zostało rannych.

  Co wywołało taki bieg historii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /7 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego emigrację po powstaniu listopadowym nazywamy Wielką Emigracją?

  Emigrację po powstaniu listopadowym poprzedzały 3 fale emigracji politycznej Polaków: po konfederacji barskiej, po wojnie w obronie konstytucji 3 maja i po powstaniu kościuszkowskim Polska emigracja po powstaniu listopadowym wyróżniała się zdecydowanie wśród licznych emigracji, które występowały w Europie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /9 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbiory

   Drugi rozbiór Polski

   Rzeczpospolita w okresie rozbiorów

  Po przegranej wojnie w obronie Konstytucji 3 maja w 1792 roku król Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederacji targowickiej. Została ona stworzona w 1791 roku przez hetmanów Potockiego, Rzewuskiego i Branickiego i miała na celu obronę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /6 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe

  W 1141r. Juniorzy i Salomea zorganizowali zjazd w Łęczycy. Obradowali tam nad przyszłością siostry- Judyty. Uważali, że powinna wyjść za mąż za Niemca, ale nie zgodził się na to Senior, który miał tu decydujący głos. Była to pierwsze stracie pomiędzy braćmi. Druga wymiana zdań miała miejsce w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /6 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne pytania dotyczące powstania warszawskiego

  Oceny powstania warszawskiego zmieniały się przez ostatnich 50 lat i bywały skrajnie różne. Przeciwnicy zarzucali dowództwu AK lekkomyślność, a nawet głupotę, zacietrzewienie polityczne oraz brak oraz brak woli współpracy z Armią Czerwoną. Zdaniem krytyków spowodowało to tylko niepotrzebne ogromne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /6 380

  praca w formacie txt

Do góry