Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Analiza porównawcza przełomowych konfliktów zbrojnych europy środkowej i zachodniej doby Średniowiecza

  Średniowiecze - jest to nazwa zawierająca w sobie kilkuwiekową tradycje, traktowana przez późniejszy świat jako wieki przejściowego upadku kultury. Okres ten zawiera się po między upadkiem Cesarstwa Zachodniorzymskiego i cywilizacji antycznej, a epoką "odrodzenia", która była odrodzeniem antycznych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /41 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT 5 LISTOPADA

  " Przejęci niezłomną ufnością w ostateczne zwycięstwo ich broni i życzeniem powodowani , by ziemie polskie , przez waleczne ich wojska ciężkimi ofiarami panowaniu rosyjskiemu wydarte , do szczęśliwej wywieść przyszłości , Jego Cesarska i Królewska Mość , Cesarz Austrii i Apostolski Król Węgier...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /8 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akropol - Informacje Ogólne

  W centrum Aten znajduje się najsłynniejsze, moim zdaniem miejsce Grecji - Akropol. Spotykane są dwie nazwy tego miejsca - Akropol ateński lub Akropolis ateńska. Jest to wzgórze, które swoja sławę zawdzięcza wspaniałym budowlom. Ta góra zamieszkiwana przez ludzi była już w okresie neolitu, a wiec pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /6 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agresja Niemiec na Francje

  Po wypowiedzeniu wojny Niemcom przez Wielka Brytanie i francje 3 wrzesnia 1939 roku nic w zasadzie si enie dzialo w sensie militarnym. Mimo przewagi licezbnej i materialowej alianci nei podjeli zadnych dzialan ofensywnych, pozostawiajac swe wojska w okopach wzdluz "lini Maginota". ktora byla pasem francuskich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /3 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agencja (1794-1802)

  Agencja to przedstawicielstwo władz powstania kościuszkowskiego, utworzone w Paryżu 1794 przez F. Barssa. Po upadku powstania wznowiła 1796 działalność jako umiarkowane ugrupowanie emigracji, przeciwstawiające się rewolucyjnemu programowi Deputacji Polskiej , noszące oficjalną nazwę Polscy Uchodźcy.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adolf Hitler (1889 - 1945)

  Przywódca niemieckiego narodowego socjalizmu, dyktator III Rzeszy, osobiście odpowiedzialny za zbrodnie popełnione przez reżim, którego był twórcą.

  Urodził się w Braunau w Austrii. Nie ukończywszy szkoły średniej, próbował bez powodzenia dostać się na studia do Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /3 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Absolutyzm - Informacje Ogólne

  Państwo absolutyzmu oświeconego. Sposób zorganizowania, funkcjonowania. Miejsce wśród europejskich systemów ustrojowych czasów nowożytnych.

  Oświecony absolutyzm. Jego prekursorzy i jego istotne cechy

  Określenie "legalny despotyzm" zostało użyte po raz pierwszy w 1767 roku przez francuskiego fizjokratę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /41 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Absolutyzm we Francji

  Początki absolutyzmu we Francji sięgają rządów króla Henryka IV Burbona (1598rok - edykt nantejski), także Ludwika XII i pierwszego ministra króla - kardynała Richelieu. Starał się on doprowadzić do opanowania wszelkich sił odśrodkowych państwa, jego decentralizacji. Tym celom służyła reorganizacja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /7 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Absolutyzm oświecony na przykładzie Fryderyka II, Marii Teresy oraz Katarzyny Wielkiej

  Przeobrażenia ustrojowe państw europejskich w wieku XVIII były prostą kontynuacją tych procesów i zmian, zachodzących w strukturze i formach władzy państwowej, których nasilenie przypadło na drugą połowę wieku XVII. Z jednej strony trwały procesy zmierzające do pełnego zwycięstwa państw typu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /32 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  27 Pułk Ułanów

  27 Pułk Ułanów im. Króla Stefana Batorego - stacjonował w Nieświeżu. Należał do Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. Pułk sformowano 27.VII.1920 roku w Kaliszu. Początkowo nosił on nazwę 203 Ochotniczy Pułk Ułanów. Kadra tego pułku początkowo składała się z ochotników (głównie na własnych koniach)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /3 291

  praca w formacie txt

Do góry