Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Bitwa Jutlandzka - Broń przeciw okrętom podwodnym

  Jak już wspomniałem, przed torpedą nie było ucieczki. Za-częto więc opracowywać strategie walki z okrętami podwodnymi, któ-rych główną bronią były właśnie "śmiercionośne cygara". Głównym pro-blemem w walce z okrętem podwodnym jest jego wykrycie. W pierw-szym okresie wojny wykrywanie okrętów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bitwa Jutlandzka - Broń minowa

  Miny rozpowszechniły się już w drugiej połowie XIX w., lecz w okresie I WŚ ich znaczenie zwiększyło się. Państwa w niej uczestni-czące postawiły w sumie ponad 310 000 min. W omawianym okresie ist-niały wyłącznie miny kontaktowe o głowicach bojowych ważących przeważnie około 150 kg. W okresie I...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bitwa Jutlandzka - Broń torpedowa

  Torpeda, która pojawiła się stosunkowo niedawno, była jedną z najgroźniejszych broni. Jej udoskonalanie szło w kierunku zwiększenia zasięgu, prędkości, a przede wszystkim wynalezienia paliwa, które nie pozostawiałoby śladu na powierzchni wody. Pod koniec I Wojny Świa-towej zaczęto też pracować nad...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bitwa Jutlandzka - Artyleria

  W XX w poważne zmiany zaszły w budowie, zastosowaniu i umieszczaniu artylerii na okrętach. Jednym z głównych udoskonaleń było wprowadzenie nowoczesnych urządzeń kierujących ogniem (dal-mierze, przekaźniki hydrauliczne), oraz użycie prądu do obracania wie-żami ciężkiej artylerii (a potem także...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /1 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biografia Rembrandta

  Rembrandt Harmensz van Rijn 1606-69, holenderski malarz, rysownik i grafik, jeden z największych twórców w dziejach sztuki; 1620-23 uczył się u J. van Swaneburga w Lejdzie i u P. Lastmana w Amsterdamie; w młodzieńczym okresie lejdejskim powstały gł. obrazy o tematyce biblijnej i portrety; cechuje je...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /3 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biografia Lenina

  Włodzimierz Lenin - właściwe nazwisko Uljanow - urodził się w , 1870 roku , a zmarł w 1924 roku . Założył partię bolszewicką . Lenin był synem inspektora szkolnego . Ukończył gimnazjum , a następnie studiował prawo na uniwersytecie w Kazaniu . Brał udział w wystąpieniach antycarskich za co...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /3 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biografia Erwina Rommla

  Erwin Rommel (1891-1944), feldmarszałek i najbradziej lubiany dowódca armii niemieckiej, zwany "lisem pustyni" za doskonałe opanowanie taktyki walk pustynnych, urodził się 15 listopada 1891 w Heidenheim koło Ulm, w rodzinie nauczyciela szkolnego. w 1910 roku został kadetem w piechocie, podczas I wojny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /6 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans dwudziestolecia międzywojennego Polski

  Okres po zakończeniu I Wojny światowej i przed rozpoczęciem II Wojny to okres pewnych osiągnięć w wielu dziedzinach życia , ale także okres niepowodzeń. Dziś ten ciekawy , ale też trudny okres w dziejach naszego kraju trzeba poddać ocenie.

  Do niewątpliwych osiągnięć okresu międzywojennego należy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /2 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁYSTOK - historia miasta

  Od przełomu marca i kwietnia 1939r.w Białymstoku widać było przygotowania do ochrony ludności przed ewentualnymi skutkami bombardowań i ataków gazowych.Tworzono formacje cywilne majace zwalczać skutki nalotów,organizowano obozy szkoleniowe.Białostoczanie bardzo ofiarnie wspierali Fundusz Obrony Narodowej i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /4 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezkrólewie i wolne elekcje

  SYTUACJA :

  Polska na przełomie XVI i XVII w. była Rz.P. Obojga Narodów. Struktura władzy w Rz. P. była dość przejrzysta. Na poziomie samorządu terytorialnego instytucje sprawowania władzy to sejmiki ziemskie i sądy podkomorskie. Na poziomie centralnym sejm walny złożony z trzech sejmujących stanów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /18 004

  praca w formacie txt

Do góry