Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej

  Rewolucja burżuazyjna - typ antyfeudalnej rewolucji społecznej kierowanej przez burżuazję, prowadzącej do obalenia ustroju feudalnego i ukształtowania ustroju kapitalistycznego oraz ustalenia klasowego panowania burżuazji.

  Czy rewolucję angielską można nazwać rewolucją burżuazyjną? Zdecydowanie tak...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa socjalizmu w ZSRR - POLITYKA ZAGRANICZNA ZSRR

  Rosja bolszewicka od samego początku istnienia była izolowana na arenie międzynarodowej. Państwa kapitalistyczne obawiały się przeniknięcia idei komunistycznych do swoich granic i możliwości wybuchu rewolucji robotniczych. Państwa zachodnie popierały próby restaurowania monarchii w Rosji lub ustanowienia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /2 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa socjalizmu w ZSRR - KONSTYTUCJA ROKU 1936

  5 XII 1936 roku na Nadzwyczajnym Wszechzwiązkowym Zjeździe Rad uchwalono nową konstytucje. Artykuł 1 konstytucji głosił, że ZSRR jest socjalistycznym państwem robotników i chłopów. Najwyższym organem władzy państwowej była Rada Najwyższa, składająca się z dwóch izb: Rady Związku i Rady...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /1 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa socjalizmu w ZSRR - KOLEKTYWIZACJA ROLNICTWA

  Ziemię w Rosji znacjonalizowano dekretem z 8 listopada 1917 roku. Od tej pory chłopi byli jej użytkownikami a nie posiadaczami. Wprowadzono obowiązkowy skup państwowy zbóż, lecz chłopi unikali tego obowiązku i sprzedawali zboże na wolnym rynku. Doprowadziło to do siłowego rozwiązania i rekwiracji zboża...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /2 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa socjalizmu w ZSRR - Gospodarka planowa i jej rezultaty w latach 1926 - 41

  "Stalin był zwolennikiem szybkiej industrializacji państwa i w tej materii podzielał pogląd Lenina, który twierdził, że "socjalizm to władza rad plus elektryfikacja". [2-str.121] Pierwszą 5-latkę poddano do dyskusji na XV zjeździe partii. Główny nacisk planu obejmującego lata 1926-32 położono na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /2 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa socjalizmu w ZSRR

  Sytuacja Rosji po zwycięskiej Rewolucji Październikowej była bardzo trudna. Stojący na czele delegacji radzieckiej w Brześciu, Lew Trocki, złamał dyrektywy KC i w odpowiedzi na ultimatum niemieckie, zawierające postulaty terytorialne i polityczne, zerwał rokowania, zamiast podpisać pokój. Nad Krajem Rad...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /4 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Polityka zagraniczna ZSRR

  Najważniejszym zadaniem polityki zagranicznej Rosji Radzieckiej po 1918 r. stało się przełamanie izolacji, w jakiej kraj znalazł się po przewrocie październikowym, a zwłaszcza po wycofaniu się z wojny. Rosja nie została zaproszona na konferencję paryską, a jej nowy rząd nie był uznawany przez państwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /3 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Organizacja władzy

  Zgodnie z konstytucją z grudnia 1922 r. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) był państwem demokratycznym o charakterze federalnym. Cesarstwo Rosyjskie obejmowało niegdyś niemal 50 różnych narodowości i bolszewicy musieli rozwiązać problem, jak uporządkować ich stosunki z nową władzą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /3 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Nowa polityka ekonomiczna

  Pomoc żywnościowa Zachodu była jedynie działaniem doraźnym. W 1921 r. skutki komunizmu wojennego były już katastrofalne. Blisko jedna czwarta ludności cierpiała z powodu głodu, rolnicy produkowali połowę tego, co przed wojną, a produkcja przemysłowa spadła aż o 90 procent. Sytuację pogarszała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /3 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Sytuacja Rosji po wojnie domowej

  Wojna, która w sumie trwała w Rosji blisko 8 lat, zniszczyła gospodarkę bardziej niż w jakimkolwiek innym państwie europejskim. Kraj został odcięty od międzynarodowej wymiany handlowej wskutek blokady zastosowanej przez państwa zachodnie, a wojna domowa spowodowała niemal całkowite załamanie produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /1 694

  praca w formacie txt

Do góry