Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Chiny i Japonia w drugiej połowie wieku XIX i na początku wieku XX

  1. Chiny - "kolos na glinianych nogach"

  W XIX wieku w Chinach panował ustrój feudalny, a głową państwa był cesarz (z dynastii mandżurskiej). Należało mu płacić wysoką rentę feudalną, co było przyczyną niezadowolenia ludności i licznych powstań przeciwko władcy. Chińczycy uznający się za...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /6 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Juliusz Cezar (ok.100 - 44 p.n.e.)

  Cezar Juliusz , Caius lulius caesar -(ok.100-44 p.n.e.) , jeden z najwybitniejszych wodzów rzymskich , mąż stanu. Przez wiele lat piastował ważne stanowiska państwowe , wykazał się wówczas jako administrator i dowódca wojskowy.

  Senat rzymski , obawiający się Cezara , zabronił powracającym z Gali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy sztuki późnogotyckiej - Gotyk światowy

  Na przykładzie Francji można stwierdzić jak gigantyczna była ta praca. Między rokiem 1050 - 1350 wzniesiono ponad 80 katedr, 500 wielkich kościołów i kilkadziesiąt tysięcy kościołów parafialnych.

  Należy nadmienić, że w ciągu trzech wieków Francja przetransportowała więcej kamienia niż...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy sztuki późnogotyckiej - Malarstwo i grafika

  Malarstwo w dobie gotyku rozwijało się na terenie Polski równolegle do architektury i rzeźby; mniejsza liczba zabytków z XIII i początków XIV wieku spowodowana jest zapewne późniejszymi zniszczeniami, zwłaszcza malarstwa ściennego. Także nasza znajomość istniejących zasobów malarstwa książkowego jest...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /4 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy sztuki późnogotyckiej - Rzeźba

  Podstawowym materiałem rzeźby gotyckiej w Polsce był kamień a później drewno, zyskujące w końcu XIV wieku przewagę nad kamieniem; w pewnych środowiskach i okresach używano także sztucznego kamienia. Zmiany tworzywa nie wynikały tylko z jego obiektywnych wartości - decydował o tym głównie rodzaj i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /2 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy sztuki późnogotyckiej

  Gotyk był pierwszym w pełni oryginalnym stylem architektonicznym jaki wykształcił się w zachodniej Europie. Przez ponad trzysta lat budowano strzeliste i pełne światła katedry i kościoły, które stanowiły wyrazy chrześcijańskiej dumy i wiary. Gotyk kształtuje się w okresie od około 1250 - 1450 roku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /4 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nicolae Ceausescu (26.01.1918 - 25.12.1989)

  Dwudziestoczteroletnia dyktatura Ceausescu była oparta na kulcie jednostki, kumoterstwie i ucisku. Mimo poważnego naruszenia praw człowieka polityk zapewnił sobie poparcie Zachodu obierając kurs stosunkowo niezależny od Moskwy. Jego upadek (1989) oznaczał koniec ostatniego stalinowskiego władcy Europy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /4 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Ogólnodziejowe znaczenie rewolucji burżuazyjnej w Anglii

  Rewolucja angielska XVII w. była pierwszą w dziejach rewolucją burżuazyjną o szerszym zasięgu, stanowi jeden z przełomowych momentów historii powszechnej, granicę między epoką feudalizmu a kapitalizmu. W wyniku tej rewolucji do władzy doszły klasy społeczne, związane z nowym, kapitalistycznym sposobem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /1 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Ukształtowanie się burżuazyjnej monarchii parlamentarnej

  Po objęciu tronu Wilhelm w 1689r. wydał Deklarację Praw Narodu Angielskiego, stanowiącą podstawę Billu o prawach. Akta te w poważnym stopniu ograniczyły władzę królewską. Króla pozbawiono prawa zawieszania i unieważniania ustaw, zagwarantowano regularne zwoływania parlamentu, swobodę obrad...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Przewrót państwowy w 1688 r.

  Zarówno Karol II, jak i jego następca Jakub II prowadzili politykę ekonomiczną zgodną z interesami burżuazji i nowej szlachty, popierali kampanie handlowe, wznowili i rozszerzyli akty nawigacyjne. Starali się jednak podporządkować sobie parlament oraz prowadzili niekorzystną dal Anglii politykę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /1 274

  praca w formacie txt

Do góry