Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Niemieckie Działa Samobieżne

  Samobieżne działa przeciwpancerne:

  Panzerjäger I

  Marder I; II; III

  Nashorn (Hornisse) Sd.Kfz. 164

  Panzerjäger I

  To samobieżna lekko opancerzona armata przeciw pancerna powstał w oparciu o podwoziu lekkiego czołgu PzKpfw I. Działo to było uzbrojone w armatę 47 mm zdolną przebić pancerz 55 mm z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /17 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskusja wokół szans powstania listopadowego

  Powstanie listopadowe było jednym z pierwszych i największych zrywów narodowych XIX wieku. Przyczyny wybuchu były bardzo złożone i nie wyjaśnione jednoznacznie do dzisiaj. Pod koniec lat 20 pogarszała się sytuacja gospodarcza królestwa wywołana nieurodzajem w rolnictwie i dosyć wysokim bezrobociem. Wybuch...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /16 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drugi rozbiór polski - Informacje Ogólne

  Drugi rozbiór Polski stał się nie tylko końcem państwowości ale i gospodarki. Wprowadzona przez zaborców rabunkowa eksploatacja ówczesnego przemysłu i obciążenie wsi wysokimi kontrybucjami spowodowało upadek polskich manufaktur i banków. Szybko rosły ceny żywności. Warszawa stała się wkrótce...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /19 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Droga Władysława Łokietka do korony

  Po śmierci Wacława III w Czechach do roku 1310 zapanowało bezkrólewie. Bardzo ułatwiło to sytuację Łokietkowi. Co prawda próbował stawiać mu opor biskup krakowski Muskata, ale został obłożony przez papieża karą kościelną i musiał opuścić dzielnicę.

  Tymczasem skomplikowała się sytuacja na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /6 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Droga ku demokracji szlacheckiej - w Polsce w XV i XVI w.

  SEJMY WALNE:

  1501 - Mielnik Ustanowiono akt mówiący o tym że władza nad państwem leży w rękach szlachty a król może jedynie przewodzić sejmowi

  1504 - Piotrków Ustanowiono że król nie może rozdawać domen bez zgody sejmu

  1505 - Radom Ustanowiono konstytucję Nihil Novi ( nic nowego ) mówiła o tym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /2 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego Kazimierz Wielki nosił przydomek "wielki"?

  Kazimierz Wielki był jedynym synem Władysława Łokietka i Jadwigi, księżnej wielkopolskiej. Urodził się w 1310 roku, wyrósł na wysokiego i postawnego mężczyznę, nosił dość długą brodę. Od dzieciństwa ojciec przygotowywał go do objęcia władzy. Kazimierz nie odznaczał się wojowniczą, jak...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /11 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest DEMOKRACJA

  Dwudziestowieczne rozumienie demokracji.

  Demokracja to ustrój polityczny, w którym władza państwowa spoczywa w rękach wszystkich obywateli. Obywatele ci mają prawo uczestniczyć w życiu politycznym, podejmować ogólnonarodowe decyzje oraz wybierać i odwoływać swoich przywódców. Społeczeństwo może...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /9 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demokracja szlachecka XV - XVIII w.

  POCZATEK:

  Pod koniec XV w. w Europie zaszły poważne zmiany ustrojowe. Ujawnił się kryzys monarchii stanowej, coraz częściej pojawiały się głosy mówiące o potrzebie głębokich zmian ustrojowych. Zachodnia Europa podążała w kierunku państwa scentralizowanego, o silnej władzy. W przeciwieństwie do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /13 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMOKRACJA PARLAMENTARNA W POLSCE

  Sejm ustawodawczy - zebrał się w lutym 1919, Piłsudskiego powołano jako naczelnika państwa. Wybrani posłowie rozpoczęli pracę nad dużą konstytucją.

  I problem - stworzyć nowe prawo, jednolite dla całej Polski - do 1939 nie został rozwiązany.

  II problem - zróżnicowanie narodowościowe - 69% to...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /4 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demokracja Ateńska

  Obydwa te miasta jak i Ateny i Rzym to potęga w tamtych czasach. Bardzo szybko się rozwinęli. Oba te miast mają wiele podobieństw jak i różnic ,do jednych z różnic można zaliczyć ustrój polityczny chociaż oba te państwa przez pewien okres były demokracją. I ten sposób rządzenia państwem chciałbym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /2 501

  praca w formacie txt

Do góry