Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Dzieje PRL - Dekada lat 70 tych

  Obradujące w 70 roku VII plenum PZPR zobowiązało nowe władze do podniesienia położenia materialnego najbiedniejszych rodzin, które odczuły bardzo ostatnie podwyżki cen. Gierek zwrócił się z przemówieniem do społeczeństwa, którym próbował je uspokoić, jednak wciąż wybuchały strajki. Zmusiły one...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /2 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieje PRL - Stan wojenny

  W nocy z 12 na 13.12.81 Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego kierowana przez Jaruzelskiego przejęła władze na terytorium całego kraju. Był to organ samozwańczy. Wojsko, ZOMO i MO zajęły siedziby Solidarności aresztując działaczy. Decyzje WRON były bezprawnie zatwierdzone przez Rade Państwa. W kolejnych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /2 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieje PRL - Rok 1980: powstanie NSZZ Solidarność

  W 80 roku następował głęboki kryzys, któremu nawet VIII zjazd PZPR nie mógł zaradzić. Zaczęły wybuchać strajki - w Lublinie, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Wybrzeżu. Na czele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego stanął Lech Wałęsa. Ruch strajkowy był bardzo zdyscyplinowany. Nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /2 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieje PRL - Polski październik 56 i jego następstwa

  Po II zjeździe PZPR przeobrażenia zachodzące w Polsce przebiegały zbyt wolno, aby zadowolić społeczeństwo. Nie rozwiązano wielu problemów, domagano się ukarania osób odpowiedzialnych za błędy stalinizmu. Jeszcze przed rokiem 56 dochodziło do wielu strajków, zakładano rady robotnicze, wydawano pisma...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /2 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieje pisma - Druk

  Równolegle z rozwojem pisma powstawały metody jego utrwalania , potem również powielania. Choć druk wynaleźli Chińczycy - w Europie przyjął się on dzięki Gutenbergowi ( Johann Gensfleish ) , który w 1440 r skonstruował prasę drukarską umożliwiając drukowanie z użyciem ruchomych czcionek. Czcionki to...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieje pisma - Pierwszy alfabet

  Pierwszy alfabet literowy stworzyli Fenicjanie. Był on na przestrzeni wieków modyfikowany. Grecy doprowadzili go do doskonałości ok. 2500 lat temu ( ! ) .

  Gdy nastał czas Imperium Rzymskiego rozpoczął się proces modyfikacji alfabetu greckiego. Rzymianie nie tylko wchłonęli go lecz również uprościli i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieje pisma - Pismo obrazkowe

  W początkach XIX wieku prace archeologiczne odkryły dla świata pismo obrazkowe. System, na którym tysiące lat temu oparły się następne odkrycia z dziedziny pisma.

  Pismo obrazkowe znalazło liczne zastosowanie m.in. na ścianach , obeliskach , ceramice . Z obecnie zachowanych śladów należy przede...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieje pisma

  Czytając gazety, prospekty i katalogi, patrząc na plakaty nie zastanawiamy się , jak kształtowało się pismo na przestrzeni wieków . Zmieniało się bardzo powoli , uzupełniając kolejne etapy rozwoju człowieka.

  Wywodzi się ze znaków pamięciowych, prostych konstrukcyjnie obrazów. Wizerunki te miały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieje konfliktu polsko - krzyżackiego

  Początki konfliktu sięgają roku 1226, czyli daty sprowadzenia Krzyżaków na ziemię chełmińską przez księcia Konrada, który miał nadzieję, że Krzyżacy będą mu oddawali podbite ziemie.

  Krzyżacy mając jednak nieuczciwe zamiary w stosunku do swojego darczyńcy, sfałszowali przywilej fundacyjny na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /7 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania wojenne w latach 1943 - 1945. Klęska państw osi

  I. Działania aliantów zachodnich.

  Przełom w działaniach wojennych przeciwko państwom osi.

  Zacznę od przypomnienia jakie państwa należały do państw osi i które były ich sojusznikami. Były to: Niemcy, Włochy, Finlandia, Węgry, Rumunia, Bułgaria. Tereny wielu państw zajętych przez oś były pod jej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /23 044

  praca w formacie txt

Do góry