Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Nowela sierpniowa

  Po przyjęciu dymisji rządu Kazimierza Bartla prezydent Mościcki powierzył misję stworzenia nowego gabinetu dotychczasowemu premierowi. 8 VI 1926r. rząd podjął na nowo działalność. Nie miał on wyraźnego oblicza i nie opierał się w zasadzie na stronnictwach sejmowych. Wobec tego, a także w związku z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Przewrót majowy

  Istnieją przypuszczenia, że przygotowania do zamachu mającego przynieść Piłsudskiemu władzę nad całym wojskiem i państwem rozpoczęto już w 1925 roku. Wtedy to PPS-owcy, byli legioniści i POW-iacy prowadzili intensywną kampanie pod hasłem przeciwstawienia się przewrotowi endeckiemu. W akcji tej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /5 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Konstytucja marcowa 1921

  W 1919 roku rozpoczęto prace przygotowawcze do uchwalenia konstytucji - powstała nawet specjalna Komisja Konstytucyjna Sejmu Ustawowaczego pod przewodnictwem Władysława Seydy (ZLN), Macieja Ratana (PSL "Wyzwolenie") i Mieczysława Niedziałkowskiego(PPS) oraz powołana przez rząd Ankieta Konstytucyjna...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /2 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Dekret o naczelnictwie, rząd Józefa Piłsudskiego

  11 XI 1918 r. W kwaterze marszałka Ferdynanda Focha w Compiegne podpisano kapitulację Niemiec i zawieszenie broni na froncie wszchodnim.

  Po wielu tygodniach starań różnych stronnictw i instytucji 10 XI 1918 r. do Warszawy wrócił zwolniony z Magdeburga Józef Piłsudski. Wszystkie stronnictwa polskie (poza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /3 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja gospodarcza Europy w średniowieczu

  Termin średniowiecze pierwotnie nie oznaczał okresu historycznego, którym dzisiaj jest określany. Po raz pierwszy został zastosowany przez włoskiego humanistę Wawrzyńca Vallę i oznacza wypaczoną łacinę barbarzyńców. Dla humanistów zresztą cały okres stosowania owej zepsutej łaciny to również czas...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /8 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPANSJA NIEMIECKA W EUROPIE ŚRODKOWO - WSCHODNIEJ W XII I XIII WIEKU

  Niemcy podbili Miśnię, Lubusz w X w. Na północy podbili plemiona Obodrytów, Wieletów, ale okazało się, że te plemiona bardzo szybko zrzuciły zależność niemiecką i wróciły do pogaństwa, ponieważ podboje w X w. dokonywały się pod hasłem chrystianizacji. Aby bronić się przed najazdami, plemiona...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /12 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYPRAWY KRZYŻOWE

  Idea krucjat zrodziła się w XI w. Wówczas papież Aleksander II wezwał państwa chrześcijańskiej Europy, aby wsparły Hiszpanów w wypieraniu Arabów z Półwyspu Iberyjskiego. Ten etap zapoczątkował rozwój kultury rycerskiej i ideę walki z niewiernymi. Najczęściej przed taką wyprawą pasowano nowych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /9 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA PAPIESTWA Z CESARSTWEM O INWESTYTURĘ

  Na tron niemiecki wybrany został Konrad II. Koronę przyjął w 1027 r. Doprowadził do umocnienia władzy cesarskiej w Niemczech i we Włoszech, a następnie zaatakował Polskę. Zmusił Mieszka II do rezygnacji z korony królewskiej. Doprowadził do uznania zwierzchnictwa niemieckiego przez Czechy i Węgry. To...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /5 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegało niebezpieczeństwo traktatu w Rapallo

  Traktat w Rapallo (16 kwietnia 1922r.)podpisany między Niemcami a Rosją Radziecką(oba rządy postanawiały nawiązać stosunki dyplomatyczne i handlowe, a ponadto wyrzekały się wzajemnych roszczeń finansowych będących skutkiem I wojny światowej..) uświadomił zachodnim mocarstwom niebezpieczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Mussoliniego

  Wewnętrzna: zmniejszenie bezrobocia dzięki robotom publicznym, w przmyśle wprowadzono rozbudowane i gwarantowane przez państwo ustawodawstwo socjalne, w rolnictwie zwiększono produkcję dzięki modernizacji i likwidacji nieużytków. Ożywienie w całej gospodarce w wyniku wzrostu produkcji w przemyśle...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /832

  praca w formacie txt

Do góry