Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Rusyfikacja - Informacje Ogólne

  Po upadku powstania styczniowego, władze rosyjskie całkowicie zlikwidowały autonomię Królestwa Polskiego:

  a) zlikwidowano instytucje polskie w Warszawie (Radę Stanu, Radę Administracyjną, komisje rządowe, a w Petersburgu Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego),

  b) na ich miejsce wprowadzono instytucje...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza, przebieg i skutki wydarzeń marcowych 1968 r.

  1) Geneza wydarzeń marcowych

  Kolejna agresja Izraela na kraje arabskie rozpoczęła się 5 czerwca 1967 r. Pomimo iż trwała ona zaledwie 6 dni, miała ona błyskawiczny charakter. W Polsce znaleźli się ochotnicy pragnący wziąć udział w wojnie z państwami arabskimi. Tymczasem rząd polski, podobnie jak...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /18 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza, charakter i skutki unii lubelskiej (1569)

  Na genezę Unii Lubelskiej złożyły się: działanie obozu egzekucyjnego, który dążył do ściślejszego zespolenia wszystkich ziem, w jakikolwiek sposób połączonych z Polską. Poza tym szlachta dążyła do szerszej ekspansji gosp. Na Wschodzie w związku z rozwojem gosp. Folwarczno - pańszczyźnianej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /2 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEZA WYBUCHU I-ej WOJNY ŚWIATOWEJ

  II-ga połowa XIX wieku to okres narastania sprzeczności pomiędzy głównymi mocarstwami świata. Rosja chciała otwarcia cieśnin czarnomorskich dla swojej floty i wpływu na Bałkanach. Austro-węgry też chciały mieć wpływy na Bałkanach i tu pojawiły się spory austro-węgier z Rosją. Anglia chciała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /3 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza sporu o Palestynę

  Aż do końca I wojny światowej Palestyna znajdowała się w granicach Imperium Osmańskiego. Ten niewielki obszar często był przyczyną konfliktów ze względu na swoje znaczenie dla aż trzech wielkich religii.

  Problem dotyczący Palestyny nabrał międzynarodowego wymiaru dzięki wiedeńskiemu dziennikarzowi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /1 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza powstania imperium hiszpańskiego

  Powstanie mocarstwa hiszpańskiego nierozerwalnie związane jest z rozkwitem dynastii Habsburgów . Habsburgowie zaistnieli na scenie politycznej Europy Środkowej w XV wieku, gdy rozbudowali swoje posiadłości wokół księstwa Austrii. Od roku 1438 najbardziej wpływowi Habsburgowie byli także wybierani na tron...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /11 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEZA I TYPOLOGIA PARTII POLITYCZNYCH W XIX WIEKU

  XIX wiek to wiek wielkich przyrostów ludzi na świecie. Dokonały się przekształcenia w rolnictwie i przemyśle, dlatego, że zwiększona liczba ludności spełniała większe wymagania. W rolnictwie aby zaspokoić wszelkie potrzeby żywnościowe trzeba było zwiększyć produkcję, i musiały wejść nowoczesne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdańsk - DWÓR ARTUSA W GDAŃSKU DAWNYCH I NOWYCH CZASÓW PORTOWEGO MIASTA

  Po wyzwoleniu historycznego centrum Gdańska, w środę, 28 marca 1945 roku, na szczycie Dworu Artusa załopotała w wiosennym słońcu, zwycięska, biało - czerwona flaga. Zawieszający ją żołnierze I polskiej brygady pancernej, noszącej imię "Obrońców Westerplatte", nie zdawali sobie zapewne sprawy z tego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /3 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdańsk - WNĘTRZE DWORU ARTUSA

  Nie zachowały się żadne wiadomości jak wyglądało wnętrze Dworu Artusa w XV wieku. Przy odbudowie sali po pożarach z lat 1476 i 1477 zastosowano rzut prostokątny w formie trójnawowej hali, której dziewięć pól późnogotyckich sklepień gwiaździstych wspierało się na czterech wysmukłych granitowych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /41 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdańsk - DWÓR ARTUSA W GDAŃSKU SIEDZIBĄ BRACTW KUPIECKICH

  Curia Regis Artus - jeden z najświetniejszych zabytków architektury świeckiej w Gdańsku pojawia się w wiadomościach źródłowych po raz pierwszy w kwietniu 1350 roku. Był on wówczas siedzibą i własnością najstarszego i najbardziej znanego z bractw kupiectwa gdańskiego - Bractwa Św. Jerzego.

  Tradycja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /10 046

  praca w formacie txt

Do góry